Порядок виплати пенсій у 2016 році

“Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”, пенсія виплачується щомісяця організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно у грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України або перераховуються на визначений цією особою банківський рахунок, у порядку, передбаченому законодавством. 

Виплата пенсій працюючим пенсіонерам

         З 1 січня 2016 року набрав чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, яким продовжено до 31 грудня 2016 року особливий порядок виплати пенсій працюючим пенсіонерам, розмір пенсії яких перевищує 150 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Таким особам пенсія виплачується в розмірі 85 відсотків від призначеного розміру пенсії, але не менше ніж 1611,00 грн. (1074,00 грн.*150%). Даний порядок не поширюється на інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи, учасників бойових дій, осіб на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, тобто таким пенсіонерам пенсія виплачується в повному розмірі.       

Тимчасово, у період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року особам (крім інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” ), які працюють на посадах та на умовах, передбачених Законами України “Про державну службу”, “Про прокуратуру”, “Про судоустрій і статус суддів”, призначені пенсії (щомісячне довічне грошове утримання ) не виплачуються.                                                    Після звільнення з роботи виплата пенсії поновлюється.                              При цьому пенсії, призначені відповідно до законів України “Про державну службу”, “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб” ветеранам військової служби виплачується в повному обсязі. Належність до ветеранів війни підтверджується відповідним посвідченням.

Виплата пенсій науковим працівникам

Відповідно до частини 28 статті 24 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, зі змінами внесеними Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, пенсія призначена особам відповідно до цієї статті (крім інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” ), які працюють на посадах та на умовах, передбачених Законами України “Про державну службу”, “Про прокуратуру”, “Про судоустрій і статус суддів”, виплачується в розмірі, обчисленому відповідно до Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”. Пенсія призначена особам, після набрання чинності Закону України “Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи” відповідно до цієї статті (крім інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”) у період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії у порядку та на умовах передбачених цим Законом, виплачується в розмірі обчисленому, відповідно до Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”.

Тимчасово, у період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року, у період роботи особи (крім інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”) на інших посадах/роботах (крім випадків передбачених першим та другим реченням цієї частини) пенсії призначені відповідно до цієї статті , розмір яких перевищує 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачується в розмірі 85 % призначеного розміру пенсії, але не менше ніж 1611,00 грн. (1074,00 грн.*150%).

  Після звільнення з роботи виплата пенсії, відповідно до цього Закону поновлюється.

         Обмеження щодо виплати пенсії, щомісячного довічного грошового утримання не застосовуються протягом дії особливого періоду  до пенсій, щомісячного довічного грошового утримання, що призначені особам, які проходять військову службу або перебувають на посадах у Міністерстві оборони України, Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, Апараті Ради національної безпеки і оборони України, Державній спеціальній службі транспорту, Службі безпеки України, Державній прикордонній службі України, Міністерства внутрішніх справ України, Службі зовнішньої розвідки України, Управлінні державної охорони України, Державній пенетенціарній службі України, Державній службі з надзвичайних ситуацій, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національній гвардії України, органах військової прокуратури або беруть участь в антитерористичних операціях, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу  на об'єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні цих об'єктів у разі захоплення, відбитті спроб насильницького заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою. Також до пенсій, щомісячного довічного грошового утримання, що призначені відповідно  до Законів України “Про прокуратуру”, “Про судоустрій та статус суддів” на період виконання особами, яким вони призначені повноважень членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради юстиції.

Утримання податку з доходів фізичних осіб та військового збору

         На виконання положень Закону України “Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні”, у  зв’язку з набранням чинності змін до Податкового кодексу України, з 01.07.2014 органи Пенсійного фонду України набули статусу податкового агента.

         Об'єктом оподаткування податком з доходів фізичних осіб (ПДФО) та військовим збором (ВЗ) є доходи, визначені статтею 163 Податкового кодексу України, до яких належать суми пенсій (включаючи суму їх індексації) або щомісячного довічного грошового утримання, якщо їх розмір перевищує три розміри мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року-у частині такого перевищення.

         Базою оподаткування у 2016 році є суми пенсій або щомісячного довічного грошового утримання  у частині, що перевищує 4134,00 грн. (1378 грн.-розмір мінімальної заробітної плати на 1 січня 2016 х 3) на місяць, відповідно до ст. 167.4 Податкового кодексу України, застосовується ставка податку з доходів фізичних осіб 15 відсотків, військового збору — 1,5 відсотка.

Розмір пенсії осіб, які належать до учасників бойових дій у період Другої світової війни, інвалідів війни та осіб, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, не включається до загального місячного оподаткування доходу платника податку, з пенсії таких осіб не провадиться утримання податку з доходів фізичних осіб та військового збору.         

 

Ігор Степанов, перший заступник начальника управління Пенсійного фонду України в Ківецівському районі Волинської області