Замість екоекспертизи - оцінка впливу на довкілля

10.08.2017

Президент Петро Порошенко підписав Закон України №2059-VІІІ «Про оцінку впливу на довкілля», яким вносяться зміни до Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

Закон приводить українське законодавство у відповідність до Директив №2003/4/ЄС та №2011/92/ЄС. Зокрема, забезпечує виконання Україною міжнародних зобов’язань у рамках Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті та Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля.

Документ врегульовує процедуру оцінки впливу на довкілля і спрямований на запобігання шкоди довкіллю, гарантування екологічної безпеки та раціональне використання і відтворення природних ресурсів у процесі ухвалення рішень щодо провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля.

 Відповідно до Закону, підприємства повинні будуть отримувати висновок з оцінки впливу на довкілля замість висновку державної екологічної експертизи.

 Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля, проведення його громадського обговорення, аналіз уповноваженим органом інформації, наданої у звіті з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, та надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля.

 Отримання висновку про оцінку впливу на довкілля стане обов’язковим для отримання дозволу з провадження такої господарської діяльності:

     - нафтопереробні та газопереробні заводи;

     - теплові електростанції;

     - чорна та кольорова металургія;

     - хімічне виробництво;

     - будівництво аеропортів, автомагістралей, автомобільних доріг;

     - діяльність у сфері поводження з відходами;

     - видобування нафти та природного газу на континентальному шельфі;

     - виробництво та переробка целюлози, виробництво паперу та картону;

     - кар’єри та видобування корисних копалин відкритим способом;

     - потужності для інтенсивного вирощування птиці та свиней;

     - сільське господарство, лісництво та водне господарство;

     - зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення та зміна цільового призначення особливо цінних земель;

     - видобувна промисловість;

     - енергетична промисловість;

     - харчова промисловість;

     - підприємства текстильної, шкіряної, деревообробної і паперової промисловості;

     - інфраструктурні проекти;

     - туризм та рекреація;

     - господарська діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти.

     Крім того, документом прописана адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення законодавства про оцінку впливу на навколишнє середовище, а також тимчасова заборона (зупинення) та припинення діяльності підприємств у разі порушення ними законодавства.

     Закон «Про оцінку впливу на довкілля» вводиться в дію з 18 грудня 2017 року.

Управління інвестицій, інфраструктури, та агропромислового розвитку