Довідка про хід виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Ківерцівському районі на 2013 – 2014

Розвиток малого і середнього підприємництва у 2013 – 2014 роках відбувався в умовах реалізації економічних реформ, дерегуляції бізнесу, удосконалення дозвільного законодавства, скорочення кількості видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню, та документів дозвільного характеру. Формування стимулюючих умов для ефективного розвитку підприємницької діяльності у районах і містах області здійснювалося шляхом удосконалення регуляторних процесів та нормативно-правової бази, реалізації нових підходів до реєстрації підприємців, надання їм дозвільних документів, застосування пільгових механізмів фінансової та ресурсної підтримки, розбудови  інфраструктурних  компонентів,  підвищення   кадрового

потенціалу малого підприємництва, створення сприятливого інвестицій-ного клімату для залучення прямих іноземних інвестицій у малий бізнес. Реалізовувалися заходи щодо розвитку підприємництва серед окремих категорій населення (безробітних, молоді, незайнятого сільського населення).

Аналіз виконання заходів Програми підтримки малого підприємництва у районі на 2013 – 2014  роки свідчить про наступне.

Станом на 01.01.2015  року в районі здійснюють діяльність 244 малих та середніх підприємства, у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення кількість малих підприємств становить 39 одиниць. Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців у 2014 році, у порівнянні з 2013 роком, збільшилася на 148 одиниць та становить 2533 особи.

У 2014 році відсоткова частка продукції, виробленої суб'єктами підприємницької діяльності у загальному обсязі (товарів, робіт, послуг) становить 14,2 відсотки.

Чисельність працівників, зайнятих у малому бізнесі станом на 01.10.2014 року становить 2,9 тис.осіб, що становить близько 40 відсотків економічно активного населення працездатного віку.

Оборот роздрібної торгівлі у торговій мережі за усіма каналами реалізації за січень-вересень 2014 року склав 382,1 млн.грн., темп зростання товарообороту у порівняльних цінах до січня-вересня 2013 року становить    96,9 відсотка.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та напоями склав 144,7 млн.грн., темп зростання товарообороту у порівняльних цінах до січня-вересня 2013 року становить 93,5 відсотка.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність ресторанного господарства склав 13,9 млн.грн., темп зростання товарообороту у порівняльних цінах до січня-вересня 2013 року становить 85,0 відсотка.

На реалізацію заходів Програми на 2013 – 2014 роки було передбачено спрямувати 105 тис.грн коштів районного бюджету, значна частина яких була запланована на запровадження пільгових механізмів фінансової підтримки суб’єктів малого і середнього бізнесу.

Зокрема, на відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних бізнес-планів не передбачалося, а на пільгове кредитування інвестиційних проектів відібраних на конкурсній основі – 155 тис.грн. У зв'язку з тим, що  звернень від суб'єктів господарювання у 2013-2014 роках  не надходили,  впровадження вищевказаних заходів не здійснювалося.

Крім того,  в розвиток агропромислового комплексу району вже не один рік вкладають інвестиції такі сільськогосподарські підприємства: товариство з обмеженою відповідальністю “Фелікс Агро”, товариство з обмеженою відповідальністю “Луцькагротех”, товариство з обмеженою відповідальністю “Прилуцьк-Агро”, фермерське господарство “Юско-Агро”, фермерське господарство “Золота нива”, товариство з обмеженою відповідальністю “П.С.П. Агро-Захід”, приватне підприємство “Олика-Агро”, приватне сільськогосподарське підприємство “Україна М”.

В 2014 році заявили про себе як інвестори сільського господарства - приватне підприємство “Олика Агро-Інвест” в обробітку орієнтовно 470 гектарів землі що принесли перші врожаї та товариство з обмеженою відповідальністю “Прилуцьк-Агро” сформували земельні ділянки під посіви 2015 року.

У 2014 році підготовлено 31 земельну ділянку для проведення торгів у формі аукціону, до 15 з них підібрано виконавців, було затверджено технічні документації із землеустрою та передано в оренду земельні ділянки на загальну площу 909,74 га

Плати за землю надійшло 4,9 млн.грн. що становить 109,4% до кошторисного призначення. Порівнюючи з відповідним періодом минулого року надходження скоротилися на 11,03%.

Станом на 1 жовтня 2014 року в район залучено 11,1 млн. доларів США прямих іноземних інвестицій, що складає 3,8 відсотка до загального обсягу по області. У розрахунку на одного жителя району припадає 175,5 доларів США іноземних інвестицій.

Ківерцівським районом за січень-вересень 2014 року освоєно 93,6 млн.грн. капітальних інвестицій, що у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 20,9 млн.грн. більше та становить 4,4 відсотки до загального показника по області.

Зовнішньоторговельний оборот товарами у січні – жовтні 2014 року склав 28550,1 тис.дол.США. Експортовано товарів на суму 16584,3 тис.дол.США, імпортовано – на 11965,8 тис.дол.США. У порівнянні до відповідного періоду експорт зріс на 69,8 відсотка, імпорт відповідно збільшився на 64,9 відсотка. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі склало 4618,5 тис.дол.США.

З початку року одноразова допомога по безробіттю надавалась через центри зайнятості для започаткування підприємницької діяльності 78 безробітним.

Створено 528 нових робочих місць у фізичних осіб підприємців. Найбільше робочих місць в сфері торгівлі – 306, тимчасове розміщення та організація харчування – 69, в галузі діяльності транспорту і зв'язку – 55, в переробній промисловості – 51, в сільському господарстві – 15, решта в інших галузях.

Районною державною адміністрацією проведено роботу зі створення передбачуваного, прозорого та економічно – обґрунтованого нормативно-правового поля у сфері підприємницької діяльності, шляхом реформування дозвільної системи.

У 2013 – 2014 роках в районі розроблення і прийняття регуляторних актів здійснюється відповідно до затверджених регуляторними органами річних Планів підготовки проектів регуляторних актів із застосуванням процедурних вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", шляхом проведення "круглих столів", "громадських слухань" та робочих зустрічей.

Регуляторними органами забезпечується перегляд регуляторних актів на підставі відстеження результативності їх дії відповідно до затверджених Планів-графіків. Найбільше регулювань застосовувалось у сфері земельних відносин та сільського господарства.

З метою забезпечення вільного доступу підприємців, їх громадських об’єднань до інформації органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань регуляторної діяльності та поліпшення бізнес-середовища на веб-сайтах райдержадміністрації та районної ради створені розділи з питань реєстрації, ліцензування дозвільної системи, регуляторної діяльності тощо.

У рамках упровадження економічних реформ відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 31 березня 2010 року № 77 "Про утворення регіонального комітету з економічних реформ" районною державною адміністрацією проводяться заходи щодо дерегуляції підприємництва та реформування системи надання адміністративних послуг.

Відповідно до вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" в районі реалізовувалися заходи щодо подальшого реформування дозвільної системи, які дозволили суттєво спростити механізм надання суб’єктам господарювання  документів дозвільного характеру.

Для поліпшення організаційних засад надання споживачам адміністративних послуг, протягом 2013-2014 років здійснено заходи щодо створення Центру надання адміністративних послуг.

Станом на 01 січня 2015 року в районі функціонує 1 Центр з надання адміністративних послуг на базі якого діє дозвільний центр. Районною державною адміністрацією здійснюється щоквартальний моніторинг функціонування ЦНАПу.

У 2014 році у центром зареєстровано 6385 звернень та надано 568 консультацій. До Єдиного дозвільного центру звернулось 34 суб’єкти господарювання, яким надано 11 консультацій.

Зміни у законодавстві, які відбулись протягом 2013-2014 років з питань державної реєстрації сприяли суттєвому підвищенню якості надання послуг у системі державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності, сприяли зменшенню часових та фінансових витрат підприємців на започаткування та закриття бізнесу.

З метою застосування світових стандартів адміністрування податків, відповідно до затвердженої Регіональної програми створення центрів обслуговування платників податків, в районі утворено 1 сервісний центр обслуговування платників податків. Орган державної податкової служби поступово перетворюється з фіскального органу на сервісний.

Станом на 1 січня 2015 року в області зареєстровано 1 елемент інфраструктури підтримки підприємництва (1 фонд підтримки підприємництва).

Підсумовуючи виконання заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у районі на 2013 – 2014 роки, слід відзначити, що поряд з позитивними зрушеннями, які були досягнуті протягом останніх двох років, у розвитку підприємництва мають місце ще не вирішені й актуальні питання.

Зокрема:

- потребує удосконалення система кредитування малого бізнесу;

- відсутні вигідні банківські кредити для суб’єктів малого і середнього підприємництва;

- вимагає подальшого удосконалення робота дозвільних центрів;

- недостатнє запровадження стимулюючих  факторів для активного впровадження суб’єктами малого і середнього підприємництва передових та інноваційних технологій, виробництва конкурентоспроможної продукції і послуг;

- вимагають поліпшення інвестиційного іміджу у сфері бізнесу населені пункти району;

- недостатня наявна інформаційна, інфраструктурна, кадрова мережа підтримки малого підприємництва, яка не повною мірою відповідає його потребам;

- не активно розвивається молодіжне підприємництво, підприємництво у сільській місцевості;

- не повною мірою загальні параметри малого підприємництва відповідають можливостям і потребам економіки району;

- за кількістю малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення район все ще не досягає середнього показника по державі;

- середньомісячна заробітна плата працівників малих підприємств є нижче середньої по Україні;

- не повною мірою використовуються наявні географічні, природні, трудові ресурси і переваги регіону для розвитку малого бізнесу.

Вирішення зазначених питань передбачається у рамках Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Ківерцівському районі на  2015 – 2016  роки.

 

Начальник управління 
економіки райдержадміністрації                                               І.Куцик