ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

18.10.2018

Додаток 3 до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

________________________________________________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

20189101655

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

 

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

 

1.Планована діяльність

Реконструкція складу агрохімікатів під логістично-складський  комплекс  зберігання ЗЗР та мінеральних добрив з перевантажувально-фасувальною лінією мінеральних добрив в с. Дерно, вул. Незалежності 12Б, Ківерцівського р-ну Волинської області  в межах власної земельної ділянки.

Площа земельної ділянки проектування складає 3,405га  на яку ПП «Земельний капітал» має право власності відповідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (реєстраційні номери об’єктів нерухомого майна)   - 760069407218 (кадастровий  №0721882001:01:001:1115 - 0,2475га), 1042059707218 (кадастровий  № 0721882000:01:001:1320-0,1575 га), 1041953807218 (кадастровий  №0721882000:01:001:1322 -0,0892 га), 1427162007218 (кадастровий  №0721882001:01:001:1372 - 2,0082га). Договір оренди № б/н від 01.02.2017р – ділянка 0,800 га (кадастровий № 0721882001:01:001:0068) і ділянка 0,3га (кадастровий № 0721882001:01:001:1424) -  на дані ділянки розробляється технічна документація для об’єднання ділянок відповідно рішення Дернівської сільської ради №14/10 від 26.06.2018р. В процесі оформлення ділянка 0,1028га в т. ч 0,1026га землі ДТГО «Львівська залізниця» під під’їзною тупиковою колією в т. ч. 0,00016 га під трансформаторною підстанцією. Крім того, ПП «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» належить на правах власності  склад агрохімікатів (реєстраційний  номер майна 3973824) і нежитлова будівля з ваговою  (реєстраційний  номер майна 3334852707218).

Складське приміщення що реконструюється  складається з трьох секцій :

1) Склад засобів захисту рослин - 278 м.кв. Максимальна ємність зберігання ЗЗР  з врахуванням принципу «пусто-зайнято»  - 125 т

2) Склад засобів захисту рослин - 278 м.кв. Максимальна ємність зберігання ЗЗР з врахуванням принципу «пусто-зайнято»   - 125 т

3) Склад мінеральних добрив або протравленного зерна - 712 м.кв. Максимальна ємність врахуванням принципу «пусто-зайнято»  - 990 т

Складське  приміщення  ЗЗР призначається для стелажного зберігання пестицидів, затарених у мішки, бочки, каністри ємністю 1,5,10,15,20 л,  які складені в пакети на піддонах.

Пакети на піддонах герметично упаковані. Максимальна вага одного пакета на піддоні–900кг.

В складі  будуть зберігаються  препарати ІІ та ІІІ класу небезпеки  що мають посвідчення про держреєстрацію та висновок державної санітарно-епідемічної експертизи, без розтарювання, без фасування, без перезатарювання.

Складське приміщення що будується  складається з двох секцій:

1) Склад мінеральних добрив - 1976 м.кв. Максимальна ємність зберігання з врахуванням принципу «пусто-зайнято»- 1500 т

2) Склад мінеральних добрив - 1985 м.кв. Максимальна ємність зберігання з врахуванням принципу «пусто-зайнято»- 1500 т

Призначення складу- зберігання агрохімікатів в герметично запакованих  в мішках типу Біг-бег від 50,0кг до 1000,0кг.В складах мінеральних добрив   передбачається зберігання препаратів  III та IV типу за санітарною класифікацією.

Будівництво перевантажувально-фасувальної дільниці. 

Наявність існуючої інженерної інфраструктури – тупікової залізничної колії дає можливість раціонально використати потенціал  проммайданчику в частині можливості прийому агрохімікатів з закритих залізничних вагонів-хоперів, збудувати перевантажувально-фасувальну дільницю  з   лінією фасування  гранульованих мінеральних добрив   III – IV типу ,по санітарній класифікації,  в мішки Біг-беги від 50,0кг до  1000,0кг  з наступним зберіганням розфасованих та герметично затарених в закритому складі а не просто неба. Реконструкція та експлуатація існуючих нежитлових будівель в межах власної  земельної ділянки для здійснення діяльності з приймання, зберігання, продажу засобів захисту рослин та мінеральних добрив з впровадженням євротехнологій.

Необхідність ресурсів при будівництві та експлуатації:

земельних – 3,405 га в адміністративних межах    Дернівської сільської ради Ківерцівської райдержадміністрації; - сировинних -  ДП – 0,022т/рік, масла мінеральні – 1,03 т/рік;  - енергетичних: електроенергія    92700,0  кВт год / рік,  тепло-682,44 Гкал/рік, газ природній -3,9тис.м3/рік; - водних: вода питної якості –6,88м3/добу з існуючої артсвердловини,  очищена з  відстійника дощових вод для поливу – 34,11 м3/добу;- трудових: робочі  місця – 35 нових робочих місць; транспортне забезпечення -  орендне транспортне обладнання при будівництві. При експлуатації - електричні навантажувачі на гелієвих батареях фірми “LINDE” (Німеччина) – 4 шт, ETV 216 фірми “JUNGHEINRICH”– 3 шт в/п 1600,0кг, візки ручні з підйомною платформою MXF фірми “MAXFORMER”., в/п 1250,0кг

__________________________________________________________________________________

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності  (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ», код ЕДРПОУ -37250930_____________________

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові  фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний код

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

Юридична адреса -  03041, м. Київ ,  вул. Героїв Оборони, буд.10-А, кв.115

Номер телефону – 067-101-02-40,  електронна адреса – landcapital.vm@gmail.com__________

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи — підприємця    (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Управління  екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації, 43027, місто Луцьк, майдан Київський ,9, тел +38 (0332)77-82-32, e-mail: eco@voleco.voladm. gov.ua     Відділ оцінки впливу на   довкілля

____________________________________________________________________________________

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на виконання будівельних робіт. Регіональною Державною архітектурно - будівельною інспекцією України

______________________________________________________________________________

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25) з моменту офіційного опублікування цього оголошення та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань.

Громадські слухання (перші) відбудуться

В приміщенні Дернівської сільської  ради - Волинська обл. Ківерцівський р-н с. Дерно вул. Незалежності  буд. 73,тел.(03365)9-31-42 о 14 годині   06.11.2018р 

________________________________________________________________________________

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

 

Громадські слухання (другі) відбудуться

Не заплановані ____________________________________________________________________________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

 

6. Уповноваженийтериторіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

1.Управління  екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації, 43027, місто Луцьк, майдан Київський ,9, тел +38 (0332)77-82-32, e-maileco@voleco.voladm. gov.ua Відділ оцінки впливу на   довкілля

.

  • (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Управління  екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації, 43027, місто Луцьк, майдан Київський, 9, тел.: +38 (0332)77-82-32, e-mail: eco@voleco.voladm.gov.ua   Відділ оцінки впливу на   довкілля, протягом 25 робочих днів з моменту опублікування оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

___________________________________________________________________________________

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення

(25 робочих днів) зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності.

Протоколи лабораторних досліджень по об’єктам-аналогам:

Протоколи  дослідження повітря робочої зони ДУ «ІМП» АМНУ(атестація робочих місць МПП «Ерідон»)2011, 2013 рр.

Протоколи  №47 від 06.08.2015р,  №48 від 05.08.2015р  дослідження  повітря РЗ та атмосферного  повітря  ДУ «КОЛЦ ДСЕСУ» ТОВ «Розмарин»

Протокол  дослідження повітря робочої зони ДУ «ІМП» АМНУ(ТОВ «Рем Транс») від 13.07.2015р

Протокол  дослідження повітря робочої зони ДУ «ІМП» АМНУ(ТОВ «Рем Транс») від 26.07.2016р

Протоколи дослідження атмосферного повітря  ДП «НЦПТ ХХБ ім. академіка Медведя МОЗ України від 30.03.2015р  та 17.12.2015р на підприємстві де застосовуються пестициди для протравлювання зернових

  •  

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

 Протоколи лабораторних досліджень на проммайданчику:

Протоколи дослідження   атмосферного повітря ДУ «ВилинськийОЛЦ  МОЗ України» №№19,20,21,22 від 20.03.2017р

Протокол досліджень шумового навантаження    ДУ «ВилинськийОЛЦ  МОЗ України» №№20,21,22,23 від 27.03.2017р

________________________________________________________________________________

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

Дернівська сільська  рада- Волинська обл. Ківерцівський р-н с. Дерно вул. Незалежності  буд. 73,тел. (03365)9-31-42, голова Гуч О.Ю. Пн-Пт з 10 до 15 години.

___________________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)