ДО ВІДОМА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

11.05.2019

Дотримання  процедури  стратегічної  екологічної  оцінки

Відповідно до  частини  першої  статті 13 Закону  України «Про  стратегічну  екологічну  оцінку» (далі – Закон),  проект  документа  державного  планування  як  державного,  так  і місцевого  та  регіонального  рівнів, звіт про стратегічну  екологічну  оцінку  та  повідомлення про  оприлюднення   цих документів  замовник  подає (на  паперових  носіях  та  в  електронному  вигляді)  до Мінприроди  та МОЗ.

Також   зазначаємо, що згідно зі  статтею 16 Закону  замовник  протягом  5 робочих днів  з дня  затвердження  документа  державного  планування  розміщує  на  своєму  офіційному  веб-сайті  затверджений  документ  державного  планування, заходи, передбачені  для  здійснення  моніторингу  наслідків  виконання  документа  державного  планування,  довідки  про  консультації  та про  громадське  обговорення  і  письмово  повідомляє  про це  Мінприроди.

Ураховуючи  зазначене, просимо  забезпечити  неухильне  дотримання  зазначених норм  Закону  України  «Про стратегічну  екологічну  оцінку».

   Відділ інвестицій, інфраструктури  та  агропромислового  розвитку  райдержадміністрації