Служба зайнятості для громадян старше 45-ти років

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 року, безробітним та зайнятим громадянам у віці від 45 років, які мають страховий стаж не менше 15 років, надається право на одноразове отримання «ваучера» для оплати прискореного навчання новій професії або підвищення кваліфікації із затвердженого переліку професій.

Це право також визначено постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» за № 207 від 20.03.2013 року, яка набрала чинності 04 квітня 2013 року. Порядок визначає механізм видачі та оплату ваучера службою зайнятості, а також перелік професій, за якими може бути виданий ваучер. Особа здійснює вибір професії (спеціальності), напрям підвищення кваліфікації за цим переліком, а також форми та місця навчання.

На підставі ваучера здійснюються перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності. Постановою затверджено перелік 35 професій, спеціальностей та напрямів підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу. У разі, коли вартість навчання в навчальному закладі перевищує максимальну вартість ваучера, особа або роботодавець можуть здійснити оплату різниці вартості навчання.