Управління соціального захисту населення інформує

З метою регулювання виробничих, трудових і соціально - економічних відносин та узгодження інтересів працівників, власників чи уповноважених ними органів на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи, укладаються  колективні договори.

Основна мета колективного договору - створення кращих умов праці, якості продукції, що випускається, забезпечення можливості для працівників брати участь в управлінні виробництвом, удосконаленні винагороди за працю, підняття рівня охорони праці, матеріально-побутового та культурного обслуговування працюючих, розширення соціальних прав працівників та їх профспілок.

Забезпечення реалізації вимог чинного законодавства, зокрема Кодексу законів про працю України, законів України “Про колективні договори і угоди” та “Про підприємства в Україні”, щодо вдосконалення колективно - договірного регулювання є одним з пріоритетних соціальних напрямів діяльності управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

Відповідно до ст.9 Закону України “Про колективні договори і угоди” Положення про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод колективних договорів на протязі першого півріччя 2017 року відділом праці управління соціального захисту населення районної державної адміністрації зареєстровано 21 колективний договір, 41 зміна та доповнень до них.

         При реєстрації колективних договорів особлива увага приділяється розділу “Охорона праці”, а зокрема термінам черговості проведення атестації робочих місць за умовами праці та надання пільг та компенсацій робітникам за роботу в важких та шкідливих умовах праці за матеріалами проведеної атестації. Звертається увага на наявність в колективному договорі зобов’язань керівника, щодо своєчасної виплати заробітної плати. Разом з цим проводиться контроль за додержанням мінімальних гарантій та встановленням міжпосадових співвідношень в оплаті праці.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації постійно надає інформаційну та консультативну допомогу керівникам, спеціалістам, головам профспілкових організацій району, забезпечує повідомну реєстрацію колективних договорів та змін і доповнень до колективного договору. Разом з тим, працівники відділу праці під час проведення реєстрації колективних договорів надають рекомендаційні листи для усунення виявлених порушень чинного законодавства.

            Постійно інформація про стан укладання підприємствами, установами та організаціями району колективних договорів, подається для публікації в районну газету “Вільним шляхом”.