Ківерцівський районний центр зайнятості інформує про нову форму № 3-ПН

Вимогу щодо інформування служби зайнятості про вакансії містить Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI (далі — Закон № 5067) — роботодавці зобов’язані своєчасно та у повному обсязі у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, подавати територіальним органам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, інформацію про попит на робочу силу (вакансії) (пп. 4 п. 3 ст. 50 Закону № 5067). Форму звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» та Порядок її подання затверджено наказом Мінсоцполітики від 31.05.2013 № 316 (далі — Наказ № 316).

Звітувати про вакансії мають всі роботодавці, що використовують працю фізичних осіб, — як юридичні особи (підприємство, установа, організація), так і ФОП (ч. 3 ст. 50 Закону № 5067, п. 2, 3 Порядку, п. 1 ст. 1 Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» від 22.06.2012 № 5026-VI). Звіт № 3-ПН можна подавати до будь-якого базового центру зайнятості (міський, районний, міськрайонний) — незалежно від місцезнаходження роботодавця.

Роботодавець має подавати звіт № 3-ПН не пізніше ніж через 3 робочі дні з дати відкриття вакансії

Вакансією вважається вільна посада (робоче місце), на яку може бути працевлаштована особа (ст. 1 Закону № 5067), а датою відкриття вакансії — наступний день після створення робочого місця чи після припинення трудових відносин з працівником, робоче місце якого стає вакантним, або дата, з якої може бути укладений трудовий договір з найманим працівником. Обчислюючи строки подання звіту, керуємося статтею 241-1 КЗпП: коли строки визначаються днями, їх обчислюють з дня, наступного після того, з якого починається строк; якщо останній день строку припадає на святковий, вихідний або неробочий день, днем закінчення строку вважається найближчий робочий день.

У вступній частині форми № 3-ПН вказуємо відомості про роботодавця. Але не тільки. Оновлена у 2017 році форма № 3-ПН містить позначку про вид звітності — первинна чи уточнювальна, що подається на заміну первинній. Так, з метою інформування про наявність попиту на робочу силу (вакансії) роботодавець подає форму № 3-ПН з позначкою «первинна», а за необхідності уточнити характеристики вакансії (умови праці, розмір заробітної плати, вимоги до претендента тощо) — з позначкою «уточнювальна». Встановлено й обмеження — у звіті з позначкою «уточнювальна» не можна змінювати дані щодо кількості вакансій та назви професії (посади). Базовий центр зайнятості має уточнювати актуальність вказаних у формі № 3-ПН вакансій щонайменше двічі на місяць — під час особистої зустрічі з роботодавцем, телефоном або засобами електронного зв’язку (п. 5 розд. І Порядку). Форма 3-ПН містить два розділи — розділ І «Основні дані про вакансії» і розділ II «Коментарі до даних про вакансії».