Запобігання проявам корупції

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в райдержадміністрації на 2019 рік

Про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в апараті та окремих структурних підрозділах райдержадміністрації

Рекомендації до чергового етапу електронного декларування

Рекомендації при роботі з Єдиним державним реєстром декларацій

Методичні рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Методичні рекомендації для тренерів щодо проведення антикорупційних навчань 

Методичні рекомендації щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції

Методичні рекомендації щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами

Методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади

Національне агентство з питань запобігання корупції – офіційний сайт

Закон України "Про національне антикорупційне бюро України"

Закон України "Про запобігання корупції"

 

Повідомлення про корупцію

Онлайн-форма про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» в апараті Ківерцівської районної держаної адміністрації

Мельник Сергій Васильович – уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в апараті та окремих структурних підрозділах райдержадміністрації.

Контактний телефон: 2-15-73

Електронна адреса: urist@kivadm.gov.ua

 

Види відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

         Відповідно до статті 65 Закону України «Про запобігання корупції» (далі-Закон) особи, зазначені в частині першій статті 3 цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

          Кримінальна відповідальність.

У примітці до статті 45 Кримінального кодексу України визначено, що корупційними злочинами відповідно до цього Кодексу вважаються злочини, передбачені статтями 191262308312313320357410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також злочини, передбачені статтями  210354364364-1365-2366-1368-369-2 цього Кодексу.

          Відповідно до частини 5 статті 65 Закону особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Адміністративна відповідальність.

Адміністративні  правопорушення пов’язані з корупцією та санкції які застосовуються за їх вчинення, передбачені главою 13-А Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме статтями: 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1729-1, 1729-2.

Відповідно до абзацу 2 частини 5 статті 65 Закону особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання службових повноважень за рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду справи судом.

Цивільно-правова відповідальність.

Цивільно-правова відповідальність за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень настає відповідно до Цивільного кодексу України у разі, коли вони призвели до негативних цивільно-правових наслідків (заподіяння матеріальної чи моральної шкоди). Питання щодо притягнення державного службовця до даного виду відповідальності вирішується судом.

         Дисциплінарна відповідальність.

        Частиною 2 статті 65 Закону встановлено, що особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

Частиною 3 статті 65 закону передбачено, що за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства, з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконанню вимог цього Закону в інший спосіб, рішенням керівника органу, підприємства, установи, організації, в якому працює особа, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

       Обмеження щодо заборони особі, звільненій з посади у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, встановлюється виключно за вмотивованим рішенням суду, якщо інше не передбачено законом.

Відомості про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.