Як організувати роботу служби охорони праці на малих та середніх підприємствах

До суб’єктів малого підприємництва належать підприємства, де кількість працівників не перевищує 50 осіб та річний дохід — до 10 млн євро. Суб’єктами середнього підприємництва є підприємства, що мають до 250 працівників та дохід до 50 млн євро. На це вказує частина третя статті 55 Господарського кодексу України.

На підприємстві з кількістю працівників 50 і більше створюють службу охорони праці (СОП). Якщо на підприємстві менше 50 працівників, функції СОП можуть виконувати за сумісництвом особи, які мають відповідну підготовку. Підприємства, де менше 20 працівників, можуть залучати з цією метою сторонніх спеціалістів на договірних засадах. Про це йдеться у пункті 1.4 Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 № 255 (НПАОП 0.00‑4.35‑04).

Інженер з охорони праці (ОП) має:

 • пройти навчання у навчальному центрі;
 • організувати своє робоче місце та місце проведення вступного інструктажу;
 • розробити програму вступного інструктажу та визначити його тривалість;
 • скласти перелік нормативно-правових актів з охорони праці, що поширюються на підприємство, та опрацювати відповідні нормативні акти;
 • завести облікову документацію;
 • взяти участь в організації навчання з питань охорони праці;
 • забезпечити керівників структурних підрозділів інструкціями, журналами реєстрації інструктажів тощо;
 • спланувати роботу СОП відповідно до плану роботи та графіків обстежень.

Організуйте розроблення таких документів:

 

Оформіть:

Візьміть участь у підготовці:

 • проєкту наказу про направлення на навчання до навчального центру працівників відповідно до пункту 5.1 НПАОП 0.00-4.12-05;
 • проєкту наказу про призначення постійно діючої екзаменаційної комісії з охорони праці (за потреби);
 • планів та програм для навчання посадових осіб та осіб, що виконують роботи з підвищеною небезпекою (за потреби);
 • планів-графіків навчання та перевірки знань з питань охорони праці (за потреби);
 • переліку питань для перевірки знань працівників з охорони праці (за потреби).

Забезпечте керівників структурних підрозділів: інструкціями з охорони праці, журналами реєстрації інструктажів, засобами наглядної агітації та пропаганди з охорони праці.

Розробляємо СУОП

Коли розроблятимете СУОП, враховуйте специфіку виробництва та види діяльності, кількість працівників, умови праці й інші чинники.

Під час розроблення СУОП можна керуватися статтею 13 Закону про охорону праціабо міжнародним стандартом ISO 45001:2018 «Системи управління професійною безпекою та здоров’ям. Вимоги та настанови до застосування».

Органом управління на рівні підприємства є роботодавець.

Органом управління на рівні структурного підрозділу — його керівник.

Управлінська інформація містить такі дані: ідентифікація небезпек по кожному структурному підрозділу; ступені ризику особливо небезпечних та шкідливих технологічних процесів; стан виконання вимог нормативно-правових актів, наказів, розпоряджень, приписів, планових заходів з охорони праці.

Управлінські рішення доводять до відома об’єкта управління у наказах, розпорядженнях, приписах, планах робіт тощо.

СУОП має забезпечити, щоб на підприємстві:

 • проводили професійний добір працівників, які виконують роботи з підвищеною небезпекою, з урахуванням стану здоров’я та психофізичних показників;
 • проводили навчання та пропаганду з охорони праці;
 • забезпечували безпечний стан обладнання, технологічних процесів, будівель та споруд;
 • забезпечували нормативні санітарно-гігієнічні умови праці;
 • забезпечували працівників засобами індивідуального захисту;
 • дотримувалися оптимального режиму праці та відпочинку;
 • забезпечували лікувально-профілактичне та санітарно-побутове обслуговування працівників.

 

 

Страховий експерт

 з охорони праці                                                              Л.Кудренко

Ківерцівського відділення УВД ФСС