Інформація про систему обліку, види інформації, якою володіє райдержадміністрація

 ВИДИ
публічної інформації, яка знаходиться у володінні
Ківерцівської районної державної адміністрації,
та система її обліку

 

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення районною державною адміністрацією повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні районної державної адміністрації.

№ з/п Види інформації Система обліку інформації
1. Проекти актів районної державної адміністрації, регіональних програм та звіти, що підлягають оприлюдненню для публічного громадського обговорення:
- проекти нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих районній державній адміністрації районною радою;
Журнал реєстрації
(управління економіки, юридичний відділ апарату райдержадміністрації)
2. - проекти регуляторних актів;
 - проекти регіональних програм економічного, соціального та  культурного розвитку і рішень стосовно стану їх виконання;
- звіти головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік.
Розпорядження голови районної державної адміністрації з основної діяльності
Журнал реєстрації, підсистема «Розпорядження» у системі електронного документообігу OPTiMA WorkFlow.
(загальний відділ апарату райдержадміністрації)
3. Розпорядження голови районної державної адміністрації про прийняття, переведення, заохочення, звільнення заступників голови, працівників апарату райдержадміністрації, керівників та заступників керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та заохочення голів і заступників голів райдержадміністрацій Журнали реєстрації
(відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації)
4. Доручення голови, першого заступника, заступників голови районної державної адміністрації Підсистема «Вихідна кореспонденція» у системі електронного документообігу OPTiMA WorkFlow.
(загальний відділ апарату райдержадміністрації)
5. Протоколи засідань колегії районної державної адміністрації Підсистема «Протоколи засідань колегії» у системі електронного документообігу OPTiMA WorkFlow.
(загальний відділ апарату райдержадміністрації)
6. Рішення колегії районної державної адміністрації Підсистема «Протоколи засідань колегії» у системі електронного документообігу OPTiMA WorkFlow.
(загальний відділ апарату райдержадміністрації)
7. Протоколи нарад у голови районної державної адміністрації Підсистема «Протоколи нарад» у системі електронного документообігу OPTiMA WorkFlow.
(загальний відділ апарату райдержадміністрації)
8. Угоди (договори), укладені районною державною адміністрацією
(крім тих, що носять конфіденційний характер)
Журнал реєстрації
(юридичний відділ апарату райдержадміністрації)
9. Вхідна кореспонденція
(крім інформації з обмеженим доступом)
Підсистема «Вхідна кореспонденція» у системі електронного документообігу OPTiMA WorkFlow
(загальний відділ апарату райдержадміністрації)
10. Вихідна кореспонденція
(крім інформації з обмеженим доступом)
Підсистема «Вихідна кореспонденція» у системі електронного документообігу OPTiMA WorkFlow
(загальний відділ апарату райдержадміністрації)
11. Матеріали консультативно-дорадчих органів, утворених головою районної державної адміністрації У структурних підрозділах райдержадміністрації, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення діяльності консультативно-дорадчих органів
12. Звіти (довідки) про підсумки роботи із зверненнями громадян Електронна база даних «Звернення громадян»
(сектор роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації)
13. Інформація з обмеженим доступом Журнали реєстрації
(сектор з питань надзвичайних ситуацій взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи, загальний відділ апарату райдержадміністрації)