Основні функції структурних підрозділів райдержадміністрації

Відділ з питань управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації - Козярчук Людмила Богданівна, - т. 21378, кабінет № 24
Основні завдання відділу:

1) реалізація державної політики з питань управління персоналом в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації (без статусу юридичної особи публічного права), забезпечення здійснення керівником державної служби своїх повноважень, добір персоналу, планування та організація заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, укладання та розривання контрактів про проходження державної служби;

2) організаційне забезпечення діяльності райдержадміністрації;

3) здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади в частині здійснення ними повноважень місцевих державних адміністрацій та органами місцевого самоврядування, в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади, актів та доручень  Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації, розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації (далі – документи) та за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад, а також аналізу причин порушення строків виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення;

4) реалізація державної політики у сфері інформаційної  діяльності та взаємодія з громадськістю.

Загальний сектор апарату райдержадміністрації - Дубина Валентина Іванівна, - т. 21936, кабінет № 27

Основні завдання сектору:
здійснення єдиного порядку документування і роботи з документами райдержадміністрації відповідно до Інструкції з діловодства в районній державній адміністрації на основі використання сучасної обчислювальної техніки, автоматизованої технології роботи з документами та скорочення кількості документів. Організовує доступ до публічної інформації, відповідає за попередній розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз та контроль за своєчасним наданням відповідей на запити на інформацію, що надходять до районної державної адміністрації, а також надає консультації під час оформлення таких запитів

Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації - Васюхнік Любов Лукашівна, - т. 21301 кабінет №30

Основні завдання відділу:
Основними завданнями відділу є організація бухгалтерського обліку, господарсько-фінансової діяльності та контролю за дотриманням правил його ведення, здійснення методологічного керівництва бухгалтерським обліком і звітністю.

Головний спеціаліст з мобілізаційної, оборонної роботи та з питань взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації,  – Літвак Ігор Євгенович, - т. 21108 кабінет №37
Основні завдання:
організація взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних і контролюючих органів з питань боротьби зі злочинністю, корупцією, захисту прав, свобод і законних інтересів громадян, охорони громадського порядку; організація забезпечення діяльності районної ради безперервної профілактики правопорушень і злочинів; планування та здійснення заходів, спрямованих на своєчасне проведення мобілізації, переведення місцевих органів державної виконавчої влади і об’єктів народного господарства району на режим роботи в умовах особливого періоду, а також сталого їх функціонування в цих умовах; організація виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації; організація роботи, пов'язаної з визначенням можливостей задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період; сприяння районному військовому комісаріату у роботі з бронювання військовозобов'язаних та контролі за веденням їх обліку, забезпеченні подання відповідної звітності, поданні пропозицій щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час; сприяння контролю за ходом допризовної підготовки, приписки юнаків до призовної дільниці, проведенню призовів на строкову військову службу; Участь у розробці плану і забезпеченні взаємодії органів місцевого самоврядування, районної державної адміністрації і відповідних структур військового управління при виконанні завдань територіальної оборони; координація проведення заходів щодо здійснення шефства підприємств, організацій, установ району над підшефними військовими частинами та підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації – Павловський Валентин Віталійович, - т. 40621, - т. 21327, кабінет №11
Основні завдання відділу:
ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території району; складання та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.

Сектор з питань технічного захисту інформації та  інформаційних технологій райдержадміністрації – Маховський Олександр Валерійович, - т. 40623, кабінет № 38

Основні завдання сектору:
забезпечення проведення в районі державної політики у сфері інформатизації, визначення пріоритетних напрямів розвитку процесів інформатизації, координація діяльності управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів міських, селищних, сільських  рад району щодо питань інформаційно-комп'ютерного забезпечення, проведення технічної політики розвитку інформаційних технологій, систем та мереж, безпеки передачі даних.

Відділ  містобудування, архітектури,  житлово-комунального господарства,  інфраструктури, енергетики та захисту довкілля​ райдержадміністрації - Сулятицький Володимир Богданович, - т. 21107
Основні завдання відділу:

забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства на території району.
Аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації; координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території, поліпшення їх архітектурного вигляду та забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури.
Забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, надання ритуальних, готельних та інших послуг, виконання ремонтно-будівельних робіт на замовлення населення.
Підготовка пропозицій щодо формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, а також норм їх споживання, здійснення контролю за їх виконанням.

Реалізація державної та регіональної економічної політики, сприяння комплексному соціальноекономічному розвитку району, удосконаленню розміщення продуктивних сил, розвитку міжрегіональних та міждержавних економічних зв’язків, проведення державної політики в галузі ціноутворення, організація виробництва і закупівлі сільськогосподарської продукції та продовольства для регіональних потреб, економічний аналіз та прогнозування стану розвитку сільського господарства, харчової та переробної промисловості на рівні району, здійснення моніторингу аграрної реформи, сприяння демонополізації виробництва і розвитку конкуренції, розвиток ринкової інфраструктури, створення рівних умов для розвитку всіх форм власності та господарювання в агропромисловому виробництві, надання методологічної допомоги сільськогосподарським підприємствам у процесі їх реформування, забезпечення виконання державних та регіональних програм соціального розвитку села.

 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації - Розум Валентина Андріївна, - т. 21385
Основні завдання управління:
забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю, охорону праці, зайнятість, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист населення,удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців.
У межах своєї компетенції бере участь у здійсненні комплексних програм поліпшення обслуговування інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, а також громадян похилого віку та сприяння всебічному розвитку соціального обслуговування за місцем їх проживання та інші.

Відділ фінансів райдержадміністрації - Єгорушкіна Олена Матвіївна, - т. 21341

Основні завдання відділу:
забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району; складання розрахунків до проекту місцевого бюджету і подання їх на розгляд районної державної адміністрації; підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району; розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат; здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів; здійснення загальної організації та управління виконанням місцевого бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
 

Відділ освіти та культури райдержадміністрації  - Слатініна Галина Семенівна - т. 21358

Основні завдання відділу:
реалізація державної програми в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району, створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти,здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління державної адміністрації та координація роботи цих навчальних закладів.
Забезпечення на території району реалізації державної політики у сфері культури та мистецтв, туризму і курортів, з питань охорони культурної спадщини, а також національної музейної політики; здійснення відповідно до законодавства державного управління і контролю у сфері музейної, бібліотечної справи, кіно-,відеопоказу; забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів забезпечення доступності всіх видів послуг і культурної діяльності для кожного громадянина; розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов для відродження і розвитку культури української нації, культурної самобутності народів і національних меншин; сприяння захисту прав і законних інтересів вітчизняних творчих працівників та їх спілок, а також закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери, що діють на території району; створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури та мистецтв, організація їх матеріально-технічного забезпечення; розроблення та виконання регіональних комплексних і цільових програм розвитку та підтримки культури і мистецтв, охорони пам'яток, галузевих норм і стандартів, розвитку туризму та ринку туристичних послуг, забезпечення захисту і безпеки туристів; створення сприятливих організаційних та економічних умов для розвитку внутрішнього, міжнародного та іноземного туризму, туристичної і курортно-рекреаційної індустрії, провадження екскурсійної діяльності в районі розбудова матеріально-технічної бази туристичної галузі; пропагування серед населення ефективного використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем; організація відпочинку та оздоровлення населення, створення рекреаційних зон з відповідним оснащенням і сервісом насамперед для короткотривалого відпочинку населення великих міст області; забезпечення раціонального використання та збереження туристичних ресурсів, природного й історико-культурного середовища в районі; координація діяльності місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики у галузі туризму і курортів.

 Служба у справах дітей - Скубій Наталія Петрівна, - т. 22267, кабінет №6

Основні завдання служби:
реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, попередження вчинення дітьми правопорушень;
розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
ведення справ та координація діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;
забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;
вжиття вичерпних заходів до влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сім’ї громадян України (усиновлення, під опіку, піклування, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу);
недопущення одночасного застосування до дитини різних форм влаштування;
здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах  для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
здійснення контролю (із залученням працівників органів освіти та охорони здоров’я) за умовами утримання, навчання, виховання дітей, над якими встановлено опіку, піклування, або яких влаштовано у прийомні сім’ї, дитячий будинок сімейного типу;
здійснення контролю за умовами проживання та виховання усиновлених дітей в сім’ях усиновлювачів, які проживають на території району.

Архівний відділ - Гетманчук Інна Богданівна, - т. 21141

Основні завдання відділу:
Основними завданнями відділу єреалізація державної політики в галузі архівної справи, здійснення управління архівною справою на території району.
Координація діяльності державних органів, підприємств, установ, організацій з питань архівної справи і діловодства.
Забезпечення поповнення Національного архівного фонду документами місцевого походження, їх державної реєстрації, обліку, зберігання та використання їх інформації.

Відділ з питань надання адміністративних послуг – Кукатова Анжела Іванівна, - т. 22281
Основні завдання відділу:
надання суб’єкту звернення вичерпної інформації щодо вимог та порядку отримання документів дозвільного характеру (адміністративних послуг).
прийняття від суб’єкта звернення документів, необхідних для отримання документів дозвільного характеру, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним регіональним, місцевим дозвільним органам (адміністративних послуг).
видача суб’єкту звернення документів дозвільного характеру, оформлених регіональними, місцевими дозвільними органами (адміністративних послуг).
забезпечення взаємодії регіональних, місцевих дозвільних органів та документообігу.
організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками регіональних, місцевих дозвільних органів спільного обстеження об’єкта.
контроль за додержанням посадовими особами регіональних та/або місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру.
формування та ведення реєстру документів дозвільного характеру (адміністративних послуг).
інформування посадової особи, якій він підпорядковується, а також спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності (далі - уповноважений орган) про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою регіонального, місцевого дозвільного органу.
підготовка пропозицій щодо вдосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру, та інші.

- державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, тобто офіційне визнання і підтвердження фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

 - державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, тобто офіційне визнання шляхом засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу — підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій відповідно до чинного законодавства.