Україна готується до проведення перепису населення

Перший Всеукраїнський перепис населення відбувся у 2001 році.

Проведення чергового Всеукраїнського перепису населення визначено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 року № 581-р "Про проведення у 2020 році Всеукраїнського перепису населення" та проводиться відповідно до законів України «Про Всеукраїнський перепис населення», «Про державну статистику».

Метою проведення перепису населення є одержання об'єктивної інформації про зміни, які відбулися в соціально-економічному житті та устрої держави з часу попереднього перепису; створення інформаційної бази демографічних та соціально-економічних даних щодо чисельності населення, його розподілу за статтю та віком; національного, мовного, сімейного складу; громадянством; рівнем освіти; джерелами засобів існування; зайнятості; міграційної активністі; житлових умов населення в країні загалом та за всіма її адміністративно-територіальними одиницями.

Черговий перепис населення має надати актуалізовані дані щодо чисельності та складу населення країни, його основних соціально-демографічних характеристик.

Перепис проводиться шляхом обходу та опитування населення на дату перепису.

На даний час відділом статистики проводяться підготовчі заходи до проведення перепису населення, а саме:

- уточнення меж міських поселень та великих сільських населених пунктів;
      - упорядкування адресного господарства міських поселень та великих сільських населених пунктів;

 -складання актуального картографічного матеріалу для потреб перепису населення.
 

Згідно з листом Держстату від 12.07.2019 №10.1-16/83-19 у жовтні-листопаді 2019 року планується виконання робіт зі складання квартальних списків житлових будинків та житлових приміщень у міських та великих сільських населених пунктах  та списків сільських населених пунктів. Складання квартальних списків житлових будинків – одна з найважливіших підготовчих робіт до Всеукраїнського перепису населення. Від якості складання цих списків залежить повнота охоплення населення.

Тому всіх власників приватних житлових будинків закликаємо до співпраці, взаєморозуміння на етапі робіт з підготовки до перепису населення.

 

 

 

 

                                         Начальник відділу статистики                                          Т. ЛЮШУК