Публічния звіт голови райдержадміністрації за 2016 рік

Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації” Ківерцівська  районна державна адміністрація забезпечує:

1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;

2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку,

4) підготовку та виконання відповідних бюджетів;

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих районною радою повноважень.

Незважаючи на негативний вплив на економічну та політичну стабільність в країні через втручання зовнішнього агресора, у районі досягнуто ряд позитивних зрушень у реальному секторі економіки та розв`язанні соціальних проблем.

Основні напрями роботи райдержадміністрації ґрунтуються на принципах втілення в життя реформ, ініційованих Президентом України Петром Порошенком, їх практичної реалізації в районі та виконання заходів Стратегії розвитку Ківерцівського району на період до 2020 року.

Виконання власних і делегованих районною радою повноважень районної державної адміністрації було спрямовано на всебічне задоволення прав і свобод громадян, їх матеріальних та духовних запитів, виконання програмних документів.

БЮДЖЕТ РАЙОНУ

Районний бюджет по доходах за 2016 рік виконано до річного розпису з урахуванням змін на 101,7 відсотка. При затверджених показниках на звітний період з урахуванням змін в сумі 429079,0 тис. гривень до районного бюджету надійшло 436335,7 тис. гривень.

До загального фонду надійшло 432065,2 тис. гривень, що до річного призначення становить 101,3 відсотка, до спеціального фонду – 4270,5 тис. гривень, що до річного призначення становить 159,4 відсотка.

Виконання власних доходів забезпечено на 117,7 відсотка або отримано 7241,7 тис. гривень понад річне призначення. До районного бюджету при плані 40878,5 тис. гривень надійшло 48120,2 тис. гривень, що на 58,5 відсотка або на 17756,5 тис. гривень більше відповідного періоду минулого року.

З державного бюджету одержано 19980,4 тис. гривень базової дотації, що становить 100 відсотків до річного розпису та 4824,3 тис. гривень - стабілізаційної дотації, що становить 100 відсотків до річного розпису.

Субвенцій з державного бюджету надійшло до загального та спеціального фондів 350607,0 тис. гривень, що становить до річного призначення 99,8 відсотка, в тому числі освітньої субвенції – 92617,5 тис. гривень, що становить 100 відсотків до річного розпису, медичної субвенції – 37741,3 тис. гривень, що становить 100 відсотків до річного призначення, 216403,6 тис. гривень - субвенції на виконання програм соціального захисту що становить 99,8 відсотка до річного призначення, 3844,7 тис. гривень – субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що становить до річного призначення 85,3 відсотка та іншої субвенції - 9553,9 тис. гривень, що становить до річного призначення 92,6 відсотка (в тому числі з обласного бюджету – 7199,4 тис. гривень, сільського та селищного бюджетів – 2354,5тис. гривень).

Основним доходним джерелом районного бюджету є податок з доходів фізичних осіб, якого надійшло 47556,9 тис. гривень, що становить 117,5 відсотка до річного призначення або отримано 7092,4 тис. гривень понад кошторисне призначення, питома вага якого у структурі доходів становить 98,8 відсотка. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросло на 17303,7 тис. гривень або на 57,2 відсотка.

Податку на прибуток підприємств та організацій, що належать до комунальної власності при плані 8,9 тис. гривень надійшло 9,8 тис. гривень, що становить до річного бюджетного призначення 110,3 відсотка, порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшено на 3,1 тис. гривень або на 45,6 відсотка.

Частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучаються до відповідного місцевого бюджету надійшло 0,8 тис. гривень, що становить до річного бюджетного призначення 102,5 відсотка.

Плати за надання адміністративних послуг при плані 301,1 тис. гривень надійшло в сумі 449,3 тис. гривень, що становить до річного бюджетного призначення 149,2 відсотка або отримано 148,2 тис. гривень понад кошторисне призначення.

Інших надходжень при плані 103,3 тис. гривень отримано 103,4 тис. гривень, що становить до річного бюджетного призначення 100,1 відсотка.

Спеціальний фонд районного бюджету виконано до річного призначення на 212,4 відсотка, всього одержано 3110,9 тис. гривень, зокрема: власних надходжень бюджетних установ при плані 1462,1 тис. гривень - 3108,7 тис. гривень, що становить 212,6 відсотка (+1646,6 тис. гривень), коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 2,2 тис. гривень, що становить 100 відсотків.

Районний бюджет по видатках загального фонду за 2016 рік виконано на 99,3 відсотка (при уточненому річному призначенні 421162,7 тис.грн., фактичне виконання склало 418157,0 тис. гривень), в тому числі по установах освіти на 98,8 відсотка (призначено 120663,9 тис.грн., виконано 119243,7 тис.грн.), охорони здоров’я - 99,2 відсотка (призначено 41303,7 тис.грн., виконано – 40978,0 тис.грн.), культури – 99,4 відсотка (призначено 12380,9 тис.грн., виконано 12311,0 тис.грн.), соцзахисту – 99,9 відсотка (призначено 222760,5 тис.грн., виконано 222469,3 тис.грн.).

Виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери проведено  в установлені терміни, заборгованість на звітну дату відсутня.

Станом на 01.01.2017 року на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 11764,3 тис. гривень, що становить 96,5 відсотка до уточненого річного призначення, з них на оплату теплопостачання – 2158,4 тис. гривень (або 99,0 відсотка), оплату електроенергії – 4160,0 тис. гривень (або 98,9 відсотка), оплату природного газу – 1797,2 тис.гривень (або 96,0 відсотків).

На виплату заробітної плати з нарахуваннями профінансовано 149527,3 тис.грн., або 35,8 відсотка від загальної суми видатків, медикаменти – 1845,1 тис.грн., або 0,4 відсотка, продукти харчування – 5739,0 тис.грн., або 1,4 відсотка, енергоносії – 11764,3 тис.грн., або 2,8 відсотка, соціальні виплати – 216613,9 тис.грн., або 51,8 відсотка.

Фінансування головних розпорядників коштів районного бюджету проводиться в межах бюджетного призначення з урахуванням внесених змін.

На звітну дату по районному бюджету розподілено вільних залишків в сумі 7224,2 тис. гривень, з них: оплата комунальних послуг – 25,0 тис.грн. (0,3%); медикаменти – 280,0 тис.грн. (3,9%); продукти харчування – 1021,0 тис.грн. (14,1%); капітальні видатки – 2287,3 (31,7%); інші видатки – 3610,9 тис.грн. (50,0%).

Від перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету розподілено кошти в сумі 10649,1 тис. гривень, з них на оплату праці з нарахуваннями направлено 235,9 тис.грн. (2,2%), медикаменти – 328,2 тис.грн. (3,1%), продукти харчування – 600,0 тис.грн. (5,6%), комунальні послуги – 199,0 тис.грн. (1,9%), капітальні видатки – 3455,9 тис.грн. (32,4%), інші видатки – 5830,1 тис.грн. (54,8%).

У 2016 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій виділено 4507,4 тис. грн., з них використано 3844,7 тис. грн. Невикористані кошти субвенції в сумі 662,7 тис.грн. повернуто до державного бюджету в зв’язку з економією коштів через систему «PROZORRO» та проведенням тільки капітальних видатків.

За рахунок коштів даної субвенції проведено капітальні ремонти приміщення ЗОШ І-ІІІ ст. с.Дерно, Дернівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, Дернівського дошкільного навчального закладу, ремонт даху НВК-гімназія м.Ківерці, придбано комп’ютерну техніку  та проектори в загальноосвітні школи району, придбано ліжка в дошкільні навчальні заклади, котел в ЗОШ І-ІІІ ст. с.Журавичі, придбано автобус та сценічне взуття для Ківерцівського районного будинку культури ім. М.П.Ковальова, музичні інструменти музичним школам району, комп’ютерну техніку  Ківерцівській централізованій бібліотечній системі, комп’ютерну техніку  та медичне обладнання  КЗ «Ківерцівське РТМО», електрокардіограф КЗ «Ківерцівський РЦПМСД».

На виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам направлено 149557,7 тис. грн., що становить 100 відсотків  до річного призначення. Заборгованість по даних виплатах відсутня.

На виплату з пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг використано 57519,0 тис.грн., що становить  100 відсотків до річного призначення. Станом на 01.01.2017 року рахується кредиторська заборгованість в сумі 51270,6 тис.грн., в тому числі: по електроенергії – 1671,6 тис.грн.; по водопостачанню і водовідведенню – 651,9 тис.грн.; квартплаті – 60,1 тис.грн., по природному газу – 48887,0 тис.грн..

По інших пільгах заборгованість складає 507,6 тис.грн., в тому числі пільговий проїзд громадян – 322,7 тис.грн., послуги зв’язку – 184,8 тис.грн., інші пільги – 0,1 тис.грн..

По пільгах та субсидіях на оплату твердого палива і скрапленого газу надійшло 8154,7 тис.грн., що становить 99,5 відсотка до річного призначення. Заборгованість на 01.01.2017 року становить 181,7 тис. гривень.

Обсяг кредиторської заборгованості по загальному фонду в порівнянні з даними на 01.01.2016 року збільшився на 47788,5 тис.грн. і станом на 01.01.2017 року складає 52107,2 тис.грн., в тому числі: по пільгах ветеранам війни та праці та іншим категоріям громадян по оплаті житлово-комунальних послуг в сумі 4124,7 тис.грн.; по субсидіях населенню в сумі 47655,0 тис.грн.; по компенсаційних виплатах на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 322,7 тис.грн., використання послуг – 4,8 тис.гривень.

Обсяг дебіторської заборгованості по загальному фонду в порівнянні з даними на 01 січня 2016 року зменшився на 6,8 тис.грн.  і на 1 січня 2017 року  становить 0,1 тис.грн., з них: 0,1 тис.грн. -  у зв’язку з перерахуванням фактично використаного газу по управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації.

Станом на 01.01.2017 року дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.

 

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА

З метою застосування світових стандартів адміністрування податків, відповідно до затвердженої Регіональної програми створення центрів обслуговування платників податків, в районі утворено 1 сервісний центр обслуговування платників податків – Ківерцівська об’єднана податкова інспекція ГУ ДФС у Волинській області.

У 2016 році суб’єктами підприємництва сплачено єдиного податку на загальну суму 13,0 млн.грн., що становить 136% до бюджетного призначення за звітний період або отримано 3,4 млн.грн. понад кошторисне призначення. Порівняно з минулим роком надходження збільшились на 5,0 млн.грн. або  на 48%.

Основним дохідним джерелом є податок з доходів фізичних осіб, якого отримано 48,0 млн.грн., що становить 118% більше до бюджетного призначення або отримано 7,0 млн.грн. понад кошторисне призначення. Надходження цього податку в порівнянні з минулим роком збільшено на 18,0 млн.грн. або на 57%.

 

 

 

 

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Промисловість є однією з провідних галузей економіки району, яка здатна забезпечити зростання добробуту населення, створювати нові робочі місця, надавати гідний рівень заробітної плати, підвищувати належний рівень конкурентоспроможності та якості продукції, сприяти економічному та соціальному розвитку району.

На території  Ківерцівського району промисловість представлена лісовою і деревообробною, харчовою, хімічною та нафтохімічною, будівельною, металургійною, машинобудівною, добувною та іншими галузями.

До основного кола промисловості району згідно даних статистики включено 23 підприємства: ДП “Цуманське лісове господарство”, ДП “Ківерцівське лісове господарство”, ПАТ “Кульчинський силікатний завод”, ПАТ “Цумань”, Цуманська виправна колонія №84, ФГ “Поляна М”, ТзОВ “ТарТак”, ТзОВ “Едем”, ТзОВ “Волиньагропродукт”, ПП “Ківерцілісмаш”, ФГ “Золота нива”, ТзОВ “Транфоран”, ТзОВ “Відо ЛТД”, іноземне підприємство “Дерево та профіль”, КП Ківерцівське ВУЖКГ, КП “Ківерціводоканал”, ПАТ “Ківерці РТП”, ТОВ “Шен”, КП “Енергія”, ПП “Ківерціплюс”, ПП “Вопан”, ТОВ “Камінський Тімбер Енд Венірз”, ТзОВ “Діоніс”.

Основними видами промислової продукції, що виробляються в районі є паркет, шпон, деревообробні верстати, пиломатеріали, консерви, м’ясна продукції, та металеві вироби. Частка Ківерцівського району в обласному обсягу реалізованої продукції складає всього 2,6%.

Обсяг реалізованої промислової продукції за дванадцять місяців 2016 року становить 496,8 млн. грн. Порівнюючи з відповідним періодом минулого року виробництво промислової продукції збільшилось на 327,9 млн. грн.

Збільшився обсяг реалізованої промислової продукції у деревообробній (+301,9%), харчовій (+318,7%) машинобудівній (+235,4%), хімічній (+284,5%) галузях промисловості. Зменшився у добувній (-33,6%), галузі промисловості.

Покращилася інвестиційна привабливість промислового комплексу району. Станом на 1 січня 2017 року підприємствами, установами та організаціями району залучено 10,5 млн. дол. США, що становить 4,3 відсотка від загального показника по області.

Однією із позитивних рис розвитку промислового потенціалу району є зовнішньоекономічна діяльність підприємств Зовнішньоторговельний оборот товарами у 2016 року по району склав 16,8 млн. дол. США.

Експортовано товарів на суму 12,3 млн. дол. США, що становить  2,5 відсотка від загального показника по області.

Імпортовано товарів на суму 4,5 млн. дол. США, що становить    0,5 відсотка від загального показника по області.

У порівнянні до відповідного періоду минулого року експорт зріс на 82,8 відсотка, імпорт зріс на 123,2%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі склало 7788,2 тис. дол. США.

Не дивлячись на позитивну динаміку росту реалізованої промислової продукції в районі, існує багато проблем, які перешкоджають подальшому росту промисловості. Зокрема: недосконала законодавча база та високі податки, нестача ринків збуту, нестача кваліфікованих кадрів робітничих спеціальностей, високий рівень прихованого безробіття та рівень тіньової економіки, великі (нереальні для підприємств) відсоткові ставки при наданні кредитів банками, застаріле обладнання на деяких підприємствах, недобросовісна конкуренція.

У зв’язку із обмеженістю коштів підприємств значно знизився показник залучення капітальних інвестицій та інвестицій у основний капітал. По цій же причині недостатньо залучаються інвестиції у наукові дослідження, які б спонукали до випуску нової конкурентоздатної продукції.

Також, одним із чинників, які гальмують розвиток промислового потенціалу району є низький рівень впровадження енергозберігаючих заходів у виробництво.

Не дивлячись на певні негативні чинники Ківерцівський район має сильні сторони для розвитку промисловості. До них можна віднести наявність сировинної бази (ліси для лісової і деревообробної, поклади піску і глини для добувної та будівельної галузей), сприятливе географічне положення, розвинута транспортна інфраструктура (автомобільні та залізничні шляхи), наявність вузькоспеціалізованих підприємств (ПП «Ківерцілісмаш»).

Основною умовою для реалізації цього потенціалу є значний, поки що недостатньо платоспроможний, внутрішній ринок промислової продукції та ринкова інфраструктура, що динамічно розвивається.

Проведення реформ в нашій країні, реалізація “Стратегії 2020” Президента України та євроінтеграція в перспективі дадуть можливість вирішити існуючі проблеми та забезпечення збільшення обсягів виробництва,  легалізувати найману працю, створити нові робочі місця, збільшити заробітну платню працівників та покращити умови їх праці, залучити іноземні інвестиції, збільшити надходження до місцевих бюджетів зі сплати податків, покращити імідж району.                                   

 

ПІДПРИЄМНИЦТВО

Рішенням Ківерцівської районної ради від 26 червня 2015 року №36/7 затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва у Ківерцівському районі на 2015-2016 роки, яка є важливим інструментом реалізації державної політики розвитку малого і середнього підприємництва, ефективної регіональної політики, політики зайнятості населення та інноваційно-інвестиційної стратегії держави.

Метою Програми є спрямування дій територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, об’єднань суб’єктів малого і середнього підприємництва та установ ринкової інфраструктури на створення і підтримання сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва, формування й упровадження ефективної державно-громадської системи його підтримки і захисту.

Основними напрямками та пріоритетними завданнями Програми є:

 • упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності;
 • забезпечення фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки підприємництва;
 • здійснення ресурсного та інформаційного забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва;
 • упровадження цільових проектів і пілотних програм, спрямованих на розвиток підприємництва.

Програмою розвитку малого і середнього підприємництва у Ківерцівському районі в 2016 році передбачалося виділити кошти на підтримку малого підприємництва у сумі 14,0 тис.грн., але у зв’язку з обмеженістю фінансування програм, кошти з районного бюджету не виділялись.

На території району діють 237 малих і середніх підприємств. Чисельність працівників, зайнятих у малому та середньому бізнесі району становить 4,0 тис. осіб.

Державним реєстратором за дванадцять місяців 2016 року зареєстровано  130 суб’єктів господарювання, з них 121 фізичних осіб - підприємців та 9 юридичних осіб. Припинили свою діяльність 285 суб’єктів господарювання, з них 279 фізичних осіб та 6 юридичних осіб.

Станом на 01 жовтня 2016 року підприємствами, установами та організаціями району, що працюють у сфері малого і середнього бізнесу, залучено 11,0 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій, що становить 4% від загального показника по області.

Ківерцівським районом станом на 01.01.2017 року освоєно 21,0 млн.грн. капітальних інвестицій, що становить 5% від загальних показників по області, та 3,0 млн.грн. на одну особу.

Зовнішньоторговельний оборот товарами у 2016 році по району склав 17,0 млн. дол. США.

Експортовано товарів на суму 12,0 млн. дол. США, що становить  2,5% від загального показника по області.

Імпортовано товарів на суму 4,5 млн. дол. США, що становить 0,5%  від загального показника по області. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі склало 8,0 млн. дол. США.

Ківерцівським районним центром зайнятості для організації власної справи та з метою підтримки малого бізнесу безробітним громадянам надається одноразова допомога для здійснення підприємницької діяльності. Крім того створюються дотаційні робочі місця, у сфері малого та середнього підприємництва.

За даними районного центру зайнятості у 2016 році, з метою здійснення підприємницької діяльності та для підтримки малого бізнесу 8 безробітним громадянам виплачено одноразову допомогу для організації підприємницької діяльності.

Для залучення безробітного населення до підприємницької діяльності районним центром зайнятості проводяться семінари та тренінги з орієнтацією на започаткування власної справи. З метою підвищення кваліфікації та перекваліфікації кадрів, у тому числі і для малого та середнього бізнесу, за допомогою районного центру зайнятості у 2016 році професійним навчанням було охоплено 301 особу.

У Ківерцівській районній громадсько-політичній газеті “Вільним шляхом” функціонує рубрика, у якій суб’єкти підприємництва можуть ознайомитися з інформацією щодо підтримки підприємництва. Інформація щодо розвитку малого та середнього бізнесу щоквартально розміщується на офіційному сайті райдержадміністрації.

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

За 2016 рік сільськогосподарськими підприємствами реалізовано зернових культур сільськогосподарської продукції 17,0 тис. т, що на 1,2 тис. т. більше у порівнянні з відповідним періодом 2015 року. Середня ціна реалізації зернових культур становить 3,2 тис. грн. за 1 т.

Загальна наявність зернових культур у Ківерцівському районі станом на 01 січня 2017 року становить 2,2 тис. т, що зберігаються в сільськогосподарських підприємствах.   

Під урожай 2017 року по всіх категоріях господарств району посіяно 12,4 тис. га озимих зернових, в тому числі: озимої пшениці 9,9 тис. га, озимого жита – 2,1 тис. га, озимого ячменю – 0,4 тис. га.  В порівнянні з відповідним періодом минулого року озимих посіяно на 10,1 відсотки більше.

Станом на 1 січня 2017 року сільськогосподарськими підприємствами посіяно озимі на зерно та зелений корм на площі 6,0 тис. га (на 11,6 % більше, ніж під урожай 2016р.), у т.ч. зернові на зерно – 5,9 тис. га (в 1,2 рази більше), ріпак озимий на зерно – 1,0 тис. га (на 91,2 % менше).

У 2016 році реалізовано на забій 379 тон худоби та птиці (у живій масі), що на 275,0 % більше порівняно з відповідним періодом 2015р., вироблено 115,0 тон молока (на 40,2 % менше). Надій на одну фуражну корову становить 1152 кілограм.

На 01 січня 2017 року чисельність великої рогатої худоби у сільськогосподарських підприємствах становить 752 голів, у тому числі 299 голови корів.  Поголів'я свиней становить 321 голів, овець та кіз – 536 голів.

В районі у 2016 році рішенням сесії районної ради від 30.06.2016 № 6/4 затверджена “Комплексна Програма розвитку агропромислового комплексу Ківерцівського району на 2016-2020 роки” та затверджений Порядок використання коштів районного бюджету на виконання заходів даної програми. 

На фінансування даних заходів  з районного бюджету було виділено 235,0 тис. грн. з них фактично освоєно кошти в сумі 220,98 тис. грн., що складає 94 %. З обласного бюджету на співфінансування заходів по субвенції обласного бюджету місцевим виділено кошти в сумі 148,1 тис. грн. з них фактично використано 105,9 тис. грн. що складає 71,5 %. до передбачених.

Порядком  надання  та  використання  коштів  районного  бюджету  на  виконання  заходів  Комплексної  програми  розвитку  агропромислового  комплексу  Ківерцівського  району  передбачено фінансову  підтримку  аграріїв району  за  5 приорітетними напрямками діяльності:

- дотація за утримання телиць та нетелів в особистих селянських господарствах, які народилися в результаті штучного осіменіння, вирощені і утримувалися в цьому господарстві до 2-річного віку (тварини віком від 18 до 24 місяців )- виплачено 9 власникам за 9 телиць в сумі 16,2 тис. грн.;

-   дотація власникам особистих селянських господарств (далі власникам  ОСГ), які утримують три і більше корів – виплачено 107,1 тис. грн. 101 власнику ОСГ за 357 гол. корів;

- дотація сільськогосподарським підприємствам і фермерським господарствам за посів жита та гречки – виплачено 76,0 тис. грн. для 5 сільськогосподарських підприємств району;

- дотація особистим селянським та фермерським господарствам за посадку садів і ягідників – виплачено кошти в сумі 40,5 тис. грн. для 1 фермерського господарства;

- часткове здешевлення  вартості  штучного осіменіння  корів та телиць в особистих селянських господарствах – виплачено кошти в сумі 56,0 тис. грн. 559 власникам ОСГ за 622 гол. корів та телиць.

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Для реалізації державної політики, спрямованої на підвищення якості життя та добробуту громадян у районі діє «Стратегія розвитку Ківерцівського району на 2009-2020 роки».

Дана стратегія визначає основні цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку Ківерцівщини та заходи щодо реалізації державної політики, спрямованої на підвищення інвестиційної діяльності на території району.

З 2011 року Ківерцівський район приймає активну участь в реалізації Проекту спільної Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй та Європейського Союзу «Місцевий розвиток орієнтований на громаду».

У 2016 році в районі завершена реалізація третьої фази Проекту спільної Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй та Європейського Союзу «Місцевий розвиток орієнтований на громаду – ІІІ», яка була розпочата у 2015 році. У реалізації мікропроектів приймали участь Озерська, Суська, Тростянецька, Хорлупівська сільські ради.

У с. Суськ проведені заходи щодо модернізації вуличного освітлення з використанням відновлювальних джерел енергії (енергія сонця), встановлено та функціонує 17 світильників. На реалізацію проекту використано 214,182 тис.грн., з них: 188,0 тис.грн. кошти ПРООН; 4,005 тис.грн. обласний бюджет; 6,477 тис.грн. місцевий бюджет; 15,7 тис.грн. кошти громади.

У с. Хопнів встановлено 52 сучасних енергозберігаючих світильника вуличного освітлення. На реалізацію проекту використано 249,192 тис.грн., з них: 184,0 тис.грн. кошти ПРООН; 30,0 тис.грн. обласний бюджет; 21,192 тис.грн. місцевий бюджет; 14,0 тис.грн. кошти громади.

В с. Озеро та у с. Гайове проведені заходи щодо модернізації вуличного освітлення з використанням відновлювальних джерел енергії (енергія сонця), встановлено по 8 світильників вуличного освітлення. На реалізацію проекту використано 285,970 тис.грн., з них: 192,0 тис.грн. кошти ПРООН; 30,0 тис.грн. обласний бюджет; 55,970 тис.грн. місцевий бюджет; 8,0 тис.грн. кошти громади.

В НВК с. Пальче здійснено реконструкцію опалювальної системи в коридорах та утеплено приміщення школи з використанням сучасних теплоізоляційних матеріалів. На реалізацію проекту використано 231,005 тис.грн., з них: 212,0 тис.грн. кошти ПРООН; 4,005 тис.грн. обласний бюджет; 15,0 тис.грн. кошти громади.

В 2015-2016 роках в районі, за рахунок співфінансування з місцевого бюджету та коштів Державного фонду регіонального розвитку, успішно реалізовані такі проекти, як:

- «Будівництво полігону твердих побутових відходів для м. Ківерці»         (І черга), загальним обсягом фінансування 1,3 млн.грн., в тому числі з районного бюджету 200,0 тис.грн., з міського бюджету 500,0 тис.грн.

- «Будівництво двохповерхового приміщення дитячого ясла-садка на 4 групи в м. Ківерці по вул. Незалежності, 47», загальним обсягом фінансування 19,3 млн.грн., в тому числі з районного бюджету 1000,0 тис.грн., з міського бюджету 500,0 тис.грн.

- «Будівництво дошкільного навчального закладу в с. Муравище, Ківерцівського району Волинської області», загальним обсягом фінансування 9,6 млн.грн., в тому числі з районного бюджету 300,0 тис.грн., з сільського бюджету 200,0 тис.грн.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, в сумі 3844,7 тис.грн. на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, в 2016 році в районі проведено:

- капітальний ремонт приміщення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня по вул. Першотравневій, 12 в с. Дерно Ківерцівського району на суму 119,1 тис.грн.;

- капітальний ремонт приміщення Дернівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини вартістю 24,9 тис.грн.;

- капітальний ремонт приміщення дошкільного навчального закладу "Незабудка" вул. Спеціалістів, 9 в с. Дерно, загальною вартістю робіт 102,3 тис.грн.;

- проведено ремонт даху НВК-гімназія у м. Ківерці на суму 1000,0 тис.грн.;

- придбано автобус для будинку культури ім. П.М.Ковальова на суму 1398,0 тис.грн.;

- придбано комп’ютерну техніку для загальноосвітніх шкіл району на суму 190,0 тис.грн.;

- придбано ліжка в дошкільні навчальні заклади району на суму 99,0 тис.грн.;

- придбано проекторів для загальноосвітніх шкіл району на суму 175,8 тис.грн.;

- придбано котел для загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Журавичі на суму 140,0 тис.грн.;

- придбано сценічне взуття для РБК ім. М.П. Ковальова на суму 98,0 тис.грн.;

- придбано музичні інструменти музичним школам району на суму 79,2 тис.грн.;

- придбано комп’ютерну техніку бібліотекам Ківерцівської централізованої бібліотечної системи на суму 13,0 тис.грн.;

- придбано електрокардіограф КЗ «Ківерцівський РЦПМСД» на суму 27,0 тис.грн.;

- придбано медичне обладнання КЗ «Ківерцівське РТМО» на суму 282,4 тис.грн.;

- придбано комп’ютерну техніку КЗ «Ківерцівське РТМО» на суму 96,0 тис.грн.

За рахунок коштів, що спрямовувались за пропозиціями депутатського корпусу з обласного бюджету на регіональний розвиток у 2016 році, в сумі 2114,9 тис.грн., впроваджено ряд заходів, а саме:

- проведено реконструкцію даху корпусу №2 загальноосвітньої школи      І-ІІІ ст. смт. Цумань на суму 1115,9 тис.грн.;

- капітальний ремонт приміщення Дернівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини на суму 200,0 тис.грн.;

- капітальний ремонт пологового відділення Ківерцівської ЦРЛ КЗ "Ківерцівське РТМО" на суму 253,7 тис.грн.;

- капітальний ремонт даху дошкільного навчального закладу "Барвінок" в с. Покащів на суму 316,0 тис.грн.;

- проведено ремонт фасаду загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. у с. Дерно на суму 35,0 тис.грн.;

- замінено вікна в загальноосвітній школі І-ІІІ ст. с. Карпилівка на суму 74,5 тис.грн.;

- здійснено ремонт даху ФАПу в с. Пальче на суму 29,3 тис.грн.;

- облаштовано внутрішні санвузли в загальноосвітніх школах І-ІІ ст..                    сіл Пальче та Звози на суму 90,5 тис.грн.

У рамках Програми прикордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2007-2020» реалізується проект «Розвиток співробітництва в галузі санаторно-курортного туризму на польсько-українському прикордонні». Сумарний бюджет проекту становить 2047845,0 євро, грант ЄС – 1843060,05 євро, співфінансування Волинської обласної ради (основний партнер проекту) – 184455,0 євро. Основні заходи та результати проекту:

- створення інформаційно-туристичного центру в с. Грем’яче, закупівля туристичного обладнання (велосипеди, човни, рафти, спальники);

- будівництво сучасного водолікувального комплексу з двома плавальними басейнами (санаторій матері і дитини «Пролісок»);

- закупівля медико-діагностичного обладнання для лікування захворювань опорно-рухового апарату;

- будівництво відкритого термального басейну.

На виконання цих заходів у 2015 році з обласного бюджету було виділено 1121,6 тис.грн., з районного бюджету 576,0 тис.грн., а в 2016 році кошти виділялись тільки з обласного бюджету в сумі 1360,4 тис.грн.

У 2016 році Стартувала реалізація транскордонного проекту «Білорусь – Україна» в рамках територіального співробітництва обох народів. Транскордонна Програма «Білорусь – Україна» створює перспективи для розвитку прикордонної інфраструктури, людського капіталу, інституційної співпраці, також відкриває значні перспективи для економічної інтеграції та співробітництва. Згідно вимог вище названої Програми, Ківерцівський район, спільно з Білоруськими колегами підготував 2 проекти, а саме:

- «Впровадження новітніх рятувальних послуг в рамках реалізації Програми «Білорусь - Україна» для посилення захисту кордону від стихійного лиха»;

- «Створення транскордонного бізнес-офісу, як інструменту розвитку малого і середнього бізнесу».

На даний час проекти опрацьовуються європейською комісією для їх подальшої реалізації.

Продовжується реалізація Угоди про позику між Україною та Міжнародним Банком з Реконструкції та Розвитку системи охорони здоров’я.

У 2017 році заплановано здійснити реконструкцію будівель відділення Цуманської та Олицької районної лікарні під амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. Цумань та в смт. Олика.

Ключовими інвестиційними проектами, що заплановано реалізовувати у 2017 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку є:

- «Реконструкція приміщення під додаткові групи дошкільного навчального закладу ясел-садка № 3 "Лісова казка" на вул. Галана, 15А в          м. Ківерці»;

- «Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на вул. Грушевського, 60 в с. Грем’яче Ківерцівського району Волинської області»;

- «Капітальний ремонт приміщення будинку-інтернату загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Тростянець»;

- «Будівництво ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Башлики , Ківерцівського району».

 

 

ІНФРАСТРУКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО

З метою розвитку та вдосконалення дорожньо-транспортної мережі району, поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг усіх форм власності, підвищення безпеки руху, економічності та комфортності перевезень пасажирів в районі реалізується Програма розвитку інфраструктури Волинської області на 2016-2020 роки по Ківерцівському району на умовах співфінансування органів місцевого самоврядування та обласного бюджету, яка надає можливість раціонально спланувати черговість виконання ремонту і реконструкції доріг та фінансування до них.

У зв’язку з недостатньою кількістю коштів, які виділяються з державного бюджету на ремонт доріг загального користування та їх аварійним станом, чинним законодавством України (ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 20 Закону України «Про автомобільні дороги» та ін.) передбачена можливість здійснення органами місцевого самоврядування фінансування ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування, як державного так і місцевого значення з власних бюджетів.

В умовах обмеженого фінансування дорожнього господарства за рахунок коштів державного бюджету, у 2016 році ремонти доріг місцевого значення здійснювались при співфінансуванні з місцевого та обласного бюджету у рівних частинах.

На виконання заходів Програми розвитку інфраструктури Волинської області на 2016-2020 роки по Ківерцівському району, в 2016 році за рахунок коштів обласного та місцевого бюджетів, передбачених на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого, районного та обласного значення та доріг комунальної власності на умовах співфінансування, проведено ремонти на суму 4056,3 тис.грн. по таких об’єктах:

1) поточний ремонт дороги місцевого значення у с.Липляни до а/д О 030534 Луцьк-Жидичин на суму 200,0 тис.грн.;

2) капітальний ремонт дороги місцевого значення С 030508 (2етапи) Олика-Жорнище на суму 1200,0 тис.грн.;

3) поточний ремонт дороги місцевого значення С 030533 Цумань-Грем’яче-Яківці на суму 920,0 тис.грн.;

4) поточний ремонт дороги у с.Дерно по вулицях Залізничній, Шевченка та Польової на суму 100,0 тис.грн.;

5) поточний ремонт дороги місцевого значення О 030526 Скреготівка-Грем’яче на суму 150,0 тис.грн.;

6) поточний ремонт дороги місцевого значення О 030536 у с.Пальче          на суму 150,0 тис.грн.;

7) капітальний ремонт дороги по вул. Центральній у с. Омельне на суму 400,0 тис.грн.;

8) капітальний ремонт дороги місцевого значення О 030534 Луцьк-Жидичин-Кульчин на суму 586,3 тис.грн.;

9) капітальний ремонт дороги О 030534 Луцьк-Жидичин-Кульчин-Клепачів-/Т-03-09/ (з улаштуванням велосипедної доріжки м.Луцьк-с.Озерце) на суму 350,0 тис.грн.

Роботи по даних об’єктах виконувались на умовах співфінансування з обласного бюджету та органів місцевого самоврядування (на підставі рішень сесій сільських (селищних), міської рад про виділення 50% коштів від вартості проектно-кошторисної документації).

У січні 2017 року проведено робочу нараду по формуванню переліку об’єктів з ремонту автомобільних доріг усіх форм власності на 2017 рік під головуванням першого заступника голови районної державної адміністрації.

На нараді обговорено переліки доріг, які потребують ремонту та фінансування у 2017 році за рахунок коштів обласного та місцевого бюджетів.

Переліки сформовані відповідно до пропозицій органів місцевого самоврядування району, при наявній проектно-кошторисної документації та рішення на співфінансування.  

 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

На виконання плану заходів, передбачених Регіональною програмою підвищення енергоефективності у Волинській області на 2011-2020 роки, установами та організаціями усіх форм власності району в 2016 році впроваджено 112 енергозберігаючих заходів на 134 об’єктах.

Загальна вартість розробки і впровадження енергозберігаючих заходів в господарському комплексі району за даний період склала 5781,2 тис.грн., зекономлено 368 тонн умовного палива на суму 1732,7 тис.грн. За рахунок здійснення вказаних заходів одержано економію 542,1 тис.кВт.год. електроенергії, 697,7 Гкал. теплоенергії та 67,3 т.у.п. інших видів палива. 

В промислових та інших підприємствах і організаціях виробничої сфери впроваджено ряд енергозберігаючих заходів. Зокрема, на території ДП "Ківерцівське лісове господарство": встановлено 55 енергозберігаючих світильників вуличного освітлення, на території лісокомплексу встановлено енергозберігаючі прожектори замість звичайних ламп розжарювання. В лісопромисловому комплексі підприємства здійснено заміну електродвигунів на торцовочному станку на менш енергоємні. В приміщенні механізації встановлено нову обігрівальну піч на дровах. Переобладнано лісовозний автомобіль ЗІЛ-131 з бензину на газ.

В Партизанському лісництві ДП "Цуманське лісове господарство" проведено утеплення даху приміщення лісництва із застосуванням сучасних тепло-ізолюючих матеріалів та замінено 4 дверей на металопластикові. А в Горинському лісництві проведено утеплення стін приміщення лісництва із використанням утеплюючих матеріалів.

В сушильному цеху та на складі готової продукції селянсько-фермерського господарства "Золота нива" переобладнано електроосвітлення із заміною 10 звичайних ламп розжарювання на енергоощадні лампи та замінено 16 старих дерев'яних віконних блоків на металопластикові.

На підприємстві ТзОВ "Тартак" в паркетному та швейному цехах замінено 46 віконних блоків на металопластикові.

Всього підприємствами та організаціями промисловості, сільгосппідприємствами було впроваджено 12 енергозберігаючих заходів загальною вартістю 181,1 тис.грн. За рахунок здійснення вказаних заходів передбачається одержати економію 35,6 тис.кВт.год. електроенергії, 38,2 Гкал. теплоенергії та 22,5 т.у.п. інших видів палива. Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходів склав 102,8 тис.грн.

У підвідомчих закладах Ківерцівської райспоживспілки на вулиці  17 Вересня 27 і 27в у м. Ківерці, в с. Бодячів та в приміщенні кафе "Забава" по вул. Визволителів у м. Ківерці здійснено утеплення та заміну шиферних покрівель на металопрофіль. В магазині "Меблі", що по вул. 17 Вересня у м. Ківерці, здійснено заміну віконних та дверних блоків на металопластикові.

На вулицях міста Ківерці (Шевченка, Луцька, Грушевського, Визволителів) у світильниках вуличного освітлення проведено заміну 46 звичайних ламп розжарювання на світлодіодні світильники. На прибудинкових територіях по вулицях Квартальна, 1; 3; 2в та Некрасова, 24; 24а встановлено світильники з енергозберігаючими лампами.

Всього в житлово-комунальній сфері на впровадження енергозберігаючих заходів було використано коштів на суму 723,5 тис.грн. Розрахунковий економічний ефект склав 147,6 тис.грн.

За рахунок бюджетних та залучених коштів, в закладах та установах району було впроваджено 94 енергозберігаючих заходів, вартістю 4876,7 тис.грн. (у т.ч. за кошти місцевого бюджету – 3974,8 тис.грн.). Зекономлено 300 тонн умовного палива на суму 1482,3 тис.грн.

Протягом даного періоду в бюджетних закладах району проведено переобладнання електроосвітлення із заміною 223 звичайних ламп розжарювання на компактні люмінесцентні енергоощадні лампи, що дасть можливість зекономити 19,6 тис.кВт.год. електроенергії на суму 42,7 тис.грн. Найбільше встановлено енергозберігаючих ламп в підвідомчих закладах Цуманської, Олицької селищних рад, Борохівської, Липненської, Холоневичівської, Жидичинської сільських рад, у відділеннях Волинської обласної психіатричної лікарні № 2 смт. Олика, Цуманської райлікарні та у лікувальних установах КЗ "Ківерцівський РЦПМСД".

Встановлено сучасне енергозберігаюче електроустаткування, а саме циркуляційні насоси теплопостачання в ЗОШ І-ІІІ ст. сіл Жидичин, Суськ, в НВК гімназія м. Ківерці; в НВК "ЗОШ І-ІІ ст. ДНЗ" с. Клепачів, в ЗОШ І-ІІ ст.   с. Омельне, в Ківерцівській районній лікарні та електром'ясорубку в ЗОШ І-ІІІ ст. с. Грем’яче. 

У селах Хорлупи, Грем’яче, Яківці, Прилуцьке, Дачне, Гор’янівка, Залісоче, Дідичі, Завітне, Сокиричі, Бодячів, Озерце, Небіжка, Клепачів, Жидичин, Кульчин та Липляни проведено заміну в світильниках вуличного освітлення звичайних ламп на енергозберігаючі світильники (159 шт.). На вулиці Грушевського в смт. Цумань та в с. Борохів здійснено реконструкцію та ремонт систем зовнішнього освітлення з встановленням 29 енергозберігаючих світильників та ламп. 

Проведено поточний ремонт електроліній вуличного освітлення та монтаж реле в населених пунктах Озерцівської та Жидичинської сільських рад. 

Відновлено системи вуличного освітлення з встановленням енергозберігаючих світильників у с. Олександрія (21шт.), у с. Хром’яки (12шт.), на вулиці Богуна в с. Прилуцьке (6шт.), на вулицях Молодіжна, 1 Травня с. Дачне (8шт.), у с. Жабка (28шт.) та на вулицях с. Кульчин (38шт.) та с. Жидичин (17шт.), на вулицях Вишнева, Набережна с. Тростянець (25 шт.).

В с. Суськ встановлено 17 стовпів вуличного освітлення на сонячних батареях (в рамках спільного проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ) з використанням відновлювальних джерел енергії "Енергії сонця". Вартість даного проекту 336,1 тис.грн., з них 250,7 тис.грн. кошти ПРООН.     

За кошти місцевого бюджету в НВК с. Словатичі здійснено заміну котла Ретра 2М на енергозберігаючий котел "Квартал 150 Турбо"; у ЗОШ І-ІІ ст. с. Личани замінено котел Кальвіс 150 на енергозберігаючий котел "Квартал 150 Турбо"; у ЗОШ І-ІІІ ст. сіл Берестяне, Городище та ЗОШ І-ІІ ст. с. Мощаниця замінено старі котли на енергозберігаючі котли "Квартал" з використанням місцевих видів палива.

В райвійськкоматі, за кошти місцевого бюджету, проведено реконструкцію газової котельні з встановленням твердопаливного енергозберігаючого котла "Квартал 49".

В ДНЗ №2 у м. Ківерці встановлено два енергозберігаючих котла "Альтеп КТ-3ЕN" в заміну старих котлів "Універсал 5".

У ЗОШ І-ІІІ ст. с. Грем’яче проведено капітальний ремонт пічного опалення та в ДНЗ замінено котел "Універсал 5М" на твердопаливний котел "Квартал 300".

Проведено поточний ремонт системи опалення в адмінприміщенні Грем’яченської сільської ради, в терапевтичному відділенні та в відділенні денного стаціонару районної лікарні.

За рахунок впровадження заходів з поліпшення теплозахисних властивостей будівель проведено заміну 197 віконних та 39 дверних блоків на металопластикові, а саме в НВК с. Пальче; у ЗОШ І-ІІІ ст. сіл Омельне, Карпилівка; у ДНЗ №2 і №3 м. Ківерці, ДНЗ смт. Олика та с. Метельно; у Ківерцівській та Цуманській музичних школах; в Будинку культури с. Жидичин та у клубах сіл Дачне, Сокиричі; в адмінприміщеннях Ківерцівської міської ради, Цуманської, Олицької селищних рад, Дідичівської, Тростянецької, Дернівської сільських рад; у 1 відділенні Волинської обласної психіатричної лікарні № 2 смт. Олика; у відділеннях Цуманської районної лікарні; у АЗПСМ с. Журавичі та у ФП с. Берестяне. Здійснено ремонт, утеплення покрівлі, стін, санвузла, віконних та дверних блоків з використанням тепло-ізолюючих матеріалів у дитячих навчальних закладах сіл Холоневичі, Омельне, Дідичі; в НВК с. Пальче; у адмінприміщенні Суської, Озерцівської та Журавичівської сільських рад; в клубі с. Словатичі та в будинку культури сіл Суськ, Омельне; в районному краєзнавчому музеї.

Станом на 1 січня 2017 року до споживання природного газу підключено 12073 споживачів. Фактично лічильниками обліку природного газу оснащено 12070 споживач, що становить майже 100 відсотків абонентів, якими природний газ використовується для обігріву і приготування їжі.

Послугами з централізованого водопостачанням забезпечені жителі міста Ківерці, селища міського типу Цумань. Водопостачання в м. Ківерці здійснюється від відомчого водопроводу відокремленого підрозділу Рівненської дистанції водопостачання ДТГО "Львівська залізниця". З 4554 абонентів, які користуються послугою водопостачання, 3813 абонентів або 84 відсотків, оснащені засобами обліку холодної води.

До мереж централізованого водопостачання в смт. Цумань підключено 314 абонента, з них встановлено лічильники у 198, або 63 відсотка до потреби.

Ківерцівське комунальне підприємство «Енергія» надає послуги з теплопостачання Ківерцівській центральній районній лікарні, загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 4, дитячому навчальному закладу № 3 та еколого-натуралістичному центру. У всіх закладах встановлено теплолічильники.

Всі бюджетні установи району оснащені приладами обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів.

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА БЛАГОУСТРІЙ

Житлово-комунальне господарство Ківерцівського району є однією з найбільш важливих та пріоритетних галузей господарського комплексу, на яке покладено завдання стабільного функціонування та забезпечення безперебійної життєдіяльності населених пунктів на території району.

У Ківерцівському районі діють п’ять підприємств житлово-комунальної галузі, які надають послуги:

- з водопостачання та водовідведення (Цуманське ВУЖКГ, КП «Ківерціводоканал», КП «Добробут» Борохівської сільської ради);

- з утримання будинків (Цуманське ВУЖКГ, Ківерцівське МВУЖКГ );

- з теплопостачання (КП «Енергія»).

Комунальні господарства району дотримуються мінімальних гарантій в оплаті праці. Загальна заборгованість по виплаті заробітної плати, станом на 01.01.2017 року, рахується по Цуманському виробничому управлінню житлово-комунального господарства в сумі 11,2 тис.грн. та по КП "Ківерціводоканал" в сумі 45,0 тис. грн.

По розрахунках за спожиті енергоносії, станом на 01.01.2017 року, заборгованості немає.

Дебіторська заборгованість, станом на 01.01.2017 року, становить:

По Цуманському виробничому управлінню житлово-комунального господарства в сумі 163,1 тис.грн., а саме за послуги надані населенню: по утриманню житла - 44,9 тис.грн. (з неї прострочена - 44,0 тис.грн.), водопостачання – 27,2 тис.грн. (з неї прострочена - 27,2 тис.грн.), водовідведення - 65,4 тис. грн. (з неї прострочена - 58,1 тис.грн.); за послуги надані іншим споживачам по водопостачанню – 1,1 тис.грн. (з неї прострочена - 1,1 тис.грн.), по водовідведенню – 2,9 тис.грн.; по пільгах за водовідведення – 19,7 тис.грн. (з неї прострочена - 19,7 тис.грн.), водопостачанню – 1,8 тис.грн., по утриманню житла - 0,1 тис.грн.

По комунальному підприємству "Ківерціводоканал" за надані послуги іншим споживачам по водовідведенню - 11,5 тис.грн., пільги – 2,6 тис.грн., субсидії – 154,9 тис.грн.

По Ківерцівському міському виробничому управлінню житлово-комунального господарства в сумі 427,5 тис.грн., а саме за надані послуги населенню: по утриманню житла − 296,8 тис.грн., (з неї прострочена заборгованість 183,6 тис.грн.); за вивіз твердих побутових відходів: населення – 86,2 тис.грн. (з неї прострочена – 36,0 тис.грн.), бюджетні установи – 18,8 тис.грн. (станом на 15.01.2017 року заборгованість зменшилась на 5,7 тис.грн.) та інші споживачі – 25,7 тис.грн. (станом на 15.01.2017 року заборгованість зменшилась на 1,6 тис.грн.).

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2017 року:

По Ківерцівському міському виробничому управлінню житлово-комунального господарства в сумі 612,6 тис.грн., а саме з бюджетом – 498,9 тис.грн. (з неї прострочена – 366,8 тис.грн.) та інші поточні зобов'язання в сумі 113,7 тис.грн. Станом на 15.01.2017 року заборгованість зменшилась на 135,4 тис.грн.

По Цуманському виробничому управлінню житлово-комунального господарства з бюджетом в сумі 80,9 тис.грн. (з неї прострочена – 80,9 тис.грн.) та інші поточні зобов'язання в сумі 104,1 тис.грн. (з неї прострочена – 104,1 тис.грн.).

На підприємствах галузі проводиться претензійно-позовна робота. 

Ківерцівським МВУЖКГ проводяться обходи по квартирах неплатників житлово-комунальних послуг, в цьому році в суді розглянуто 4 позови на суму 5,6 тис.грн. та всього надійшло коштів по виконавчих листах на суму 23,9 тис.грн.

Проведено аналіз діючих тарифів, рівнів відшкодування їх вартості та фінансових результатів, який засвідчив, що у більшості підприємств доходи не відшкодовують понесених витрат.

Найнижчі рівні відшкодування діючими тарифами вартості житлово-комунальних послуг по смт. Цумань з водопостачання – 62% та на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 58,5%.

Повне відшкодування вартості послуг досягнуто з водовідведення у м.Ківерці – 112%, смт. Цумань – 103,6% та на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у м. Ківерці – 123,9%.

На балансі комунальних підприємств району знаходиться 258 об’єктів житлового фонду, а саме у м. Ківерці - 122 житлових будинки, площею 68,597 тис.кв.м. та у смт. Цумань - 136 житлових будинки (з яких 8 будинків, площею 8,968 тис.м.кв. на обслуговуванні та 128 одноповерхових будинків, які перебувають лише на балансі без обслуговування).

Ківерцівське МВУЖКГ надає житлово-комунальні послуги 2437 споживачам, з них 1200 споживачів отримують послуги по утриманню будинків, а інші на вивіз сміття.

Цуманським ВУЖКГ, послуга по водопостачанню, надається 290 споживачам та 99 споживачам на утримання будинків.

КП “Ківерціводоканал” надає послуги по водовідведенню 1425 споживачам, у всіх них перезаключені договори.

Послугами з централізованого водопостачанням забезпечені жителі міста Ківерці, селища міського типу Цумань. Водопостачання в м. Ківерці здійснюється від відомчого водопроводу відокремленого підрозділу Рівненської дистанції водопостачання ДТГО "Львівська залізниця".

До мереж централізованого водопостачання в смт. Цумань підключено 314 абонента, з них встановлено лічильники у 198, або 63 відсотка до потреби.

Ківерцівське комунальне підприємство «Енергія» надає послуги з теплопостачання Ківерцівській центральній районній лікарні, загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 4, дитячому навчальному закладу № 3 та еколого-натуралістичному центру. У всіх закладах встановлено тепло лічильники.

Централізоване водопостачання смт. Цумань здійснюється, в основному, від комунального водопроводу Цуманського ВУЖКГ. Водопровідні мережі зношені, потребують заміни, на даний час виготовлено проектну документацію по їх реконструкції. 

В зв’язку з фізичним зносом каналізаційних мереж, частка ветхих та аварійних каналізаційних мереж в смт. Цумань становить 100%, що може стати причиною аварійних ситуацій і потребує проведення невідкладних робіт. В зв’язку з цим, в 2016 році розпочато реконструкцію систем водовідведення в смт. Цумань. Відповідно до проектно-кошторисної документації передбачено виконати роботи на суму 1390,0 тис.грн. В 2016 році на виконання робіт І черги використано 508,0 тис.грн., а саме: проведено ремонт головної каналізаційно-насосної станції та станції підкачування із встановленням нових насосів. В 2017 році буде проведено капітальний ремонт всієї каналізаційної мережі.

Станом на 01.01.2017 року в районі створено 23 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Упорядкування, санітарний та екологічний стан району є одним із чинників, який визначає оцінку роботи районної влади та рівень участі територіальної громади у вирішенні проблемних питань з благоустрою.

В рамках проведення щорічної всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля» та «Дня Довкілля» сільськими, селищними, міською радами та керівниками підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності району проведено ряд заходів із поліпшення стану довкілля, озеленення, приведення у належний санітарний та естетичний стан населених пунктів та прилеглих територій.

У загальноміських толоках з очищення парків, скверів, пляжів, територій прибережних захисних смуг водних об’єктів від сміття та відходів взяли участь школярі загальноосвітніх шкіл району, волонтери, члени громадських об’єднань, небайдужі люди.

Керівниками підприємств, установ, організацій усіх форм власності забезпечено прибирання і висадження зелених насаджень на своїх та суміжних територіях загального користування, тротуарах.

Працівники Ківерцівського районного центру еколого – натуралістичної творчості учнівської молоді провели трудову екологічну акцію «Без верби і калини нема України». Висадили дерева на березі «Лісового озера», що розташоване біля заповідного урочища Ківерцівське. Водойма - важлива складова місцевого біогеоценозу. На берегах озера неодноразово проводилися та проводяться екологічні, трудові акції та операції: «Прибережні смуги», «Чистий бережок», «Голубе віконечко», «До чистих джерел», метою яких є покращення життя лісової водойми та полегшення умов існування для його мешканців.

В рамках проведення акції «За чисте довкілля», з нагоди Дня навколишнього середовища, відбувся щорічний трудовий екологічний захід по прибиранню лісу від побутового сміття. Ліс, де проводився захід, входить у склад заповідного урочища місцевого значення «Ківерцівське». Провели трудову екологічну акцію працівники Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» разом з працівниками Ківерцівського районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

Учні та вчителі загальноміських шкіл взяли активну участь в проведенні загальноміських толок по прибиранню прибережної смуги озера «Молодіжного», рекреаційної зони лісосмуги на перехресті вулиць Галана та Некрасова. Активними учасниками акції був молодіжний актив міста YOUth Active.

Представники громадської організації «Інститут волонтерства та громадської співпраці» заклали сквер біля найбільшого прапору Волині, що знаходиться на території села Жидичин, Ківерцівського району. Акція відбулась в рамках всеукраїнської ініціативи «Дерева миру».

На території району, під час проведення весняної толоки, ліквідовано 109 стихійних сміттєзвалищ та 47 упорядковано.

В 2016 році продовжилась загальноміська акція «Гарне місто – гарна Україна». Працівники Ківерцівського МВУЖКГ висіяли насіння чорнобривців вздовж бордюр проїжджої частини вулиць міста.

На виконання Програми підтримки та розвитку житлово-комунального господарства по Ківерцівському МВУЖКГ у 2016 році з міського бюджету на прибирання проїжджої частини вулиць, тротуарів, газонів, доріжок міста було використано 640,3 тис.грн., на утримання та обслуговування вуличної ливневої мережі – 47,2 тис. грн., на озеленення території міста – 362,7 тис.грн., на упорядкування кладовища – 151,1 тис.грн., на утримання дитячих майданчиків – 98,1 тис.грн. та на обслуговування вуличного освітлення – 195,3 тис.грн. 

Провідними спеціалістами апарату міської ради та її виконавчого комітету з питань благоустрою складено 36 приписів щодо незаконного скидання населенням каналізаційних стоків в Пруднівську меліоративну систему, в дощеприймальні колодязі, на рельєф місцевості (пониззя, балки); 94 приписи щодо відсутності договорів на вивезення твердих побутових відходів (з них 69 на мешканців м. Ківерці, 25 на підприємства, установи та організації) та 10 приписів щодо складування піску, щебеню на проїжджу частину вулиць, тротуари, газони.   

Правилами благоустрою міста Ківерці передбачено обов’язкове заключення договорів з Ківерцівським МВУЖКГ на вивезення твердих побутових відходів. Станом на 01 січня 2017 року заключено 2585 договорів з приватним сектором та 166 договорів з установами та приватними підприємцями.

Ківерцівською міською радою придбано та розміщено на території м.Ківерці 30 контейнерів для побутового сміття (пластик).

На території сіл Дідичівської, Дернівської сільських рад також знаходяться контейнери для збору пластику та скла. 

Працівниками Ківерцівського МВУЖКГ проводилось планове прибирання від сміття центральних вулиць міста, міського парку, стадіону, дитячих і спортивних майданчиків, ліквідовувались стихійні сміттєзвалища.

Видалено аварійні, сухостійні зелені насадження та такі, що досягли вікової межі по вулицях Незалежності, Чапаєва, Київській та Соборності у місті Ківерці, сіл Озеро, Прилуцьк, Дерно.

Комунальним підприємством «Громада-плюс», Прилуцької сільської ради, здійснюється регулярний вивіз твердих побутових відходів від населення            (два рази на місяць) та проведена робота по знесенню старих, аварійних дубів на сільських кладовищах.

Послуги по благоустрою населених пунктів Жидичинської сільської ради надає комунальне підприємство «Господарник ЖЛК». Підприємство проводить збір твердих побутових відходів від населених пунктів Жидичин, Кульчин та Липляни в село Брище Луцького району, здійснює розчищення доріг від снігу.

З метою проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення про шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє природне середовище молодь міста спільно з екологічним клубом ЕНЦ та представниками заповідника “Цуманська Пуща” провели екологічний десант “Чисте місто – здорові люди”. Захід пройшов на території заповідного урочища місцевого значення “Ківерцівське”. В урочищі, яке утворене в 1997 році і площа якого становить 75 га, є цінні породи дерев сосни та дуба, вік яких сягає 160-180 років. Тут зростають лікарські рослини, в т.ч. Червонокнижні, багато ягід ожини, малини, суниці, чорниці, глоду. Силами природо- охоронців та громадськості міста було очищено територію від побутового сміття та підготовлено багато листівок із зверненням до ківерчан та розклеєно їх на деревах, роздано перехожим щодо необхідності збереження навколишнього природного середовища.

Відновлено системи вуличного освітлення з встановленням енергозберігаючих світильників у с. Олександрія (21шт.), у с. Хром’яки (12шт.), на вулиці Богуна в с. Прилуцьке (6шт.), на вулицях Молодіжна, 1 Травня            с. Дачне (8шт.), у с. Жабка (28шт.) на вулицях с. Кульчин (38шт.) та с. Жидичин (17шт.), на вулицях Вишнева, Набережна с. Тростянець (25 шт.).

Сільськими, селищними та міською радами прибрано і приведено у належний та естетичний стан братські могили, кладовища, меморіальний комплекс, обеліски Слави, пам’ятники загиблим воїнам у роки Великої Вітчизняної війни, спортивні майданчики, території шкіл, дошкільних навчальних закладів, ФАПів, сільських клубів, зупинки громадського транспорту.

 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Протягом  2016 року пенсії виплачувались своєчасно і в повному обсязі.

За 12 місяців 2016 року на виплату пенсій було спрямовано 263234,70 тис.грн., що на 8005,45 тис.грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року (255229,25 тис.грн.).

         Основним джерелом надходження коштів для виплати пенсій були і залишаються кошти від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування.

         Протягом 2016 року працівниками управління призначено 517 нових пенсій, проведено 813 перерахунків пенсійних справ, з них, згідно ч.4 ст.42 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне  страхування» - 446, пенсій за особливі заслуги призначено 15 особам.

         Станом на 01.01.2017 року на обліку в управлінні перебуває 15495 пенсіонерів, середній розмір пенсії становить 1516,15 грн., що на 145,12 грн. більше, ніж станом на 1 січня 2016 року.

Із загального числа пенсіонерів одержують пенсії:

• за віком - 11386 пенсіонера, середній розмір пенсії цієї категорії пенсіонерів складає 1553,78 грн.;

• по інвалідності - 2702 пенсіонерів, середній розмір пенсії складає 1448,71 грн.;

• у разі втрати годувальника - 831 пенсіонери, середній розмір пенсії складає 1238,13 грн.;

• за вислугу років - 340 пенсіонера, середній розмір пенсії складає 1648,56 грн.;

• соціальні пенсії - 236 пенсіонера, середній розмір пенсії складає 1260,68 грн.

Пенсію в розмірі нижче прожиткового мінімуму в нашому районі отримує — 1621 пенсіонери.        

         Виплата пенсій проводиться через поштові відділення, а також через установи банків. Станом на 01.01.2017 року пенсію та грошову допомогу в банках одержують 5710 осіб, або 37,1 % від загальної їх кількості. Сума переплат пенсій станом на 01.01.2017 року становить 104,55 тис.грн.

 

ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Органами державної виконавчої влади району вживаються необхідні організаційні, економічні та адміністративні заходи аби змінити ситуацію у сфері оплати праці, щоб заробітна плата відігравала стимулюючу роль в економічному розвитку району та була мотивованою для працюючих.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників Ківерцівського району за січень-грудень 2016 року становить 5151,0 грн., що на 121 відсоток більше ніж у відповідному періоді минулого року.

Станом на 01 січня 2017 року заборгованість із виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств відсутня.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

           За даними Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, що  мають право на пільги станом на 1 січня 2017 р. на обліку в управлінні соціального захисту населення перебуває 513 учасників антитерористичної операції, яким встановлено статус учасника бойових дій.

Кількість ківерчан, які загинули під час проведення АТО становить 5 осіб, один пропав безвісти. На обліку в управлінні перебуває 21 член сім’ї загиблого.

           Для оперативного вирішення питань пільгового забезпечення учасників АТО, максимально  спрощено процедуру взяття їх  на облік і внесення інформації до ЕДАРП.

           З метою соціального захисту зазначеної категорії пільговиків в районі діє  програма підтримки демобілізованих учасників АТО та членів їх сімей. Згідно з  заходами вищевказаної програми за 2016 рік з районного бюджету виділено 236,6 тисяч гривень на соціальний захист учасників АТО.

           Усі учасники АТО користуються, передбаченими законодавством, пільгами. У 2016 році стало на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням 115 учасників АТО (11-інвалідів війни АТО та  104 учасники бойових дій). Забезпечено путівками у 2016 році всього 45 учасників АТО , в т.ч. 6 інвалідів війни та 39 учасників бойових дій.

           У 2016 році пройшло психологічну реабілітацію 12 учасників АТО. Окрім того, з державного бюджету виділено 535,4 тисяч гривень для придбання житла сім’ї загиблого військовослужбовця.

           Відповідно до бюджетної програми «Заходи з соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції» протягом минулого року професійно адаптовано 9 учасників АТО, на що спрямовано 54,9 тисяч гривень.

           Вперше у 2016 році здійснено виплату грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості та легкі тілесні ушкодження під час  Революції Гідності. В минулому році родині Івана Тарасюка, який загинув на Майдані виплачено з державного бюджету допомогу у сумі 137,8 тисяч гривень і двом особам, які отримали важкі тілесні ушкодження і ушкодження середньої важкості у сумі  відповідно 68,9 і 34,5 тисяч гривень.

            Станом на 03.01.2017 року на обліку в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації перебуває 7273 осіб, яким призначено та виплачено 149557,6 тис. грн. з державного бюджету на соціальні допомоги, а саме на такі види:

- допомоги при народженні дитини на суму 57745,7 тис. грн., кількість одержувачів становить 3242 осіб;

- допомоги при усиновлені на суму 54,1 тис. грн., кількість одержувачів становить 6 осіб;

- допомоги у  зв’язку з вагітністю і пологами на суму 831,2 тис. грн., кількість одержувачів становить 645 осіб;

- допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку на суму 454,8 тис. грн., кількість одержувачів становить 177 осіб;

- допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування на суму 3054,6 тис. грн., кількість одержувачів становить 59 осіб;

- допомога на дітей одиноким матерям на суму 8487,0 тис. грн., кількість одержувачів становить 346 осіб;

- державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам на суму 16685,2  тис. грн., кількість одержувачів становить 903 осіб;

- допомога малозабезпеченим сім’ям на суму 56538,4 тис. грн., кількість одержувачів становить 1263 сім’ї;

- тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів на суму 2234,9  тис. грн., кількість одержувачів становить 210 осіб.

         Допомога на догляд за інвалідом першої групи внаслідок психічного розладу на суму 3471,7 тис. грн. 173 осіб.

За даними Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, що мають право на пільги станом на 03.01.2017 року на обліку в управлінні перебуває 13604  пільговиків, з них:

113  інвалідів війни

659 учасників бойових дій

1634  ветеранів війни

288  членів сім’ї загиблих

4489  ветеранів праці

1472  потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи

81  ветеранів військової служби та органів внутрішніх справ

25  осіб, які мають пільги по Закону України ”Про реабілітацію жертв політичних репресій на України”

513 осіб, яка претендує на пільги відповідно до Законів України про освіту, медицину, культуру.

2207 осіб, які мають право на пільги як багатодітні сім’ї.

Решту 2123 осіб складають діти війни.

На обліку і управлінні соціального захисту населення перебуває 1472 громадян, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи:

- І категорії – 27 чол.;

- ІІ категорії – 71 чол.;

- ІІІ категорії- 556 чол.

- сім’ї померлих учасників трагедії на ЧАЕС – 17;

- дітей, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС – 800 чол.;

- дітей-інвалідів, інвалідність яких пов’язана з аварією на ЧАЕС – 1 чол.

Кошторисом на 2016 рік передбачено 388,4 тис. грн. на фінансування програм соціального захисту громадян, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи. Станом на січень 2017 року виплачено 384,1 тис. грн

Достатньо коштів надходило на пільгове медичне обслуговування та зубопротезування для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Так станом на 03 січня  2017 року на дані потреби передбачено  172,2тис. грн., використано 171,8 тис. грн.

Кошторисом видатків на  2016 рік відповідно до Заходів по виконанню Програми соціального захисту населення передбачено кошти в сумі 200,4 тис. грн. по КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист». Станом на 03.01.2017 року касові та фактичні видатки склали 180,6 тис. грн., в тому числі:

 • одноразова допомога родині Денисюків , яка втратила сина в Афганістані на суму 1,7 тис. грн., кількість одержувачів становить -  одна сім’я;
 • одноразова допомога до  Дня вшанування воїнів Афганців  на суму 5,0 тис. грн., проведення турніру до дня вшанування воїнів-інтернаціоналістів – 3,0 тис. гривень;
 • продуктові набори  – 0,2 тис.  грн. (малозабезпеченим верствам населення);
 • матеріальна допомога сім’ям військовослужбовців, які задіяні в АТО  85 осіб на суму 42,5 тис. грн.;
 • допомога ліквідаторам ЧАЕС – 25,8 тис. гривень
 • матеріальна допомога сім’ї Тарасюків  - 2,4 тис. грн.
 • надання одноразової грошової допомоги до Дня інваліда – 10,0 тис. грн.
 • продуктові набори до Дня інваліда – 10,0 тис. грн.
 • продуктові набори до дня ліквідації наслідків на ЧАЕС – 10,0 тис. грн.
 • пільги-зв’язку окремим категоріям громадян – 70,0 тис. грн.

На сьогоднішній день на обліку в управлінні перебуває 115 родини в кількості 164 осіб ( в т.ч. 105 жінок, 58 чол., 101 дитина), які переселилися з Луганської та Донецької областей та АР Крим .

Переважно це продовжується виплата допомоги при народженні дитини, двом багатодітним сім’ям призначено державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, одній сім’ї виплачується допомога по опіці на трьох дітей.

Станом на 03.01.2017 року на обліку в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації перебуває  4658  інвалідів всіх категорій, з них за інформацією медичних закладів та голів міської, селищних та сільських рад 192  неповносправних осіб, в тому числі інвалідів – візочників – 156 осіб, які потребують забезпечення безперешкодного та безбар’єрного доступу до об’єктів соціальної інфраструктури.  Всі  проживають у приватному секторі або будинках державної форми власності, пристосованих до безперешкодного доступу до них.

Станом на 03.01.2017 року через управління соціального захисту населення райдержадміністрації отримали направлення 24 дітей – інвалідів у Волинський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. На обліку в управлінні  для забезпечення технічними засобами реабілітації перебуває 27 дітей-інвалідів, та 56 інвалідів всіх категорій. Станом на 03.01.2017 року забезпечено санаторно-курортним лікування   14 ветеранів війни ( 6 інвалідів війни, 2 учасників бойових дій, АТО та 6 учасників війни), 69 інвалідів загального захворювання та дитинства, 6 інвалідів війни АТО  та 39 учасників бойових дій АТО , 8 інвалідів війни в Афганістані.

До 9 травня 2016 року згідно Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та ЗУ «Про жертви нацистських переслідувань» виплачено грошову допомогу 2553 ветеранам війни на суму 18,0 тис.  грн.

У 2016 році призначено житлову субсидію 13020 домогосподарствам району, шо становить 65% від загальної кількості домогосподарств, з них 5961 домогосподарство у міській місцевості (46%), 7059 у сільській. Слід відмітити, що у 2016 році кількість отримувачів субсидій порівняно з 2014 роком зросла у 6 разів.

Загальна сума нарахованих коштів організаціями-надавачами комунальних послуг за минулий рік становила 93,5 млн. гривень. При цьому, заборгованість з державного бюджету на надання житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становила 47,4 млн. гривень.

Щодо готівкової субсидії, то за призначенням субсидії на тверде паливо та скраплений газ у 2016 році звернулось 2716 ківерцівських родин ( на 12% більше у порівнянні з попереднім роком). Сума призначених готівкових субсидій за рік становила 6,8 млн. гривень. Заборгованість з виплати готівки на кінець  року складала 246 тис. гривень. Дана заборгованість на сьогоднішній день погашена.

В цілому 2016 рік був дуже напруженим і непростим для органів соціального захисту населення : зреалізувались нові державні програми, удосконалювались уже існуючі, шукались шляхи оптимального вирішення проблем усіх пільгових категорій населення.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

Впродовж 2016 року  на облік службою у справах дітей райдержадміністрації було поставлено 67 дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах (всього на обліку - 113 дітей, які проживають в 36 сім’ях району);

- обстежено умови проживання 114 сімей, в яких виховується 275 дітей;

- забезпечено влаштування   31 дитини, що перебувають в складних життєвих обставинах, на тимчасове проживання в ПО “Дитячий будинок “Дім затишку”, с. Дерно, утримання в якому  здійснюється за благодійні кошти;

- виявлено 20 випадків  порушення батьками  прав своїх дітей;

- подано до суду 7 позовних заяв на позбавлення  батьків батьківських прав;

- проведено 37 рейдів, в ході яких виявлено 72 дітей (7 з них було направлено в притулок для дітей та 2 – в заклади охорони здоров’я), 21 батьків притягнуто до адміністративної відповідальності та 1 посадову особу за продаж неповнолітній особі цигарок;

- проведено 15 перевірок дотримання вимог чинного законодавства щодо охорони прав та інтересів дітей, організації виховної роботи в навчальних закладах району, за результатами яких були підготовлені відповідні довідки;

- проведено 18 засідань комісії з питань захисту прав дитини РДА, на яких розглянуто 159 питань, з них 60 житлових, 2 – про придбання соціального житла, 22 - щодо неналежного виконання батьківських обов’язків, 22 - щодо позбавлення батьківських прав тощо;

- надано 13 одноразових соціальних допомог для 28 дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, в тому числі на їх лікування – 19100 грн;

- до Дня захисту дітей 01.06.2016 року організовано екскурсію в зоопарк м.Рівне для 30 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- в районній газеті “Вільним шляхом” 19 березня 2016 року опубліковано статтю начальника Служби – “Домашнє тепло у “Домі затишку”; 06 серпня 2016 року – про необхідність забезпечення соціальним житлом статусних дітей “Куди піти дитині”; 24.09.2016 року - “Усиновіть дитину, подаруйте їй сонце”. Крім  того, на не форматному сайті “КІВЕРЦІ”  18.10.2016 року опубліковано роз’яснення для батьків стосовно відновлення  порушених прав дітей.

Крім того, на первинному обліку в службі у справах дітей райдержадміністрації перебуває 157 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них:

- 94 дитини проживають в  72 сім’ях опікунів/піклувальників;

- 14 статусних дітей виховуються в 8 прийомних сім’ях району;

-  13 - в інтернатних закладах;

- 6 навчаються в ПТУ та перебувають на повному державному утриманні;

Окрім того, на обліку перебувають 8 сімей - кандидатів в усиновлювачі; протягом 2016 року було усиновлено 3 дітей; всього на території району проживає 43 усиновлені дитини, за умовами виховання та утримання яких здійснюється нагляд працівниками служби у справах дітей.

В районі продовжує діяти Програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Ківерцівської районної ради від 24.12.2015 року № 2/10. У 2016 році на виконання заходів було виділено150 000 грн, які на кінець року використано в повному обсязі.

На виконання заходів районної цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, в 2016 році було придбано в м. Ківерці соціальне житло (квартиру) особі з числа дітей, позбавлених батьківського піклування Вигнанцю Віталію (400 000 грн) та соціальне житло (квартиру) дитині, позбавленій батьківського піклування Приймачуку Володимиру, 1999 р.н. (280 000 грн). При цьому Службою була забезпечена організаційна робота щодо укладення договорів купівлі-продажу.

 

 

РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

В районі нараховується 229 спортивних споруд, в тому числі 1 стадіон, 32 спортивні зали,   17 футбольних полів, 158 волейбольних, баскетбольних, з тренажерним обладнанням гімнастичних, міні-футбольний (гандбольних), тенісних спортивних майданчиків, з них 1 із синтетичним покриттям.          Капітально відремонтовано  спортивний зал важкої атлетики в с. Жидичин (в підвальному приміщенні сільського будинку культури), де створено всі умови для занять юних важкоатлетів, які захищають честь району на обласних змаганнях. В минулому році команда посіла третє загальнокомандне місце на чемпіонаті області з важкої атлетики.

         На високому організаційному рівні пройшов осінній чемпіонат області  з легкоатлетичного кросу, який проходив на базі нашого району в районі озера Молодіжне в Ківерцях, де команда району зайняла перше загальнокомандне місце.

         За підсумками 2016 року Ківерцівський район посів 2-е місце в обласному рейтингу з олімпійських видів спорту та 2-е місце серед індивідуальних видів спорту в обласній спартакіаді “Волинь спортивна-2016”.

         У спортивному залі Ківерцівської ДЮСШ здійснено заміну панелей, пофарбовано стіни та підлогу залу, замінено чотири освітлювальні лампи на енергозберігаючі.

         Збірні команди ДЮСШ з видів спорту прийняли участь у понад 80-ти видах змагань, в тому числі, у 27-и чемпіонатах України, де вибороли три других місця та одне третє місце. Сорок п’ять разів учні школи входили до дванадцяти кращих спортсменів України, посівши 5 четвертих, 12 п’ятих, 2 шостих, 3 сьомих, 7 восьмих, 2 дев’ятих, 10 десятих, 2 одинадцятих та 2 дванадцятих місць. У  18-и чемпіонатах області двічі ставали переможцями у командному заліку з легкоатлетичного кросу (весна-осінь), сімдесят два рази вихованці школи піднімались на п’єдестал пошани, виборовши 32 перших місць, посівши 22 других та 20 третіх місць.

Сектором у справах молоді та спорту райдержадміністрації робота з формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання, підтримання здорового способу життя молоді, розвитку неформальної освіти, партнерської підтримки молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб.

З метою формування громадянської позиції і національно-патріотичного виховання молоді проводяться районні і громадські заходи, спрямовані на  утвердження патріотизму, громадянської свідомості й активної громадянської позиції молоді.

 

ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ

Ківерцівським відділом поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області проаналізовано результати правоохоронної діяльності структурних підрозділів Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області за 2016 рік.

Ужиті у поточному році заходи дозволили зберегти контроль за криміногенною ситуацією в районі та, в деякій мірі, сприяли досягненню вагомих позитивних результатів у сфері протидії злочинності та корупції.

За підсумками роботи упродовж 2016 року в Ківерцівський відділ поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області надійшло 7448 заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. З них в ЄРДР внесено 1180 заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення. Розглянуто відповідно до ЗУ «Про звернення громадян» - 5585. Передано в інші ОВС – 315, та приєднано до іншого ЄО – 169.

Протягом 12 місяців 2016 року на території району зареєстровано 570 злочинів проти 558 минулого року, що на 2,1% більше у порівнянні з минулим роком, в тому числі 245 тяжких та особливо тяжких проти 185 за аналогічний період 2015 рік, розкриття 29.3%. Повідомлено про підозру по 167 кримінальних провадженнях, розкриття становить 29,3%.

Протягом звітного періоду закінчено 19 кримінальних проваджень минулих років, що на 16 менше ніж за аналогічний період 2015 року.

За січень-грудень 2016 року було зареєстровано тяжких та особливо тяжких злочинів – 245, що в порівнянні з минулим роком на 32,4% більше. З них: особам повідомлено про підозру – 57, що становить 23,6%, не розкритими залишаються 188 злочинів, у 2015 –  112.

Протягом січня-грудня 2015 та 2016 років умисних вбивств та тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками зареєстровано не було.

Розбої: в звітному періоді поточного року зареєстровано 1, розкрито 1 (100%). Грабежі: у 2015 році - 4, в звітному періоді поточного року – 13 – 9 розкрито (69,2%).  Незаконне поводження зі зброєю: в 2016 році вчинено 3 злочини, які є розкритим  (розкриття 100%). Інші злочини: крадіжки: у 2016 році зареєстровано 351, з яких 80 розкрито (розкриття 22,8%), у 2015 зареєстровано 313, з яких 128 розкрито (розкриття 40,9%); ДТП з потерпілими:у 2016 – 18, на даний час 7 особам повідомлено про підозру (38,9%), у 2015 -17 з яких 4 особам повідомлено про підозру (23,5%); незаконне заволодіння транспортним засобом: у 2015 році - 6, в звітному періоді поточного року – 19 – 11 розкрито (57,9%); злочини проти довкілля: 40 та 41 відповідно, відсоток розкриття 2.5%; легкі тілесні ушкодження: протягом січня-грудня 2016 року вчинено 28 злочинів, проти 29 у минулому. Відсоток розкриття становить 57,1%; злочини у сфері НОН:  протягом звітного періоду зареєстровано 22 злочинів проти 13 злочинів за аналогічний період минулого року. 14 особам повідомлено про підозру відсоток розкриття у 2016 – 63,6%.

Працівниками СКП протягом звітного періоду отримано 460 доручення на проведення слідчих (розшукових) дій.

Також, у 2016 році працівниками Ківерцівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області спільно з Ківерцівським відділом Маневицької місцевої прокуратури в рамках кримінального провадження під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій було задокументовано групу осіб, які вчиняли кримінальні правопорушення різних форм власності на території Волинської області та сусідніх областей, що в свою чергу займало багато часу для розкриття кримінальних правопорушень, вчинених на території обслуговування під час відпрацювання.

 

ЗЕМЛЕУСТРІЙ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

В районі постійно проводяться заходи, спрямовані на раціональне використання земель, підвищення продуктивності та охорони сільськогосподарських угідь, які є складовою частиною діяльності і  забезпечення екологічної рівноваги та соціальної стабільності.

Здійснення заходів дає можливість зупинити процес деградації ландшафтів та створення діючої системи нарощування біоресурсного потенціалу земель.

Площа земель району складає 141,43 тис. га, з них 68,68 тис. га - землі сільськогосподарського призначення, в т.ч. 41,224 тис. га ріллі.

Землі резервного фонду  складають 3855 га, в т. ч. землі запасу.

На території району в 2016 році проведено аукціонів на право оренди земель комунальної власності 4 ділянки, площею 22,29 га на суму34,87 тис грн. та земель державної власності 3 земельні ділянки, площею 47,94га на суму 26,45 тис грн..

Відділом Держгеокадастру у січні 2017 р підготовлено 34 ділянки площею 821 га, стартова орендна плата 407 тис грн..

Продано 4 земельні ділянки не сільськогосподарського призначення загальною площею 2,66 га на суму 1 млн. 56 тис. грн. та прав оренди на 4 ділянки 22 га на загальну суму 34,88 тис грн..

Загальна сума від продажу земель не сільськогосподарського призначення з урахуванням розстрочки платежів попередніх років складає 1 млн. 259 тис 450 грн, що у процентному відношенні складає 127 відсотків від прогнозних.

За 2016 рік відділом Держгеокадастру видано 119 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

Учасникам антитерористичної операції органами місцевого самоврядування району надано 309 дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, з них для будівництва  та обслуговування  житлових  будинків 245, для ведення садівництва - 16, для ведення особистого сільського господарства - 33.

 

РОЗВИТОК ОСВІТИ

Діяльність закладів освіти була спрямована на підвищення якості освіти і виховання, всебічного розвитку дітей дошкільного віку, школярів, удосконалення мережі навчальних закладів у відповідності з демографічною ситуацією, надання рівного доступу до здобуття якісної освіти.

Станом на 1 січня 2017 року в районі функціонує 94 навчальних закладів,  59 шкіл,  30 садочків та 5 позашкільних закладів.

Мережа дошкільних навчальних закладів Ківерцівського району у 2016 році складає 30 дошкільних навчальних закладів та 6 навчально-виховних комплексів (5 у міській місцевості, 31 у сільській місцевості).  Дошкільну освіту здобувають 2014 дітей віком від 2 до 6 років, з них 1100 – по місту, 914 – по селу. Функціонує 86 груп, з них 7 раннього віку та 1 компенсуючого типу для дітей із захворюваннями опорно-рухового апарату у дошкільному навчальному закладі комбінованого типу ясла-сад № 2 м. Ківерці.

Загальноосвітні навчальні заклади представлені:

- 24 ЗОШ І-ІІІ ст., у тому числі районна гімназія;

-19 ЗОШ І-ІІ ст., у тому  числі 4 навчально-виховні комплекси;

- 16 ЗОШ І ст., у тому числі 2 навчально-виховні комплекси.

3555 школярів  району навчаються у 7 школах в міській місцевості, де середня наповнюваність класів складає 22 учні.

4693 школярів навчаються у 52 навчальних закладах у сільській місцевості, де середня наповнюваність класів складає 12 учнів.

На базі чотирьох навчальних закладів І ІІІ ступенів діють вечірньо-заочні школи та вечірні класи при Цуманській виправній колонії, де повну загальну середню освіту здобувають 260 учнів віком від 15 років.

Для 204 дітей організовано індивідуальне навчання, 46 із них – це діти з особливими освітніми потребами, усі інші – це школярі  у закладах де менше 5-ти учнів у класі.

В районі організовано інклюзивне навчання для 15 учнів у семи навчальних закладах району, а саме: 1 учень першого класу, троє учнів другого класу, троє учнів третього класу, п’ятеро учнів четвертого класу, двоє учнів п’ятого класу та один учень шостого класу.

На території району працює 170 різноманітних гуртків, 1170 вихованців залучені до роботи в гуртках при Центрі дитячо-юнацької творчості, 447 вихованців у 39 секціях – при дитячо-юнацькій спортивній школі, на їх рахунку чимало здобутків і перемог.

У Ківецівському районному еколого-натуралістичному центрі діють 45 гуртків, їх відвідують 745 вихованців, діяльність позашкільного навчального закладу спрямована на вивчення історії рідного краю та довкілля, формування у дітей та молоді почуття патріотизму, оволодіння практичними уміннями й навичками, пропаганду здорового способу життя та змістовного дозвілля.

Станція юних туристів здійснює навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову, навчально-тренувальну, спортивну роботу з дітьми шкільного віку та роботу з обдарованою молоддю у 35 гуртках займаються 552 вихованці.

У смт. Цумань функціонує Будинок дитячо-юнацької творчості який відвідує 480 вихованців, що займаються у 24 гуртках.

Основним завданням розвитку дошкільної освіти у 2016 році було задоволення потреб мешканців району у дошкільній освіті, а тому у районі активно ведеться робота щодо розширення мережі та введення додаткових груп у дошкільних закладах.

Так, у лютому 2016 року було відкрито другу групу на 20 місць у дошкільному навчальному закладі с. Покащів,  ремонтні роботи проводились за рахунок батьківських та спонсорських коштів, за кошти місцевого бюджету було придбано дитячі меблі на суму 31 766 грн.

У вересні того ж року було відновлено роботу другої групи на 20 місць у дошкільному навчальному закладі с. Журавичі. Вартість матеріалів та ремонтних робіт склала  400 361 грн. місцевого бюджету, закуплено посуд на суму 6 117 грн., постільна білизна на суму 9 714 грн., дитячі меблі – 110 785 грн. Загальна сума витрат на відкриття додаткової групи склала 526 977 грн.

Улітку 2016 року завершено будівництво дошкільного закладу ясла-сад №1 м.Ківерці  проектною потужністю 4 групи на 90 місць. Хоча ДНЗ №1 м. Ківерці не знаходиться в оперативному управлінні відділу освіти але це дало змогу охопити дошкільною освітою додатково понад 80 дітей.

Завершені роботи по будівництву та облаштуванню ДНЗ с. Муравище на дві групи (40 місць). Станом на 15 лютого 2017 року вже призначено завідуючу дошкільним навчальним закладом та затверджено Статут, прийнято рішення сільської ради с. Сокиричі про передачу садка на баланс Ківерцівської районної ради та в оперативне управління відділу освіти.

У 2016 році завдячуючи налагодженій співпраці сільських, селищних рад, районної ради, райдержадміністрації, депутатів різного рівня вдалося акумулювати кошти та значно зміцнити матеріально-технічну базу дошкільних навчальних закладів району.

Протягом звітного року на потреби дошкільних навчальних закладів було закуплено посуд на суму 75  136 грн. ( 21 ДНЗ), ваги в їдальню – 3 135 гр. (ДНЗ с. Вишнів, Завітне, Прилуцьке), електром’ясорубки на суму 3 600 грн. (ДНЗ с. Завітне, Хорлупи).

Згідно запитів ДНЗ с. Липне, Покащів, Берестяне та НВК с. Мощаниця придбано та встановлено пральні машини на загальну суму 34 532 грн. (8 633 грн. за 1 шт.). Оновлено холодильне обладнання (холодильники, морозильні камери) у ДНЗ с. Дідичі, Завітне, Липне, Озеро, Тростянець на загальну суму 43 670 грн. Закуплено електричну плиту у ДНЗ с. Покащів вартістю 11 500 грн.

У більшості садочків ліжка прийшли у непридатність до використання, тому відділ освіти розпочав планомірну роботу щодо їх заміни.  Так, було придбано дитячі ліжка у ДНЗ смт. Цумань на суму 9000 грн., та ДНЗ с. Борохів на суму 16 440 грн. Крім того у грудні 2016 року надійшли цільові кошти фонду соціально-економічного розвитку на придбання ліжок у сумі 100 000 грн., які відділ освіти встиг реалізувати до завершення поточного 2016 року. Десять комплектів  (один комплект - двох ярусне ліжко з 2 тумбочками та шафою) отримав ДНЗ с. Жорнище та 6 комплектів ДНЗ с. Сокиричі.

Слід зазначити, що потребує оновлення і постільна білизна,  пошиття якої зазвичай здійснювалося за кошти батьків або кошти меценатів. Тому було прийнято рішення розпочати роботу щодо укомплектування дошкільних навчальних закладів постільною білизною,  на що затрачено 48 909 грн.    Постільні комплекти отримали ДНЗ с. Цумань, Грем'яче, Журавичі, Карпилівка, Озеро, Омельно.

Згідно клопотань завідувачів дошкільними навчальними закладами с. Жидичин та Озеро закуплено спецодяг для працівників харчоблоку та обслуговуючого технічного персоналу на суму 12 579 грн.

У 2016 році всі дошкільні навчальні заклади, які знаходяться в оперативному управлінні відділу освіти Ківерцівської райдержадміністрації для утримання належного санітарного стану, проведення поточного ремонту приміщень навчальних закладів, благоустрою територій отримали миючі та дезінфікуючі засоби, фарбу, цемент, шпаклівку та інші господарські товари на суму 567 040 грн. 

Придбано килимову доріжку за ціною 10 800 грн., та бензиновий тример (мотокоса)– 2 900 грн. у ДНЗ смт. Цумань. Це дало змогу значно покращити зовнішній та внутрішній вигляд приміщень, створити належний комфорт для наших дітей.

Для облаштування ігрових, побутових кімнат придбано дитячі та офісні меблі в ДНЗ смт. Цумань за ціною 5 100 грн., ДНЗ с. Журавичі -110 785 грн., ДНЗ с. Карпилівка – 5 999 грн., ДНЗ с. Покащів – 31 766 грн., ДНЗ с. Сокиричі – 5 000 грн.,загальна сума закупівель склала 158 641 грн. У ДНЗ с. Котів змонтовано натяжну стелю в ігровій кімнаті вартістю 12 960 грн. Для благоустрою території ДНЗ с. Жидичин виділено кошти на придбання бруківки на суму 20 000 грн.

Слід зазначити, що вкладання бруківки здійснювалось силами працівників навчального закладу та батьків. У минулому 2016 році у ДНЗ с.Борохів (16 248 грн.) та ДНЗ с.Озеро (4 606 грн.) встановлено металопластикові вхідні двері на загальну суму 20 854 грн.  

Для потреб харчоблоку та побутових потреб відновлено подачу гарячої води у ДНЗ с.Покащів за рахунок встановлення електроводонагрівача, який коштував 1 640 грн.

Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено капітальний ремонт фасаду приміщення ДНЗ с.Дідичі на суму 115 040 грн. З яких 50 000 грн. субвенція Дідичівської сільської ради на придбання будівельних матеріалів.

У зв’язку із зношенням теплотраси та твердопаливного котла у ДНЗ с.Грем'яче було проведено роботи по заміні теплотраси на суму  67 000 грн., а також встановлено новий котел, який разом з проектно-кошторисною документацією, роботами по встановленню коштував 130 000 грн.

Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено капітальний ремонт приміщення ДНЗ с. Дерно на загальну суму 179 800 грн. з яких 37 500 грн.- кошти сільської ради, 37 000 грн. - кошти місцевого бюджету, 104 800 грн. - кошти обласного бюджету.

За кошти обласного бюджету перекрито дах у ДНЗ с.Покащів. Будівельні роботи та матеріали коштували 316 000 грн. 

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво нового дошкільного закладу у с.Дачне за кошти субвенції сільської ради с.Прилуцьке, яка коштувала 150 000 грн. 

Питанню організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах також приділялася значна увага. Двотижневе меню з 3-х разовим гарячим харчуванням складається згідно з Інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Вартість денної норми харчування згідно рішення районної ради у 2016 році визначена із розрахунку 17 грн. в день у сільській місцевості, батьківська плата становила 40 % у грошовому еквіваленті 6 грн. 80 коп., та смт. Цумань  батьківська плата становила 60 % у грошовому еквіваленті 10 грн. 20 коп. Як і передбачено діючим законодавством для дошкільних навчальних закладів харчування організовано на базі власне самих закладів. Загальні видатки на харчування у 2016 році склали 2 695 589 грн. з яких 748 040 батьківська плата.

На утримання загальноосвітніх навчальних закладів району у 2016 році було використано 96 443 700 грн., з яких 91 958 700 грн. становила освітня субвенція та 4 485 000 грн. кошти місцевого бюджету.

Протягом 2016 року відділом освіти проводилась планомірна робота щодо забезпечення загальноосвітніх навчальних закладі та навчально-виховних комплексів матеріально-технічною базою, проводились поточні та капітальні роботи по облаштуванню приміщень та прилеглих територій. Проведено ряд ремонтів котелень, заміна старих котлів на нові та встановлення резервних, роботи по облаштуванню внутрішніх санітарних кімнат.

У 2016 звітному році відділу освіти Ківерцівської райдержадміністрації вдалося значно покращити забезпеченість навчальних закладів підручниками, значно оновилося комп’ютерне забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів.

Проблемним залишається питання будівництва нової школи у с.Башлики. Слід зазначити, що 206 учнів навчається у пристосованому приміщенні, яке не дозволяє забезпечити навчально-виховний процес відповідно до потреб населення. Тому, за кошти місцевого бюджету було виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво нової школи, яка коштувала 634 817 грн.  Крім того, за кошти Тростянецької сільської ради у розмірі 40 000 грн. виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт приміщення  інтернату ЗОШ І-ІІІ ст. с.Тростянець.

В літній канікулярний період організовано роботу 6 пришкільних оздоровчих таборів з денним перебуванням дітей у ЗОШ м.Ківерці та ЗОШ І-ІІІ ст..смт.Цумань. Оздоровленням охоплено 418 дітей.  Вартість харчування на одну дитину становила 18 грн. Загальна сума склала 105 460 грн.

На оздоровлення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей батьків які приймають (приймали) участь у АТО ( в тому числі загиблих) та інших категорій дітей у дитячих оздоровчих закладах на умовах спів фінансування з районного бюджету виділено 95 000 грн. та з обласного бюджету 95 000 грн. За ці кошти придбано 62 путівки до оздоровчого табору «Світанок», що належить до Волинської організації профспілок державних установ. 

У 2016 році придбано 4 шкільні автобуси «Богдан». Слід зазначити, що закупівлі шкільних автобусів проводились управлінням освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації на умовах співфінансування обласного та місцевого бюджетів. Вартість одного автобуса становить 1 580 000 грн. З місцевого (районного) бюджету було виділено 1 900 000 грн. 

Зміцнення матеріально – технічної бази навчальних закладів, закупівля продуктів харчування, послуг здійснювалась через державну електронну систему закупівель «Прозоро».

Загалом у 2016 році було проведено 113 закупівель, які відбулися на очікувану вартість товарів та послуг на суму 15 996 406 грн., фактично укладено угоди на суму 14 467 373 грн. Економія склала  1 529 033 грн. завдячуючи якій відділу освіти вдалося значно зміцнити матеріально-технічну базу навчальних закладів.

Відділ освіти райдержадміністрації планує у 2017 році продовжити роботу по оптимізації мережі навчальних закладів, створенню опорних шкіл, розвитку позашкільних навчальних закладів. Завершити розпочаті ремонтні роботи щодо перекриття даху НВК Гімназії, ремонту фасаду приміщення  ЗОШ І-ІІІ ст..с.Дерно, ремонт першого поверху корпусу №2 ЗОШ І-ІІІ ст. смт. Цумань, усунути аварійність приміщення ЗОШ І-ІІІ ст.с Журавичі та с.Дідичі, замінити котел у ЗОШ І-ІІ ст. с. Клепачів та встановити придбаний котел у ЗОШ І-ІІІ ст. с.Журавичі. Розпочати будівництво котельні у ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м. Ківерці. Провести поточні та капітальні ремонтні роботи по всіх навчальних закладах Ківерцівського району. Придбати навчальні кабінети з біології та математики у НВК Гімназія (кошти вже надійшли у розмірі 600 000 грн.). Оновити комп’ютерне обладнання у загальноосвітніх навчальних закладах та забезпечити вільний доступ до мережі Інтернет. Поповнити парк шкільних автобусів за рахунок повернення вилучених на потреби антитерористичної операції.  Реалізація планів залежить від виконання бюджету району, співпраці відділу освіти з районною радою та райдержадміністрацією, депутатами різного рівня, сільськими, селищними та міською радами. Тому надіємось на подальшу підтримку галузі освіти і обіцяємо раціонально та економно використовувати бюджетні кошти.

 

РОЗВИТОК ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Комунальний заклад “Ківерцівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги”  на даний час включає в себе 10 АЗПСМ, 27 ФАПів і 27 ФП, керівний склад, інший адміністративно-управлінський та допоміжний персонал.

Функціонування та організація роботи Центру проводиться згідно затвердженого розпорядженням голови районної ради від 10 вересня 2013р. № 95 Статуту, структури, штатного розпису, правил внутрішньо трудового розпорядку, колективного договору схваленого загальними зборами трудового колективу від 16 червня 2014р. № 34 та положень про структурні підрозділи.

У Центрі РЦПМСД працює всього 312 чоловік, з них 40 осіб лікарів, 164 особи молодших спеціалістів з медичною освітою, 75 осіб молодших сестер медичних (санітарок-прибиральниць) та 33 осіб іншого персоналу. 55 осіб перебуває у декретній відпустці. Усі фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти забезпечені молодшими спеціалістами з медичною освітою.

З 50,5 лікарських посад зайнятими є 453,5. Укомплектованість лікарських посад становить 90 відсотків.

Атестовано 30 лікарів, з них на: вищу категорію – 13, першу – 15, другу категорію – 2.

Атестовано 122 молодших спеціалістів з медичною освітою: на вищу категорію — 80 осіб, першу – 28 осіб, другу – 25 особи.

У Центрі ПМСД працює 15 лікарів пенсійного віку, що становить 38 відсотків від загальної кількості лікарів. Молодших спеціалістів з медичною освітою пенсійного віку працює - 17 чол., що становить 10 відсотків  від загальної кількості працівників відповідної категорії.

На даний час у Центрі ПМСД проходить інтернатуру 3 лікаря-інтерна з загальної практики - сімейної медицини, які приступлять до роботи: у 2017 році - 1 лікар згідно направлення та у 2018 році - 2 лікаря. 

         У зв’язку з недостатнім фінансуванням закладів охорони здоров’я, були залучені кошти у вигляді субвенції з обласного бюджету, міської, селищних та сільських рад, а саме:

КЕКВ

Виділено коштів

Використано коштів

Призначення

Ківерцівською районною радою

2210

30 000.00

30 000.00

придбання запасних частин для поточного ремонту

2210

9 000.00

8 607.29

придбання принтера та блока безперебійного живлення

2210

8 000.00

7 678.00

придбання метало пластикової конструкції

2210

12 500.00

12 500.00

придбання метало пластикових вікон в Журавичівську АЗПСМ по пів фінансуванню з фондом Палиці

2210

34 000.00

32 760.00

придбання п’яти комплектів шин всесезонних

2210

7 000.00

7 000.00

придбання двадцяти ваг напільних електронних

2210

20 000.00

19 900.00

придбання чотирьох холодильників

2210

5 900.00

5 399.90

придбання пральної машинки для Липненської АЗПСМ

2210

6 200.00

5 555.25

придбання дозаторів для мила

2210

4 300.00

4 300.00

придбання тримачів для паперових рушників

2210

65 000.00

64 929.50

придбання бензину А.92

2210

7 600.00

7 600.00

придбання друкованої продукції

2210

5 000.00

4 950.00

придбання принтера для Дернівської АЗПСМ

2210

4 000.00

3 946.00

придбання двох обігрівачів типу УФО

2210

8 000.00

5 899.00

придбання крісла гінекологічного для Сокиричівського ФАПу при спів фінансуванні Сокиричівської с/р

2210

7 000.00

5 964.00

придбання вхідних дверей для Берестянського ФАПу при спів фінансуванні Берестянської с/р

 

233 500.00

226 988.94

Разом по 2210

2220

12 000.00

6 692.92

придбання пульсоксиметрів

2220

27 800.00

27 770.15

придбання знеболюючих наркотичних препаратів

2220

50 000.00

50 000.00

придбання медикаментів для пільгової категорії насел.

2220

140 000.00

59 909.30

придбання препарату Туберкулін

2220

20 000.00

19 415.00

придбання спец. дитячого харчування ФАМ-1

2220

140 000.00

139 282.00

придбання дезінфікуючих засобів та антисептиків

2220

15 000.00

15 000.00

придбання реактивів для лабораторних досліджень

2220

15 000.00

15 000.00

придбання витратних матеріалів протидії грипу

2220

10 000.00

10 000.00

придбання тест.смужок до глюкометрів

2220

13 200.00

13 014.69

придбання пробірок системи Вакутайнер

2220

5 000.00

5 000.00

придбання кардіопаперу

2220

29 000.00

18 971.16

придбання витратних матеріалів одноразового вик-ння

2220

69 000.00

69 000.00

придбання медикаментів для невідкладної допомоги

2220

5 500.00

5 500.00

придбання калоприймачів для онкологічно хворих

2220

3 500.00

2 990.00

придбання небулайзера для Ківерцівської АЗПСМ

2220

20 000.00

8 400.00

придбання шести ростомірів для АЗПСМ

 

575 000.00

464 945.22

Разом по КЕКВ 2220

2240

6 000.00

4 000.00

виготовлення документів на землю

2240

30 000.00

29 317.00

оплата послуг по перекриттю даху Пальченського ФАПу

2240

3 000.00

 

проведення робіт по вимірювання опору заземлення

 

39 000.00

33 317.00

Разом по КЕКВ 2240

2120

76 000.00

76 000.00

нарахування на заробітну плату ЄСВ

2271

26 000.00

26 000.00

оплата послуг по теплопостачанню

2273

49 000.00

45 763.68

оплата послуг по електроенергії

3110

15 000.00

13 000.00

придбання комп’ютера

3110

13 500.00

12 288.96

придбання холодильника для медикаментів

3110

27 000.00

26 984.00

придбання електрокардіографа

3142

180 000.00

91 020.00

виготовлення робочого проекту на реконструкцію Олицької АЗПСМ

 

1234000.00

1 016 307.80

 

Дернівська сільська рада

2110

18 700.00

18 700.00

на оплату робіт по водопостачанню та водовідведенню Дернівської АЗПСМ

2120

4 114.00

4 114.00

нарахування на заробітну плату

2210

32 186.00

32 186.00

придбання матеріалів для поточного ремонту системи водопостачання та водовідведення.

3132

200 000.00

200 000.00

виготовлення проектно-кошторисної документації та перекриття даху Дернівської АЗПСМ (кошти обласної ради) 

3132

25 700.00

25 447.71

капітальний ремонт приміщення Дернівської АЗПСМ (кошти обласної ради при співфінансуванні районної ради)

 

280 700.00

280 447.71

Повернуто 252.29

Цуманська селищна рада

3142

5 300.00

5 168.00

корекція проектно-кошторисної документації по Цуманській АЗПСМ

Жидичинська сільська рада

2210

3 000.00

3 000.00

придбання матеріалів для поточного ремонту Кульчинського ФАПу

2210

1 600.00

1 600.00

придбання матеріалів для поточного ремонту Жидичинської АЗПСМ

2210

3 500.00

3 500.00

придбання автомобільних шин для Жидичинської АЗПСМ

2210

1 100.00

1 100.00

придбання матеріалів для поточного ремонту Липлянського ФАПу

 

9 100.00

9 100.00

 

Тростянецька сільська рада

2210

6 000.00

5 955.09

придбання матеріалів для поточного ремонту Тростянецької АЗПСМ

2240

4 000.00

 

оплата послуг по ремонту Тростянецької АЗПСМ

2210

6 000.00

5 999.18

придбання пральної машинки для АЗПСМ

 

16 000.00

11 954.27

 

Прилуцька сільська рада

2220

2 500.00

2 500.00

придбання медикаментів для Прилуцького ФАПу

2210

1 000.00

1 000.00

придбання матеріалів для поточного ремонту Прилуцького ФАПу

2220

1 500.00

1 500.00

придбання медикаментів для Дачнівського ФАПу

 

5 000.00

5 000.00

 

Борохівська сільська рада

2240

4 800.00

4 800.00

оплата послуг по оренді Вишнівського ФП

Дідичівська сільська рада

2210

2 500.00

2 500.00

придбання матеріалів для поточного ремонту Дідичівського ФАПу

2210

3 000.00

3 000.00

придбання матеріалів для поточного ремонту Гор’янівського ФАПу

Завітненська сільська рада

2210

1 000.00

1 000.00

придбання матеріалів для поточного ремонту Човненського ФАПу

2210

1 000.00

1 000.00

придбання матеріалів для поточного ремонту Завітненського ФАПу

Грем’ченська сільська рада

2210

4 000.00

3 920.00

придбання шин до автомобіля Грем’яченської АЗПСМ

Озерська сільська рада

2210

3 682.00

3 678.00

придбання матеріалів для поточного ремонту Озерського ФАПу

2110

1 900.00

1 900.00

оплата робіт по ремонту грубки Озерського ФАПу

2120

418.00

418.00

оплата ЄСВ

2210

6 000.00

5 982.00

придбання крісел та шаф для Гаївського ФАПу

 

12 000.00

11 978.00

повернуто 22.00 грн.

Озерцівська сільська рада

2210

3 500.00

3 500.00

придбання автомобільних шин для Жидичинської АЗПСМ

Суська сільська рада

2210

3 000.00

 

придбання буд.матеріалів для Словатичівського ФАПу

 

3 000.00

3 119.00

придбання буд.матеріалів для Суського ФАПу

 

3 000.00

3 000.00

придбання вікон для Славненського ФАПу

 

3 000.00

3 000.00

придбання вікон для Звозівського ФАПу

 

12 000.00

9 119.00

Повернуто 2 881.00 грн.

Не припиняються пошуки шляхів вирішення проблеми з відсутністю приміщення для фельдшерсько-акушерського пункту с. Вишнів.

У рамках реалізації проекту Світового банку “Поліпшення здоров’я на службі у людей” продовжується робота з підготовки та виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію та капітальний ремонт АЗПСМ. По Ківерцівському районі заплановано наступні об’єкти:

- другий рік проекту: Ківерцівська та Цуманська АЗПСМ;

- третій рік проекту: Грем’яченська та Олицька АЗПСМ;

Постійно адміністрація центру працює над покращенням матеріально-технічного забезпечення ФАП/ФП та АЗПСМ шляхом залучення додаткових коштів.

Основні показники роботи лікувально-профілактичних закладів центру первинної медиком-санітарної допомоги у 2016 році:

 • усі лікувально-профілактичні заклади центру ПМСД пройшли державну атестацію;
 • збільшилась укомплектованість лікарями (фізичними особами штатних посад) ( 90%), і цей показник вищий середньо – обласного;
 • укомплектовані ФАП/ФП середніми медичними працівниками, що теж вище середньо – обласного показника;
 • не було материнської смертності;
 • знизилась перинатальна смертність, і цей показник нижчий середньо – обласного;

- зросла кількість посад сімейних лікарів ( на 10 тис. населення) і цей показник вищий середньо – обласного;

- стабільною залишаються питома вага атестованих лікарів від тих, хто підлягав атестації на кінець звітного періоду (100%);

- зменшилась захворюваність від онкопатології, і ці показники нижчі середньо – обласних;

- зменшилась дорічна летальність серед первинно виявлених онкохворих (у відсотках), цей показник значно нижчий середньо – обласного;

- знизився первинний вихід на інвалідність, в тому числі працездатного населення, і ці показники нижчі середньо – обласного;

- зросли показники охоплення профілактичними оглядами в жінок, в тому числі з цитологічним скринінгом, і ці показники вищі середньо – обласного;

- значно зросли показники охоплення туберкуліно – діагностичного серед дитячого населення і охоплення новонароджених вакцинами БЦЖ;

- не було померлих дітей ( від 1 до 2 років) поза стаціонаром у сільській місцевості;

- не було пологів, поза лікувальним закладом серед жінок сільської місцевості;

- по лікувально-профілактичних закладах центру ПМСД збільшилась кількість відвідувань до хворих вдома і стабілізувалась кількість відвідувань на 1 жителя на рівні показника 3.6;

- зросла кількість прийнятих дорослих з приводу захворювань, а у дітей - зменшилась;

- збільшилась кількість прийнятих хворих з профілактичною ціллю;

- зросла кількість диспансерних хворих в цілому по центру ПМСД;

- в цілому в 2016 році  відбулось зниження захворюваності і поширеності, як серед дорослих так і серед дітей;

- збільшилась кількість дорослих і дітей в денних стаціонарах ЛПЗ центру ПМСД.

Не вдалося досягти в 2016 році, над чим необхідно працювати в 2017 році:

 • не були розпочаті роботи по реконструкції АЗПСМ району, в тому числі і за кошти Світового банку, тому в 2017 році будемо продовжувати роботу над виготовленням відповідної документації по об’єктах другої та третьої черги;
 • не переведені в інші приміщення ФАПи сіл Словатичі і Вишнів, буде проводитися робота по раціональному вирішенню даного питання;
 • ЛПЗ центру ПМСД не отримували в 2016 році санітарний автотранспорт;

знизилась народжуваність, зросла загальна смертність, мінусує природний приріст ( мінус - 1.26, проти 0.44 в 2015 році);

 • зросла смертність населення працездатного віку, в тому числі і чоловіків і жінок, і ці показники вищі середньо – обласного;
 • вперше зросла малюкова смертність і вона вища середньо – обласного показника;
 • зросла захворюваність на деструктивний туберкульоз;
 • зросла питома вага злоякісних новоутворень, виявлених вперше в ІV стадії, і цей показник вищий середньо – обласного;
 • зросла інвалідність дітей віком до 18 років, в тому числі вперше визнаних інвалідами;
 • знизились профілактичні флюорографічні та рентгенографічні обстеження з метою виявлення хворих на туберкульоз;
 • знизився відсоток виявлених хворих на туберкульоз при профілактичних флюрографічних обстеженнях;
 • вивчення попередніх інформативних документів та проектів щодо реформи первинної ланки медико-санітарної допомоги та підготовка до цієї реформи.

 

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ

Мережа закладів культури нараховує 102 об’єкти культурницької мережі: 52 бібліотеки, 45 клубних установ, 3 школи естетичного виховання та 2 музеї. Діяльність установ має на меті забезпечення дозвілля громади, естетичне виховання, збереження та популяризацію спадщини нації. Це, насамперед, творчі зустрічі, районні та сільські фестивалі, свята, огляди, конкурси, виставки, презентації, тематичні заходи,  творчі акції, що проводяться спільно з іншими установами району, селищною та сільськими радами, громадкістю.

Мережа  закладів  культури протягом 2016 року  змін не зазнала.

Пріоритетним напрямком діяльності закладів культури клубного типу залишаються культурно-освітні та культурно-мистецькі заходи до календарних та знаменних дат, соціокультурні та мистецькі акції, що пропагують українську культуру та державність. Протягом 2016 року закладами культури клубного типу було проведено низку заходів з нагоди  відзначення знаменних  та  пам’ятних дат, що пропагують українську державність та  державотворчі  процеси.

Творчі колективи району брали участь у міжнародному фестивалі українського фольклору “Берегиня”, що проходив у м. Луцьку, в обласному конкурсі народно-інструментальної музики “Калинова сопілка”, міжнародному конкурсі виконавців на цимбалах та сопілці “Волинська гуковиця”.

Традиційними стали фестивалі “Театральна зима Ківерцівщини”, “З Різдвом Христовим, Україно!”, районний конкурс виконавців розмовного жанру та інші.

Основним стратегічним напрямком діяльності бібліотек району є інформаційна та просвітницька місія, що забезпечує можливості всім бажаючим безперервної освіти, виховує любов до читання, сприяє засвоєнню вмінь і навичок пошуку і використання інформації.

Бібліотеки системи активно співпрацюють із засобами масової інформації. На сторінках газет “Вільним шляхом”, “Волинської газети” публікувалася інформація про роботу бібліотек та заходи, що проводились у бібліотеках району. Також про роботу бібліотек інформували сайти Ківерцівської районної ради, районної державної адміністрації, районний інформаційний портал, “Волинські новини”, неформатний сайт м. Ківерці та сторінки бібліотек у соціальних мережах “В контакті” та “Фейсбук”.

Центральна районна бібліотека для дорослих випускає “Календар знаменних і пам’ятних дат Ківерцівського району” та інформаційний вісник “Бібліосвіт”. До 75-річчя бібліотеки випущено матеріали “Вже нову сторінку історія пише”.

Сьогодні довідково-бібліографічне обслуговування знаходиться на новому етапі розвитку, пов’язаному з організацією надання довідково- інформаційних послуг на основі застосування комп’ютерних технологій з використанням інформаційних ресурсів у довідковому бібліографічному обслуговуванні, розширенням баз для виконання всіх типів довідок тематичних, адресно-бібліографічних, уточнюючих, фактографічних.

Оперативному виконанню запитів сприяє наявність Інтернету в бібліотеках. Бібліотекарі за допомогою пошукових систем, Інтернет-сайтів забезпечують оперативність та актуальність довідкового обслуговування.

У трьох музичних школах нашого району юних талантів у світ прекрасного ведуть 46 викладачів – наставників.

З метою виявлення та підтримки обдарованих дітей у школах постійно проводились перші тури обласних конкурсів. Учні музичних шкіл ставали лауреатами на Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах імені  В. Старченка, за програмою українського фонду культури “Нові імені України”, “Волинська гуковиця”, обласному фестивалі “Ти не згасла, зоре ясна”, “Класичний меридіан” та інші. Перемоги учнів у конкурсах засвідчують високий професійний рівень викладачів, їх інноваційні методи і форми роботи, індивідуальний підхід у розкритті творчих здібностей кожного учня.

Учні та викладачі шкіл відвідали велику кількість майстер-класів та концертів.

Планомірно ведеться робота по створенню експозицій комунального підприємства “Ківерцівський краєзнавчий музей”. Цей заклад відвідало 460 чол., проведено 15 екскурсій. Згідно основної книги надходжень зареєстровано 1163 експонати. Проведено звірення пам’яток державної частини Музейного фонду України. Завершено оформлення відділу природи. Розпочато  роботи у відділі “Коріння роду і слави Ківерцівщини” (про відомих людей краю).

У залах музею організовувалися виставка картин Андрія Бутинця, Василя Фурса “Моя Ківерцівщина”, фотовиставка ”Найбільш знакові події Революції гідності”, фотовиставка  ”Герої Небесної сотні – Герої України”, виставка майстра народної творчості Галини Міндер, великодня виставка. виставка різдв’яно-новорічної атрибутики “Вертепне дійство”, виставка ”Неоголошена війна – Ківерцівський рахунок” та інші.

Робота музею постійно висвітлювалася на сторінках районної газети ”Вільним шляхом”, на сайтах Музейного простору Волині, Ківерцівського районного інформаційного порталу, райдержадміністрації, районної ради,  Ківерцівської централізованої бібліотечної системи, неформатному сайті міста Ківерці.

В Лопатенському музеї на обліку  1678 експонатів. Проведено заходів - 246. Постійно у цьому закладі проходять екскурсії, виставки. Відбуваються зустрічі та історичні години, години пам’яті, краєзнавчі уроки.

За 9 місяців цього року територію відвідали понад 1746 відвідувачів. Було проведено більше 65 екскурсій та надано платних послуг на суму понад 1560 грн. В музеї продовжується робота по опрацюванню матеріалів, пов’язаних із знищенням у 1942 році фашистами єврейського поселення “Софіївка”.

В районі нараховується 18 пам’яток національного і 15 місцевого значення. Продовжується робота щодо паспортизації пам’яток архітектури та містобудування національного та місцевого значення, археології, монументального мистецтва. Уже виготовлено облікової документації на 10 пам’яток архітектури та містобудування національного та місцевого значення, 39 пам’яток історії, 4 пам’ятки монументального мистецтва. Використано разом – 102 710 грн., з них: 29 888  грн. - місцевий бюджет, 72 822 грн. – обласний.

Відділом культури та туризму райдержадміністрації проводиться обстеження об’єктів культурної спадщини, контролюється стан збереження та використання пам’яток, відслідковується проведення робіт на об’єктах відповідно до чинного пам’яткоохоронного законодавства. При виявленні правопорушень, вживаються заходи по притягненню до адміністративної відповідальності згідно вимог Законів України “Про охорону культурної спадщини” та “Про охорону археологічної спадщини”. Створено реєстрацію балансоутримувачів пам’яток історії району. В районі створено “Карту пам’ятних знаків, меморіалів, цвинтарів з увічненням пам’яті жертв війн, політичних репресій, національно-визвольних змагань та депортацій”. Виготовлено 60 охоронних договорів, з них: 32 – пам’ятки архітектури та містобудування, 23 – археології та 4 – монументального мистецтва.

 Здійснено комплекс заходів по зміцненню матеріально- технічної бази, забезпеченню повноцінного функціонування наявної мережі закладів культури і мистецтва, підтриманню належного технічного стану приміщень.

Основними завданнями залишається проведення капітальних ремонтів приміщень, придбання бандур з перемикачами для музичних шкіл, придбання сценічних костюмів, взуття, музичних інструментів для закладів культури клубного типу, проведення капітального ремонту приміщення РБК ім. М.П. Ковальова та реконструкцію даху на шатровий, придбання автобуса для активізації концертної діяльності клубних установ району.

Актуальним залишається поповнення книжкових фондів бібліотек українською мовою, стовідсоткове підключення книгозбірень до світової мережі Інтернет.

 

СТРУКТУРА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

У 2016 році проведено оптимізацію структури райдержадміністрації. На сьогодні штатна чисельність райдержадміністрації складає 124 одиниці, з них – 107 державних службовців. Структуру райдержадміністрації складають апарат райдержадміністрації (30 штатних одиниць, з них 22 державних службовці, 2 посади, які втратили статус державної служби відповідно до нового Закону України «Про державну службу»), та 11 самостійних структурних підрозділів (94 штатних одиниці, з них 85 державних службовців), в тому числі: 3 управління, 6 відділів, 1 служба і 1 сектор.  

У зв’язку з введенням в дію нового Закону України «Про державну службу» була проведена робота з упорядкування структури райдержадміністрації, перейменовано посади та приведено у відповідність співвідношення  посад категорій «А», «Б» і «В», визначено перелік посад, які виконують функції з обслуговування.

Для зручності надання послуг населенню району створено відділ з питань державної реєстрації райдержадміністрації. Функціонує також відділ з питань надання адміністративних послуг Ківерцівської райдержадміністрації. Щомісячно проводиться моніторинг функціонування даного центру. Станом на 01 січня 2017 року центром надано 17440 послуги та 1846 консультацій.

На сьогодні Центром надання адміністративних послуг надається 43 адміністративні послуги. Планується розширення переліку адміністративних послуг.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

Актуальні питання розвитку району розглядались на засіданнях колегії районної державної адміністрації, на нарадах із залученням начальників структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації, міського, селищних та сільських голів, керівників районних відділень міністерств і центральних органів виконавчої влади, закладів, підприємств та організацій району.

Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності  упродовж 2016 року проведено  8 засідань колегії райдержадміністрації на яких розглянуто 32 питання, з яких прийняті протокольні рішення, розпорядження голови, дієвість яких спрямовувалась на наповнення та ефективне використання бюджету, соціального захисту населення, здійснення виконавчими комітетами міської, селищних та сільських рад  делегованих повноважень органів виконавчої влади.

З метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до  компетенції райдержадміністрації проведено 11 апаратних нарад, на яких головою райдержадміністрації надано ряд доручень.

 

 

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

Протягом 2016 року зусилля районної державної адміністрації спрямовувались на безумовне виконання в районі Указу Президента України  від 07 лютого 2008 року № 107/2008 р. "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", Закону України "Про звернення громадян".

До районної державної адміністрації за  2016 рік надійшло 1086 звернень, що в порівнянні з 2015 роком на 518 звернень більше. Письмових звернень надійшло 936 (у 2015 році – 449), на особистому прийомі у голови та першого заступника голови райдержадміністрації побувало 150 громадян (у 2015 році – 119 громадян).

За 2016 рік  надійшло 24 колективних (у 2015 році - 22) і 219 повторних звернень (59 у 2015 році). На адресу обласної державної адміністрації від жителів району надійшло – 34 звернення (44 у 2015 році), 195 звернень Кабінету Міністрів України, і 2 звернення Апарату Верховної Ради України, 2 звернення Волинської обласної ради, 1 звернення – Адміністрації Президента України. Жителями району порушено 1109 питань, всього звернулося 1787 громадян (993 у 2015 році).

Найгостріші питання, що турбують мешканців району – це питання:

- аграрної політики та земельних відносин, що складають 53,4 % від загальної кількості порушених питань (поділу  земельних  ділянок, передачі у приватну власність, оренду, успадкування землі);

- житлово-комунального господарства, які складають 5,89 % від загальної кількості порушених питань (виділено з резервного фонду кошти для відшкодування збитків, завданих стихійним лихом, буревіями на суму 161544 тис. грн..)

 - соціального захисту – 31,58 %. Недостатній життєвий рівень малозабезпечених верств населення через невеликі розміри пенсій, соціальних допомог, заробітної плати тощо. Однак у зв’язку із загостренням суспільно-політичної ситуації в державі у  2016 році суттєво збільшилась кількість громадян, які щоденно звертались до керівництва райдержадміністрації та безпосередньо у загальний відділ апарату райдержадміністрації (родичі мобілізованих та загиблих військовослужбовців, волонтери, представники від громад району та громадських організацій, вимушені переселенці із районів проведення АТО).

З усіх звернень, що надійшли 499 звернень вирішено позитивно (у 2015 році - 272), на 545 надано роз’яснення (у 2015 році – 317), 12 звернень відмовлено,  5 перебуває на додатковому контролі до остаточного вирішення.

Питання роботи зі зверненнями громадян постійно перебуває на контролі у голови районної державної адміністрації. Особлива увага приділяється організації особистого прийому. З метою удосконалення порядку та підвищення ефективності проведення особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації затверджено графік та порядок проведення особистого прийому громадян (Розпорядження голови райдержадміністрації від 16 лютого 2016 року №57).

У 2016 році особисті прийоми громадян керівництвом райдержадміністрації проводились згідно із затвердженим графіком.

Виїзні прийоми за місцем проживання громадян проводяться головою  та   першим заступником голови райдержадміністрації один раз в місяць (розпорядження голови райдержадміністрації від 30 травня 2016 року №186). За цей період проведено 11 “прямих телефонних ліній”,  8 виїзних прийомів, на яких  побувало 68 громадян.

Питання ”Про проведену роботу із зверненнями громадян у райдержадміністрації за 2015 рік” було предметом обговорення на колегії районної державної адміністрації  27 січня 2016 року (Рішення колегії № 1/1). Згідно плану роботи райдержадміністрації на 2016 рік на нарадах при керівнику апарату районної державної адміністрації розглядалися питання дотримання вимог законодавства із роботи зі зверненнями громадян та про підсумки роботи зі зверненнями громадян за І квартал 2016 року та І півріччя 2016 року.

Особлива увага зверталась на виконавчу дисципліну, персональну відповідальність працівників за належну організацію роботи та вирішення порушених у зверненнях питань.

Інформація про стан розгляду звернень громадян розміщується на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

Роботі із зверненнями громадян районна державна адміністрація постійно приділяє велику увагу. Відповідальних працівників, які безпосередньо розглядають звернення, налаштовують  на практичне вирішення  всіх проблем. Це один із пріоритетних напрямів роботи райдержадміністрації. Самі ж звернення розглядають, як важливе джерело інформації про реальний стан справ із соціальним захистом краян, якістю послуг, які надають різні підприємства та установи району.

 

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ, ВЗАЄМОДІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Взаємодія райдержадміністрації з громадськістю, відкритість для політичних партій, громадських організацій, засобів масової інформації забезпечує конструктивний діалог влади з об’єднаннями громадян і визначає стабільність суспільно-політичної ситуації в районі.

З метою забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики при районній державній адміністрації утворено громадську раду. До складу громадської ради обрано 21 представник інститутів громадянського суспільства, що функціонують на території району.

У 2016 році відбулося 5 засідань громадської ради, під час яких розглянуто ряд важливих питань. Зокрема, про оптимізацію мережі закладів освіти району,

стан виділення земельних ділянок учасникам АТО, стан об’єднання територіальних громад на території  Ківерцівського району, роботу Ківерцівської райдержадміністрації в електронній системі  «Прозоро», про соціально-економічний розвиток району,  роботу закладів культури та розвиток культури та мистецтва в районі, стан роботи із зверненнями громадян у Ківерцівській районній державній адміністрації за І півріччя 2016 року, діяльність райдержадміністрації в реалізації державної політики енергозбереження та енергоефективності та інші.

 

 

ГЛАСНІСТЬ І ВІДКРИТІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Інформаційна політика райдержадміністрації  направлена на задоволення потреб жителів району на інформацію про діяльність органів державної влади, якнайширшого висвітлення заходів, які проводить райдержадміністрація та її структурні підрозділи.

Робота райдержадміністрації та її структурних підрозділів проводиться  відкрито та гласно. З метою найбільш повного, якісного інформування населення про свою діяльність райдержадміністрацією здійснюється висвітлення основних подій та заходів, які проводяться в районі, на офіційному веб-сайті Ківерцівської райдержадміністрації, районному інформаційному порталі та на сторінках районної газети  „Вільним шляхом”.

Протягом 2016 року за участю керівництва райдержадміністрації проведено ряд заходів, присвячених міжнародним, професійним святам та пам’ятним датам, державним святам та святковим дням.

        

ВЗАЄМОДІЯ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Одним з пріоритетних напрямків діяльності районної державної адміністрації залишається взаємодія з органами місцевого самоврядування.

З метою надання практичної та методичної допомоги органам місцевого самоврядування, відповідно до  затвердженого плану, райдержадміністрацією проводилися семінар-наради з головами та секретарями місцевих рад.

Робота по об’єднанню спроможних територіальних громад в районі проводилась згідно Перспективного плану формування територій громад Волинської області, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року № 993-р. Відповідальною особою за виконання перспективного плану формування територіальних громад району визначено першого заступника голови райдержадміністрації.

Розроблено та надано до облдержадміністрації проект паспорту об’єднаних територіальних громад району. Заплановано утворення в районі 5 територіальних громад з центрами у м. Ківерці, селищах Цумань і Олика, селах Тростянець та Дерно. Управлінням фінансів райдержадміністрації прораховано майбутні бюджети об’єднаних громад.

У 2016 році проводилася роз’яснювальна робота з виїздами у сільські, селищні ради району. До участі в зустрічах з жителями району залучалися спеціалісти обласного Офісу реформ Анатолій Пархомюк, Валентин Малиновський.

Проте у 2016 році жодної об’єднаної територіальної громади в районі не створено. Продовжується робота з даного питання. 

 

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ПОДАЛЬШОЇ РОБОТИ

 

Ключовими завданнями розвитку району на 2017 рік є:

 • забезпечення реалізації конституційних прав громадян України;
 • створення необхідних соціальних, економічних, правових та інформаційних умов для забезпечення соціально-економічного розвитку району;
 • реалізація районних цільових Програм;
 • активізація інвестиційних проектів, відновлення інвестиційного попиту;
 • поліпшення бізнес-клімату, створення сприятливих умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів підприємництва, забезпечення співпраці місцевих органів виконавчої влади та ділових кіл;
 • участь у міжнародних і національних фондах та програмах міжнародного співробітництва, що надають міжнародну технічну допомогу (гранти);
 • підвищення ефективності роботи в галузях рослинництва та тваринництва;
 • зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, освіти і культури;
 • вирішення проблем багатодітних сімей, дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з обмеженими фізичними можливостями;
 • популяризація українських цінностей, формування патріотизму, відповідальності за долю нації, держави, формування національної  свідомості, людської гідності, любові до рідної землі, родини, народу серед дітей та молоді;
 • посилення взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування і об’єднань громадян в напрямку проведення регулярних консультацій з громадськістю з важливих питань життя суспільства, держави, питань місцевого значення;
 • продовжити у 2017 році роботу щодо реалізації проектів місцевого розвитку району за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам, залучення інвестиційних коштів;
 • продовжити у 2017 році роботу по створенню об’єднаних територіальних громад на території району.
 • реконструкція приміщення під додаткові групи ДНЗ – ясла-садка №3 «Лісова казка», вул. Галана 15а, м.Ківерці;
 • будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Грушевського, 60 в с. Грем`яче Ківерцівського району Волинської області;
 • капітальний ремонт шатрового будинку культури ім. І.П.Ковальова, м.Ківерці, вул. Шевченка, 25;
 • будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Башлики;
 • капітальний ремонт приміщення будинку – інтернату загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с.Тростянець;
 • реконструкція та капітальний ремонт системи водовідведення селища Цумань Ківерцівського району;
 • реконструкція зовнішньої мережі централізованої системи водопостачання смт.Цумань Ківерцівського району;
 • капітальний ремонт будинку культури села Журавичі;
 • реконструкція даху будинку культури у с. Тростянець, Ківерцівського району;
 • заміна котлів ЗОШ І-ІІІ ст. с. Липне, с. Журавичі, с. Дідовичі та с. Суськ;
 • встановлення резервного котла у ЗОШ І-ІІІ ст. с. Жидичин;
 • капітальний ремонт спортивного залу ЗОШ І-ІІІ ст. с. Журавичі;
 • капітальний ремонт покрівлі у ЗОШ І-ІІІ ст. с. Дідичі.

Попри позитивні зрушення в багатьох напрямках роботи райдержадміністрації, залишається ще ряд проблем, на які необхідно звернути увагу, та докласти чималих зусиль для їх вирішення