Довідка про хід виконання Програми малого і середнього підприємництва у Ківерцівському районі на 2015-2016 роки за підсумками 2016 року

Рішенням Ківерцівської районної ради від 26 червня 2015 року №36/7 затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва у Ківерцівському районі на 2015-2016 роки, яка є важливим інструментом реалізації державної політики розвитку малого і середнього підприємництва, ефективної регіональної політики, політики зайнятості населення та інноваційно-інвестиційної стратегії держави.

Метою Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Ківерцівському районі на 2015 – 2016 роки є спрямування дій територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, об’єднань суб’єктів малого і середнього підприємництва та установ ринкової інфраструктури на створення і підтримання сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва, формування й упровадження ефективної державно-громадської системи його підтримки і захисту.

Основними напрямками та пріоритетними завданнями Програми є:

  1. Упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності;
  2. Забезпечення фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки підприємництва;
  3. Здійснення ресурсного та інформаційного забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва;
  4. Упровадження цільових проектів і пілотних програм, спрямованих на розвиток підприємництва.

Програмою розвитку малого і середнього підприємництва у Ківерцівському районі в 2016 році передбачалося виділити кошти на підтримку малого підприємництва у сумі 14,0 тис.грн., але у зв’язку з обмеженістю фінансування програм, кошти з районного бюджету не виділялись.

На території району діють 237 малих і середніх підприємств. Чисельність працівників, зайнятих у малому та середньому бізнесі району становить 4,0 тис. осіб.

При районній державній адміністрації функціонує відділ з питань надання адміністративних послуг Ківерцівської райдержадміністрації. Щомісячно проводиться моніторинг функціонування даного центру. Станом на 01 січня 2017 року центром надано 17440 послуги та 1846 консультацій.

Бюджет району по власних та закріплених доходах загального фонду за січень-грудень 2016 року виконано до кошторисного призначення на 125%. До місцевого бюджету надійшло 88,0 млн.грн. або на 18,0 млн.грн. більше від бюджетного призначення. У порівнянні із відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 46% або 30, 0 млн.грн.

Виконання власних доходів районного бюджету становить 118% або одержано 48,0 млн.грн., тобто отримано 8,0 млн.грн. понад кошторисне  призначення.

З метою застосування світових стандартів адміністрування податків, відповідно до затвердженої Регіональної програми створення центрів обслуговування платників податків, в районі утворено 1 сервісний центр обслуговування платників податків - Ківерцівська об’єднана податкова інспекція ГУ ДФС у Волинській області.

У 2016 році суб’єктами підприємництва сплачено єдиного податку на загальну суму 13,0 млн.грн., що становить 136% до бюджетного призначення за звітний період або отримано 3,4 млн.грн. понад кошторисне призначення. Порівняно з минулим роком надходження збільшились на 5,0 млн.грн. або  на 48%.

Основним дохідним джерелом є податок з доходів фізичних осіб, якого отримано 48,0 млн.грн., що становить 118% більше до бюджетного призначення або отримано 7,0 млн.грн. понад кошторисне призначення. Надходження цього податку в порівнянні з минулим роком збільшено на 18,0 млн.грн. або на 57%.

Станом на 01 жовтня 2016 року підприємствами, установами та організаціями району, що працюють у сфері малого і середнього бізнесу, залучено 11,0 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій. що становить 4% від загального показника по області

Ківерцівським районом станом на 01.01.2017 року освоєно 21,0 млн.грн. капітальних інвестицій, що становить 5% від загальних показників по області, та становить 3,0 млн.грн. на одну особу.

Зовнішньоторговельний оборот товарами у 2016 році по району склала 17,0 млн. дол. США.

Експортовано товарів на суму 12,0 млн. дол. США, що становить  2,5% від загального показника по області.

Імпортовано товарів на суму 4,5 млн. дол. США, що становить 0,5%  від загального показника по області. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі склало 8,0 млн. дол. США.

Ківерцівським районним центром зайнятості для організації власної справи та з метою підтримки малого бізнесу безробітним громадянам надається одноразова допомога для здійснення підприємницької діяльності. Крім того створюються дотаційні робочі місця, у сфері малого та середнього підприємництва.

За даними районного центру зайнятості у 2016 році, з метою здійснення підприємницької діяльності та для підтримки малого бізнесу 8 безробітним громадянам виплачено одноразову допомогу для організації підприємницької діяльності.

Для залучення безробітного населення до підприємницької діяльності районним центром зайнятості проводяться семінари та тренінги з орієнтацією на започаткування власної справи. З метою підвищення кваліфікації та перекваліфікації кадрів, у тому числі і для малого та середнього бізнесу, за допомогою районного центру зайнятості у 2016 році професійним навчанням було охоплено 301 особу.

Державним реєстратором за дванадцять місяців 2016 року зареєстровано  130 суб’єктів господарювання, з них 121 фізичних осіб - підприємців та 9 юридичних осіб. Припинили свою діяльність 285 суб’єктів господарювання, з них 279 фізичних осіб та 6 юридичних осіб.

У Ківерцівській районній громадсько-політичній газеті “Вільним шляхом” функціонує рубрика, у якій суб’єкти підприємництва можуть ознайомитися з інформацією щодо підтримки підприємництва. Інформація щодо розвитку малого та середнього бізнесу щоквартально розміщується на сайті райдержадміністрації.

У 2017 році виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Ківерцівському районі на 2015-2016 роки завершилось.