РОЗ’ЯСНЕННЯ ФАХІВЦІВ РАЙОННОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ

Чи зобов’язана особа, перебуваючи на обліку в центрі зайнятості, при укладенні цивільно-правового договору (договору підряду), повідомляти про це службу зайнятості, адже запис в трудову книжку не вноситься?

Відповідь: пунктом 1 статтею 4 Закону України «Про зайнятість населення» визначено, що в Україні до зайнятого населення належать особи, які працюють за наймом на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, особи, які забезпечують себе роботою самостійно (у тому числі члени особистих селянських господарств), проходять військову чи альтернативну (невійськову) службу, на законних підставах працюють за кордоном та які мають доходи від такої зайнятості, а також особи, що навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах та поєднують навчання з роботою. Частинами 2, 3 статті 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» передбачено, що безробітні громадяни зобов’язані своєчасно подавати відомості про обставини, які впливають на умови виплати їм забезпечення та надання соціальних послуг.

Отже з вище викладено, при укладенні договору підряду громадяни зобов’язані невідкладно повідомити працівників центру зайнятості. Наслідком укладення договору  підряду буде припинення реєстрації безробітного в службі зайнятості з причини віднесення до зайнятого населення.

Крім того інформуємо про те, що у відповідності до законодавства в сфері зайнятості населення Державна служба зайнятості наділена повноваженнями проводити розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення безробітним. Тому, для встановлення достовірності даних, центри зайнятості здійснюють звірки наданих особою даних з відомостями Пенсійного фонду, державної податкової адміністрації, державних реєстраторів, управлінь соціального захисту населення, відділів (управлінь) субсидій, а також використовують дані перевірок цих органів, Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю, контрольно-ревізійних органів, окрім того можуть проводити перевірки самостійно безпосередньо на підприємствах, в установах, організаціях в порядку, встановленому законодавством.

З вищевикладеного повідомляємо, якщо інформація про отриманий безробітними громадянами дохід надійде до служби зайнятості згідно якої отримана соціальна допомога була безпідставною то стягнення буде проводитись з винних осіб у відповідності до чинного законодавства України.

Для отримання більш детальної інформації просимо звертатись за адресою: 45200,  м. Ківерці, вул. Грушевського, 23, тел. 21469.

 

Провідний юрисконсульт
Ківерцівського районного центру
зайнятості Андрій МЕДВІДЬ