Національна академія державного управління при Президентові України оголошує про прийом на навчання

19.03.2019

       Прийом слухачів для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр здійснюється за спеціальністю: “Публічне управління та адміністрування” на денну, вечірню та заочну (заочно-дистанційну) форми навчання  за державним замовленням та за договором (за кошти фізичних та юридичних осіб).

            На навчання на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту (документ про вищу освіту встановленого зразка).

            Строк навчання слухачів за денною, вечірньою та заочною (заочно- дистанційною) формами 1 рік 4 місяці.

             За державним замовленням прийом здійснюється на конкурсній основі за умовами, визначеними Правилами прийому на навчання до Національної академії державного управління при Президентові України в 2019 році та   Положенням про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2013 р. № 255.

 На навчання за денною формою за державним замовленням приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування та обіймають посади державної служби, що належать до 1-9 групи оплати праці або віднесені до першої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії.

 На навчання за вечірньою, заочною (дистанційною) формою приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування та обіймають посади державної служби, що належать до 1-5 групи оплати праці або віднесені до першої - четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії.

 

Наведені вище обмеження не поширюються на вступників за договором (за кошти фізичних та юридичних осіб).

        На конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту (документ про вищу освіту встановленого зразка освітнього ступеня бакалавра, магістра, а також освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).
        Підставою для зарахування осіб, які вступають на навчання за договором, успішно витримали вступні випробування та пройшли конкурсний відбір, є укладення ними відповідного договору.

Детальніше про умови вступу за посиланням: http://academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=osn&tipn=Page&page=14 

Відділ з питань організаційної роботи, внутрішньої та інформаційної політики