Інформація про хід виконання рішення районної ради від 05 вересня 2013 року №19/6 "Про Програму розвитку малого і середнього підприємництва у Ківерцівському районі на 2013-2014 роки"

В зв’язку з прийняттям Закону України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні” від 22.03.2012 №4618-VI та для покращення реалізації засад державної політики у сфері господарської діяльності малого підприємництва рішенням Ківерцівської районної ради від 05 вересня 2013 року №19/6 затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва у Ківерцівському районі на 2013-2014 роки, яка є важливим інструментом реалізації державної політики розвитку малого і середнього підприємництва, ефективної регіональної політики, політики зайнятості населення та інноваційно-інвестиційної стратегії держави.

Аналіз виконання заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Ківерцівському районі на 2013-2014 роки (далі-Програма) у 2013 році свідчить про зміцнення підприємницького сектора, в районі спостерігалась позитивна тенденція щодо його розвитку.

У 2013 році державним реєстратором проведено 322 реєстраційні дії, з них: зареєстровано 152 фізичних особи підприємці та 27 новоутворених юридичних осіб, припинили господарську діяльність 123 фізичних особи підприємці та 20 юридичних осіб.

Кількість діючих малих підприємств (юридичних осіб) в районі на кінець 2013 року становить 392 одиниці та складає 3,1 тис. осіб фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності.

Приріст кількості малих підприємств у 2013 році в порівнянні до  2012 року складає 1,56 %.

У 2013 році кількість малих підприємств на 10 тис. наявного населення збільшилася до 65 одиниць.

З метою створення сприятливих умов для розвитку малого бізнесу в районі розвивається інфраструктура підтримки підприємництва, яка включає сукупність державних та громадських інститутів, що обслуговують інтереси суб’єктів підприємницької діяльності та забезпечують їх господарську діяльність, сприяють підвищенню її ефективності.

Малий бізнес забезпечував у 2013 році роботою понад 1,9 тис. найманих працівників, що складає близько 25 відсотків усього зайнятого населення району.

Середньомісячна заробітна плата найманих працівників за січень-вересень 2013 році зросла на 11,7 відсотка проти показника попереднього року і станом на 1 жовтня  2013 року склала 2194 грн.

Спостерігається позитивна тенденція до зростання кількості суб’єктів підприємницької діяльності, які працюють за спрощеною системою оподаткування.

Суб'єктам малого та середнього бізнесу для здійснення господарської діяльності надано в оренду 1032,5 м2 площ закладів та установ комунальної власності.

У 2013 році  кошти районного бюджету на підтримку підприємництва у районі не виділялись (у бюджеті були передбачені кошти на реалізацію заходів Програми у сумі 50 тис. грн.)  

У районі проводиться робота по залученню інвесторів у аграрний сектор. Станом на 1 січня 2014 року у районі діє 53 фермерських господарства. Зокрема, у звітному періоді  успішно здійснювали свою діяльність такі підприємства, як ТзОВ "Фелікс-Агро", ТзОВ "Луцькагротех", ТзОВ "Олика-Агро", ТзОВ "ВВ Агро", ПП "Україна М" та ТзОВ "П.С.П. Агро-Захід".

Як альтернативна форма господарювання утворено 2 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативи: "Смак дитинства" (Холоневичівська сільська рада) та  "Сяйво" (Борохівська сільська рада).

У користуванні фермерських господарств району знаходиться 1,3 тис. га сільгоспугідь, у т.ч. ріллі – 1,0 тис. га. Основними напрямками господарської діяльності фермерських господарств району є виробництво зерна, цукрових буряків, овочів, м'яса свинини. Окремі господарства займаються вирощуванням картоплі, ягідництвом, хмелярством, виробництвом яєць, розведенням страусів та коней.

Ківерцівським районним центром зайнятості протягом 2013 року  проводилися семінари та тренінги, у тому числі з орієнтації на започаткування власної справи для безробітних, які виявили бажання розпочати підприємницьку діяльність.

За даними районного центру зайнятості у 2013 році для впровадження підприємницької діяльності та з метою підтримки малого бізнесу 77 безробітним громадянам виплачено одноразову допомогу для організації підприємницької діяльності, що становить 179% у порівнянні  з 2012 роком.

У сфері малого та середнього підприємництва, створено 533 робочих місця, що становить 67 % від загального показника за рік.

З метою підвищення кваліфікації та перекваліфікації кадрів, у тому числі і для малого та середнього бізнесу, через центр зайнятості у 2013 році професійним навчанням було охоплено 310 осіб.

Відповідно до норм регуляторної політики у районі напрацьований механізм розробки та прийняття регуляторних актів, які контролюють та впливають на господарську діяльність та співпрацю громадських організацій з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування. Так, з метою вдосконалення здійснення регуляторної політики райдержадміністрацією 20 червня 2012 року прийняте розпорядження голови районної державної адміністрації № 270 "Про заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики".

Розроблення і прийняття регуляторних актів здійснюється відповідно до затверджених регуляторними органами річних Планів підготовки проектів регуляторних актів із застосуванням процедурних вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". Нормою стало проведення "круглих столів", "громадських слухань", робочих зустрічей.

Органами місцевого самоврядування у процесі прийняття регуляторних актів проводяться громадські слухання, під час яких вносяться зауваження та пропозиції до проектів регуляторних актів. Враховуються також зауваження, пропозиції, звернення, що надходять від суб’єктів господарювання.

Питання регуляторної діяльності щорічно включаються до плану роботи координаційної ради з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації.

Суттєво підвищилась якість надання послуг у системі отримання дозвільних документів. У районі з 01 жовтня 2013 року офіційно розпочав свою діяльність Центр з надання адміністративних послуг. Щомісячно проводиться моніторинг функціонування даного центру. Станом на 01 січня 2014 року послугами центру скористалися 525 суб'єктів господарювання, з них послугами Єдиного дозвільного центру скористалися 15 суб’єктів підприємницької діяльності, яким видано 27 документів дозвільного характеру та надано 8 консультацій.

З метою забезпечення вільного доступу підприємців, їх громадських об’єднань до інформації органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань регуляторної діяльності та поліпшення бізнес-середовища на веб-сайтах райдержадміністрації створені сторінки з питань реєстрації, ліцензування, дозвільної системи, регуляторної діяльності тощо.

Підсумовуючи виконання заходів Програми розвитку малого та середнього підприємництва у Ківерцівському районі на 2013-2014  роки, слід відзначити, що поряд з позитивними зрушеннями, які були досягнуті протягом останніх двох років, у розвитку малого підприємництва мають місце питання, які на сьогодні ще залишаються невирішеними й актуальними.

Зокрема:

потребує удосконалення система кредитування малого бізнесу;

недостатньо стимулюється впровадження суб’єктами малого підприємництва передових технологій та інноваційного виробництва;

вимагає поліпшення інвестиційний імідж економіки району у цілому та сфери бізнесу зокрема;

недостатньо активно розвивається молодіжне підприємництво та підприємництво у сільській місцевості;

структура видів діяльності малого підприємництва не повністю відповідає можливостям і потребам економіки району;

не повністю вирішена проблему легалізації діяльності суб’єктів малого підприємництва (зокрема найманої праці);

не достатньою мірою використовуються наявні географічні, природні, трудові ресурси і переваги району для розвитку малого бізнесу.