Зарахування страхового стажу за цивільно-правовим договором

Відповідно до чинного законодавства України фізичні особи можуть залучатися до роботи не лише на підставі трудового договору, а й на іншій юридичній підставі, зокрема за цивільно-правовим договором (далі - ЦПД).

Так, ЦПД - це угода між громадянином і підприємством або підприємцем, предметом якої є виконання фізичною особою певної роботи до досягнення конкретного результату. Такі договори укладаються відповідно до положень цивільного законодавства у письмовій формі, закінчення ЦПД оформляється актами здавання-приймання робіт.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 4 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" №2464-УІ від 08.07.2010 (далі - Закон), платниками єдиного внеску є підприємства, установи та організації, фізичні особи-підприємці, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами ( у розмірі 34,7% винагороди за ЦПД) та самі фізичні особи, які виконують роботи за ЦПД ( у розмірі 2,6% винагороди).

Базою для нарахування єдиного внеску для зазначених платників відповідно до пункту 1 частини першої статті 7 Закону є сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці", та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Запис про виконання робіт за ЦПД в трудову книжку не заноситься. Але відповідно до ст.11 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" №1058-ІУ від 09.07.2003 особи, які виконують роботи на підприємствах, в установах, організаціях чи у фізичних осіб за ЦПД підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню.

Відповідно до ст.6 Закону платник єдиного внеску зобов'язаний своєчасно та в повному обсязі нарахувати, обчислити і сплатити єдиний внесок та подати звітність до органу доходів і зборів за основним місцем обліку платника єдиного внеску.

За даними поданої звітності відомості про страховий стаж та заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), розмір сплаченого єдиного внеску та інші дані автоматично попадають до Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Зазначимо, що відповідно до ст.20 Закону реєстр застрахованих осіб формує та веде Пенсійний фонд, користувачами цього реєстру є органи доходів і зборів та фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування. Інформація з Реєстру використовуються для обчислення та призначення страхових виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, також інформація надається на запит органів праці та соціального захисту населення для призначення всіх видів державної соціальної допомоги та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

 

Робимо висновки:

- роботи за договорами цивільно-правового характеру, в тому числі зайнятих на оплачуваних громадських роботах, підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, винагорода за роботу за ЦПД обкладається єдиним соціальним внеском;

- якщо фізична особа виконувала роботи або надавала послуги, іншими словами заключила цивільно-правовий договір, вона вважається застрахованою особою, а період роботи за ЦПД зараховується до страхового стажу;

- запис про проведення робіт за ЦПД у трудову книжку особи не робиться, паперовим підтвердженням страхового стажу є наявність двостороннього договору;

- інформація про зарахування страхового стажу за ЦПД відображається у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру;

- інформацію з реєстру застрахованих осіб використовують органи доходів і зборів України, Пенсійного фонду України, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та орган праці та соцзахисту населення для призначення всіх видів державної соціальної допомоги та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Відповідно до ст. 12, п. 3 ч. 1 ст. 13-1, ст. 20 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" №2464-УІ від 08.07.2010 (із змінами) консультації з питань ведення Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування надаються органами Пенсійного фонду України. Також до компетенції органів ПФУ входить надання консультацій страхувальникам щодо заповнення таблиць 5 - 9 додатка 4, всіх таблиць додатка 5, додатка 6 та додатка 7 звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування надаються органами доходів і зборів.