Школа інженера з охорони праці

Затверджено Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями

Мінсоцполітики наказом від 14.02.2018 № 207 затвердило Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями. Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями (далі – Вимоги) поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, організаційно-правової форми і видів діяльності. Вони встановлюють мінімальні вимоги безпеки та захисту здоров’я під час здійснення роботи, яка пов’язана з використанням екранних пристроїв незалежно від їхнього типу та моделі.  Водночас Вимоги не обмежують права роботодавця встановлювати більш жорсткі та/або спеціальні вимоги безпеки і захисту здоров’я та життя працівників під час роботи з екранними пристроями. Головне, щоб це це не суперечило чинному законодавству. Роботодавцям потрібно ознайомитися з переліком робочих місць та пристроїв, на які Вимоги не поширюються. Це, зокрема: робочі місця здобувачів освіти у комп’ютерних класах (кабінетах, аудиторіях тощо) закладів освіти; робочі місця пілотів, водіїв або операторів транспортних засобів, обладнані екранними пристроями у системах оброблення даних на борту засобів сполучення, екранні пристрої у складі машин і обладнання, що переміщуються в процесі роботи; робочі місця працівників, які займаються обслуговуванням, ремонтом і налагодженням екранних пристроїв; портативні системи оброблення даних, якщо вони не постійно використовуються на робочому місці; обчислювальні машинки (калькулятори), касові апарати та прилади з невеликими пристроями індикації даних або результатів вимірювання; цифрові друкувальні машини, обладнані візуальними дисплейними терміналами (дисплейні друкувальні машини); планшети, смартфони, мобільні телефони. Відповідно до вимог ст. 5 Закону України «Про охорону праці» працівників потрібно під розписку поінформувати про умови праці та наявність на їх робочих місцях небезпечних та шкідливих виробничих факторів (фізичних, хімічних, біологічних, психофізіологічних), які виникають під час роботи з екранними пристроями та ще не усунуто, а також про можливі наслідки їх впливу на здоров’я працівників. Також роботодавець повинен забезпечити навчання і перевірку знань працівників з питань охорони праці та безпечного використання екранних пристроїв до початку роботи з ними. Такий обов’язок передбачений і у випадках модифікації та організації роботи обладнання. Під час облаштування робочого місця працівника з екранними пристроями необхідно обирати таке устаткування, яке не створює зайвого шуму та не виділяє надлишкового тепла. Зверніть увагу! Рівні шуму на робочих місцях осіб, які працюють з екранними пристроями, мають відповідати вимогам Санітарних норм виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037-99, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 37. Роботодавець повинен за рахунок тривалості робочої зміни організувати внутрішні регламентовані перерви для відпочинку. Це передбачено Державними санітарними правилами і нормами роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПІН 3.3.2.007-98 (затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10 грудня 1998 року № 7). Також роботодавець має забезпечити за свій рахунок проведення медичних оглядів працівників відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246.