Соціальні ініціативи Президента є ще одним кроком задля підвищення якості життя людей.

20.03.2013

Діяльність управління соціального захисту населення райдержадміністрації націлена на реалізацію державної політики, спрямованої на подолання бідності та підвищення добробуту населення, покращення їх життя.

Пріоритетним напрямком соціальної політики держави залишається всебічна підтримка найбільш вразливих категорій населення: це діти-інваліди, інваліди, діти сироти та позбавлені батьківського піклування, малозабезпечені сім’ї з дітьми, люди похилого віку, престарілі. Для надання підтримки даних категорій населення, покращення їхнього добробуту впроваджено систему соціальних виплат: це пільги, субсидії, державні допомоги сім’ям з дітьми, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам та інші.     

За останні роки в Україні збільшено розміри мінімальних державних гарантій, що безумовно позначається на зростанні доходів найнезахищеніших категорій населення та забезпечено достойний рівень життя. Збільшено розміри допомоги по вагітності та пологах, одноразової допомоги при народжені дитини, допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомоги одиноким матерям, допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. Особлива увага держави приділяється сім’ям, які опікуються сиротами та дітьми позбавлених батьківського піклування.     

При призначенні державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям проводиться вивчення умов проживання сім’ї та перевірка достовірності поданої інформації про доходи, розмір земельної ділянки та майновий стан. 

Збільшилася кількість одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Розмір державної соціальної допомоги (в тому числі і максимальний), визначений відповідно до статті 5 Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, збільшувався у 2012 році на кожну дитину віком від 3 до 13 років на 120 гривень, а на кожну дитину віком від 13 до 18 років – на 230 гривень, у 2013 році на кожну дитину віком від 3 до 13 років на 180 гривень, а на кожну дитину віком від 13 до 18 років – на 360 гривень, у 2014 році на кожну дитину віком від 3 до 13 років на 250 гривень, а на кожну дитину віком від 13 до 18 років – на 500 гривень.

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку  призначається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 130 гривень.

Законом України від 22 лютого 2011 року № 3164-VI „Про внесення змін до Закону України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” щодо виплати допомоги при народженні дитини” допомога при народженні дитини, яка народилася після 8 квітня 2011 року, надається у таких розмірах: на першу дитину у сумі, кратній 30 розмірам прожиткового мінімуму (до 8 квітня 2012р. кратне 22 розмірам прожиткового мінімуму); на другу дитину - 60 розмірам прожиткового мінімуму (до 8 квітня 2012року кратне  45 розмірам прожиткового мінімуму); на третю і кожну наступну - 120 розмірам прожиткового мінімуму (до 8 квітня 2012 року кратне 90 розмірам прожиткового мінімуму).

Виплата допомоги здійснюється одноразово у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні, решта суми допомоги виплачується на першу дитину протягом наступних 24 місяців, на другу дитину - 48 місяців; на третю і кожну наступну дитину - 72 місяців.

Згідно внесених змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2.08.2000 року №1192 “Про надання щомісячної грошової допомоги особам, які проживають разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, на догляд за ним” з 17 червня 2012 року підвищено розмір допомоги особі, яка здійснює догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу з 10 відсотків прожиткового мінімуму до рівня мінімальної заробітної плати.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 року “Про посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг” сім’я має право на призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та придбання скрапленого газу, твердого побутового  палива:

якщо розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах норм споживання з урахуванням пільг перевищує 15 відсотків середньомісячного сукупного доходу (раніше 20%). У випадку, коли сім’я складається лише з непрацездатних громадян, субсидія призначається з урахуванням 10 відсотків середньомісячного сукупного доходу (раніше 15%).

З метою забезпечення адресного надання пільг у  2010 році головою обласної державної адміністрації ініційовано, а Урядом підтримано проведення експерименту з надання пільг у грошовій формі з оплати електроенергії окремим категоріям громадян, які мають на них право згідно із законодавством. Здійснення адресних виплат сприяє посиленню соціального захисту пільгових категорій громадян, стимулює громадян до економного споживання електроенергії.

Забезпечено своєчасну виплату державних допомог та пільг.

Одним з основних пріоритетів, як Президента України, так і уряду протягом останніх років залишається поліпшення пенсійного забезпечення  всіх категорій українців.

За останні три роки постійно відбувається поетапне підвищення соціальних стандартів, зростають зарплати та пенсії. Так, станом на грудень 2009 року мінімальна  пенсія становила 573  грн.,  на грудень 2012 – 884 грн., тобто за три останні роки «мінімалка» зросла більш як на 300 грн.

 Лише торік було втілено у життя ряд заходів щодо поетапного підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення: інвалідів війни, сімей загиблих та померлих ветеранів війни, дітей війни, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, інших інвалідів щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою та інших одержувачів пенсійних виплат.

Суттєве збільшення розмірів пенсій відчули інваліди війни. Внаслідок проведення низки перерахунків значно змінився середній розмір їх пенсійних виплат. Відбулися зміни і у пенсійному забезпечення членів сімей загиблих на війні та вдів інвалідів війни.

Великих змін зазнало і пенсійне забезпечення ліквідаторів аварії на ЧАЕС. На виконання урядової постанови було проведено осучаснення заробітної плати для осіб із числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою. Крім того, було перераховано пенсій інвалідам щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою.

На виконання нових соціальних ініціатив Президента України  та урядової постанови з 1 травня 2012 року управлінням Пенсійного фонду України у Ківерцівському районі було проведено перерахунки пенсій. Було встановлено доплати до підвищення, передбаченого Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, учасникам війни та членам сімей померлих інвалідів війни. Також, було проведено перерахунки пенсії особам, які досягли віку 100 і більше років, через збільшення розміру підвищень ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань і встановлення іншим особам підвищення в розмірі 20% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Відбулися зміни і у розподілі пенсіонерів за розмірами одержувачів пенсій.

Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік” уже в січні поточного року проведено перерахунок пенсії усім пенсіонерам Ківерцівського району в зв’язку  із зміни розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.  З першого січня поточного року зросли  розміри мінімальних пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, що розраховуються у відсотках від показника прожиткового мінімуму.

Прес-служба Президента України