Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру

Відповідно до ст. 31 Закону України «Про зайнятість населення» громадські роботи є видом суспільно корисних оплачуваних робіт в інтересах територіальної громади, які організовуються для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб і виконуються ними на добровільних засадах.

Фінансування організації громадських робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел. У разі залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт фінансування організації таких робіт здійснюється пропорційно рівними частинами за рахунок коштів місцевих бюджетів та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 175 (далі – Постанови) до виконання громадських та інших робіт тимчасового характеру на добровільних засадах залучаються такі категорії осіб:

- зареєстровані безробітні;

- особи, які перебувають на обліку в службі зайнятості як такі, що шукають роботу;

- працівники, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції.

Організація і проведення громадських робіт здійснюються на підставі договору про організацію громадських робіт та фінансування їх організації, який укладається між центрами зайнятості і роботодавцем відповідно до рішення місцевого органу влади, передбаченого пунктом 8 Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, який затверджений Постановою, на строк в межах відповідного бюджетного періоду. У разі коли роботодавцем є місцевий орган влади, зазначений договір укладається між місцевим органом влади і центром зайнятості.