Вакансії

Закон України «Про державну службу»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246 «Про  затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» (зі змінами)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-%D0%BF

 

Єдиний портал вакансій державної служби

https://career.gov.ua/