ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

10.09.2018

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ», код ЕДРПОУ -37250930

______________________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, ідентифікаційнийкод або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса -  03041, м. Київ ,  вул. Героїв Оборони, буд.10-А, кв.115

Номер телефону – 067-101-02-40,  електронна адреса – landcapital.vm@gmail.com

__________________________________________________________________________________________

(місцез находження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи — підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[1].

Планована діяльність, її характеристика. Реконструкція складу агрохімікатів під логістично-складський  комплекс  зберігання ЗЗР та мінеральних добрив з перевантажувально-фасувальною лінією мінеральних добрив в с.Дерно Ківерцівського р-ну Волинської області  в межах власної земельної ділянки.

Технічна альтернатива 1. Наявність існуючої інженерної інфраструктури – тупикової залізничної колії дає можливість раціонально використати потенціал проммайданчику в частині можливості прийому агрохімікатів з закритих залізничних вагонів-хоперів, збудувати перевантажувально-фасувальну дільницю  з   лінією фасування  гранульованих мінеральних добрив   III – IV типу ,по санітарній класифікації,  в мішки Біг-беги від 50,0 кг до 1000,0кг  з наступним зберіганням розфасованих та герметично затарених в закритому складі а не просто неба. Реконструкція та експлуатація існуючих нежитлових будівель в межах власної  земельної ділянки для здійснення діяльності з приймання, зберігання, продажу засобів захисту рослин та мінеральних добрив з впровадженням євротехнології.

Технічна альтернатива 2. Технічна альтернатива 2 не розглядалася.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. Волинська область , Ківерцівський р-н, с. Дерно, вул. Незалежності 12Б

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.Териториальна альтернатива 2 не розглядалася.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності. Реконструкція  існуючого складу агрохімікатів з метою організації високопродуктивного, спеціалізованого, екологічно безпечного виробничо-складського комплексу зможе дати промисловій сфері села  новий поштовх до розвитку, забезпечить нові робочі місця і соціальні гарантії, створить сприятливу ситуацію для приходу в село інвестицій, а найголовніше - налагодиться екологічно безпечне виробництво зберігання  за високими стандартами якісних спеціальних добрив, які необхідні  в Агропромисловій галузі регіону.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо). Площа земельної ділянки проектування складає 3,405га  на яку ПП «Земельний капітал» має право власності відповідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (реєстраційні номери об’єктів нерухомого майна – 760069407218 (кадастровий  №0721882001:01:001:1115 - 0,2475 га), 1042059707218 (кадастровий  № 0721882000:01:001:1320 - 0,1575 га), 1041953807218 (кадастровий №0721882000:01:001:1322 - 0,0892 га), 1427162007218 (кадастровий  №0721882001:01:001:1372 - 2,0082 га). Договір оренди № б/н від 01.02.2017р – ділянка 0,800га (кадастровий № 0721882001:01:001:0068) і ділянка 0,3га (кадастровий № 0721882001:01:001:1424) – на дані ділянки розробляється технічна документація для об’єднання ділянок відповідно рішення Дернівської сільської ради №14/10 від 26.06.2018р. В процесі оформлення ділянка 0,1028га в т.ч 0,1026 га землі ДТГО «Львівська залізниця» під під’їзною тупиковою колією в т.ч. 0,00016га під трансформаторною підстанцією. Крім того, ПП «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» належить на правах власності  склад агрохімікатів (реєстраційний  номер майна 3973824) і нежитлова будівля з ваговою  (реєстраційний  номер майна 3334852707218).

Складське приміщення що реконструюється  складається з трьох секцій :

 1) Склад засобів захисту рослин - 278 м.кв. Максимальна ємність зберігання ЗЗР  з врахуванням принципу «пусто-зайнято»  - 125 т.2) Склад засобів захисту рослин - 278 м.кв. Максимальна ємність зберігання ЗЗР з врахуванням принципу «пусто-зайнято»   - 125 т.3) Склад мінеральних добрив або протравленного зерна - 712 м.кв. Максимальна ємність врахуванням принципу «пусто-зайнято»  - 990 т. Складське  приміщення  ЗЗР призначається для стелажного зберігання пестицидів, затарених у мішки, бочки, каністри ємністю 1,5,10,15,20 л,  які складені в пакети на піддонах.

Пакети на піддонах герметично упаковані. Максимальна вага одного пакета на піддоні–900кг. В складі  будуть зберігатися  препарати ІІ та ІІІ класу небезпеки  що мають посвідчення про держреєстрацію та висновок державної санітарно-епідемічної експертизи,  без розтарювання, без фасування і без перезатарювання.

Складське приміщення що будується  складається з двох секцій:

1) Склад мінеральних добрив - 1976 м.кв. Максимальна ємність зберігання з врахуванням принципу «пусто-зайнято»- 1500 т.2) Склад мінеральних добрив - 1985 м.кв. Максимальна ємність зберігання з врахуванням принципу «пусто-зайнято»- 1500 т. Призначення складу- зберігання агрохімікатів в герметично запакованих  в мішках типу Біг-бег від 50,0кг до 1000,0кг.В складах мінеральних добрив   передбачається зберігання препаратів  III та IV типу за санітарною класифікацією.

Будівництво перевантажувально-фасувальної дільниці з   лінією фасування  гранульованих мінеральних добрив   III – IV типу по санітарній класифікації,  прийом агрохімікатів з залізничних вагонів-хоперів, фасування агрохімікатів в мішки Біг-беги від 50,0кг до  1000,0кг.

Необхідність ресурсів при будівництві та експлуатації:земельних – 3,405га в адміністративних межах    Дернівської сільської ради Ківерцівської райдержадміністрації; - сировинних -  ДП – 0,022т/рік, масла мінеральні – 1,03 т/рік;  - енергетичних: електроенергія    92700,0  кВт год / рік,  тепло-682,44 Гкал/рік, газ природній -3,9тис.м3/рік; - водних: вода питної якості –6,88м3/добу з існуючої артсвердловини,  очищена з  відстійника дощових вод для поливу – 34,11 м3/добу;- трудових: робочі  місця – 35 нових робочих місць; транспортне забезпечення -  орендне транспортне обладнання при будівництві. При експлуатації - електричні навантажувачі на гелієвих батареях фірми “LINDE” (Германія) – 4 шт, ETV 216 фірми “JUNGHEINRICH”– 3 шт в/п 1600,0кг, візки ручні з підйомною платформою MXF фірми “MAXFORMER”., в/п 1250,0кг

Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: планом  організації рельєфу передбачити створення допустимих ухилів, які забезпечують безпечну роботу транспорту, відвід дощових і талих вод від будівель та споруд в понижені місця, з наближенням до висотних відміток існуючого рельєфу.  В понижених місцях рельєфу передбачити розташування дощоприймальних колодязів. Відведення дощових та талих вод передбачати в запроектовану мережу дощової каналізації з наступним скиданням в очисні споруди.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.Забезпечити дотримання концентрації шкідливих речовин у атмосферному повітрі, рівнів шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань, статичної електрики тощо, в межах екологічних та  санітарно-гігієнічних нормативів, встановлених чинним законодавством України.

щодо технічної альтернативи 2.Технічна альтернатива 2 не розглядалася

щодо територіальної альтернативи 1.Питання встановлення фактичної межі СЗЗ вирішено з залучення фахівців МОЗ України відповідно п.5.9. ДСП 173-96 та Держспоживслужби України з  проведенням лабораторних досліджень  стану забруднення атмосферного повітря   в зоні розташування об’єктів-анологів висновком Державної санепідекспертизі №602-123-20-4/40012 від 20.12.2017р затвердженого головою ДПСС України.

щодо територіальної альтернативи 2. Територіальна  альтернатива 2 не розглядалася

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні та інші вишукування у необхідному обсязі згідно чинного законодавства. Проектні рішення в період будівництва та експлуатації повинні забезпечувати раціональне використання ґрунту, повинні бути передбачені заходи протидії підтопленню, просіданню, активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювальні, захисні та компенсаційні заходи.

щодо технічної альтернативи 2. Технічна  альтернатива 2 не розглядалася

щодо територіальної альтернативи 1. Планом  організації рельєфу передбачити створення допустимих ухилів, які забезпечують безпечну роботу транспорту, відвід дощових і талих вод від будівель та споруд в понижені місця, з наближенням до висотних відміток існуючого рельєфу.  В понижених місцях рельєфу передбачити розташування дощоприймальних колодязів. Відведення дощових та талих вод передбачати в запроектовану мережу дощової каналізації з наступним скиданням в очисні споруди.

щодо територіальної альтернативи 2.Територіальна  альтернатива 2 не розглядалася

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо технічної альтернативи 1

Клімат і мікроклімат – вплив не очікується. повітряне середовище - викиди в атмосферне повітря ЗР нижче ГДК для населених місць: Пил неорганічний - валовий викид, оксиди азоту (в перерахунку на діоксид азоту (NO+NO2), вуглецю оксид, вуглецю діоксид ,метан, діазоту оксид, аміак, сірки діоксид, вуглеводні граничні ….., викиди від  експлуатації неорганізованих джерел (стоянки автотранспорту). водне середовище: водопостачання – 6,88м3/добу від  існуючої артсвердловини з питомим дебітом  72,0м3/добу, глибина абсолютної відмітки гирла (устья) 190,0м. Госпфекальні стічні води  5,415 м3/добу відводяться на локальні очисні споруди Біота-12, виробничі 1,47м3/добу відводяться на водонепроникний резервуари забруднених стоків V = 10 м3з наступним вивезенням після проведення лабораторних досліджень на  предмет вирішення питання їх утилізації або на полив.

відходи виробництва та можливість їх повторного використання, утилізації, знищення або безпечного поховання: тверді побутові відходи(ТПВ)IV кл. код 7720.3.1.03. Склад – дворове сміття, дворовий зміт, опале листя, кімнатний зміт. Захоронення на місцевому звалищі . В приміщенні для обезпилення та знешкодження одягу, де обезпилення проводиться пилососом, пил з залишками пестицидів збирається в одноразові паперові мішки (пакети). Пакети тимчасово зберігаються в закритих кришками бачках з наступною утилізацією згідно договору з ліцензованою організацією. Пакети паперові потенційно  забруднені пестицидами, I кл. код 2420.3.1.35. Поводження з відходами пестицидів регламентується ДСП 8.8.1.2.001-98. «Транспортування, зберігання і застосування пестицидів в народному господарстві». Вода відкачана після пожежі з приміщення складу пестицидів, виробничі стоки з резервуару забруднених стоків пестицидами  І кл., Код 2420.3.1.35­ з наступною утилізацією згідно договору з ліцензованою організацією . Пестициди та продукція агрохімічна  інша некондиційна І кл. небезпеки, код 2420.3.1.35 Згідно законодавства вищезазначені відходи будуть відправлені виробнику.

щодо технічної альтернативи 2.Технічна  альтернатива 2 не розглядалася

щодо територіальної альтернативи 1

ґрунт: ґрунти зазначеної земельної ділянки не можуть бути віднесені до особливо цінних земель,  інженерно-геологічна модель ділянки – на розмитій нерівній поверхні крейдяних суглинків  перешарування суглинків  різної консистенції, які в покрівлі слабо гумусовані  і перекриті  шаром насипних ґрунтів.

рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти: в межах проммайданчику  вилучення особливо цінних земель немає. Шляхів міграції тварин та птахів не спостерігається, ”червонокнижних” видів рослин і тварин не відмічено, територій перспективних до заповідання немає.

оточуюче соціальне середовище: збільшення бюджетних надходжень, задоволення попиту в  Агропромисловій галузі  України в даному регіоні, створення нових 35 робочих місць

оточуюче техногенне середовище: На земельній ділянці  відсутні  зони рекреації, культурного ландшафту, пам’ятники архітектури, історії, культури і інші елементи техногенного середовища.

відходи виробництва та можливість їх повторного використання, утилізації, знищення або безпечного поховання: тверді побутові відходи(ТПВ)IV кл. код 7720.3.1.03. Склад – дворове сміття, дворовий зміт, опале листя, кімнатний зміт. Захоронення на місцевому звалищі  В приміщенні для обезпилення та знешкодження одягу,де обезпилення проводиться пилососом, пил з залишками пестицидів збирається в одноразові паперові мішки (пакети). Пакети тимчасово зберігаються в закритих кришками бачках з наступною утилізацією згідно договору з ліцензованою організацією. Пакети паперові потенційно  забруднені пестицидами,I  кл. код 2420.3.1.35.  Поводження з відходами пестицидів регламентується ДСП 8.8.1.2.001-98. «Транспортування, зберігання і застосування пестицидів в народному господарстві» .Вода відкачана після пожежі з приміщення складу пестицидів, виробничі стоки з резервуару забруднених стоків пестицидами  І кл., Код 2420.3.1.35­ з наступною утилізацією згідно договору з ліцензованою організацією .

 Пестициди та продукція агрохімічна  інша некондиційна І кл. небезпеки, код 2420.3.1.35, згідно законодавства вищезазначені відходи будуть відправлені виробнику.

щодо територіальної альтернативи 2.Териториальна  альтернатива 2 не розглядалася

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Об’єкт належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно з п.7 частини 3 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059УШ від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав). Транскордонний вплив  - забруднення навколишнього середовища що охоплює територію континентів, або декількох держав, або декількох областей і формується за рахунок трансграничного переносу забруднюючих речовин. Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні. Транскордонний вплив не очікується, відстань до сусідньої Рівненської області - 10,640км, відстань до кордону з Білорусією -126,71км, відстань до кордону з Польщею -113,278км,а розрахункова зона впливу об’єкту , де концентрації ЗР меньше або дорівнюють 0,05ГДГ,складає 400-500м від джерел викидів.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності зі ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23.05.2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості. Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;- проведення громадського обговорення планованої діяльності;- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

       У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Протягом 25 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єктом господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля будуть обов’язково враховані повністю, враховані частково або обґрунтовано відхилені зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності .Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде   Дозвіл на виконання будівельних робіт    __________________________________________________________________

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається    Державною архітектурно - будівельною інспекцією України

____________________________________________________________________________________

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Управління  екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації, 43027, місто Луцьк, майдан Київський ,9, тел +38 (0332)77-82-32, e-maileco@voleco.voladm.gov.ua  Відділ оцінки впливу на   довкілля

__________________________________________________________________________________

 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)