Довідка про хід виконання Програми малого і середнього підприємництва у Ківерцівському районі на 2015-2016 роки за І квартал 2016 року

Рішенням Ківерцівської районної ради від 26 червня 2015 року №36/7 затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва у Ківерцівському районі на 2015-2016 роки, яка є важливим інструментом реалізації державної політики розвитку малого і середнього підприємництва, ефективної регіональної політики, політики зайнятості населення та інноваційно-інвестиційної стратегії держави.

Метою Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Ківерцівському районі на 2015 – 2016 роки є спрямування дій територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, об’єднань суб’єктів малого і середнього підприємництва та установ ринкової інфраструктури на створення і підтримання сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва, формування й упровадження ефективної державно-громадської системи його підтримки і захисту.

Основними напрямками та пріоритетними завданнями Програми є:

1. Упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності;

2. Забезпечення фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки підприємництва;

3. Здійснення ресурсного та інформаційного забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва;

 4.  Упровадження цільових проектів і пілотних програм, спрямованих на розвиток підприємництва.

На заходи Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Ківерцівському районі на 2015– 2016 роки передбачено спрямувати 16 тис.грн. коштів районного бюджету на 2016 рік. З них:

- на забезпечення пільгового кредитування інвестиційних бізнес-планів суб’єктів малого підприємництва, відібраних на конкурсній основі з обласного фонду підтримки підприємництва та компенсації на конкурсній основі відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва у банках для реалізації інвестиційних бізнес-планів 10,0 тис.грн.

- на розроблення та видання довідників, бюлетенів, каталогів, брошур, посібники навчально-методичної літератури та інших друкованих матеріалів з питань підприємництва ( у т.ч. в електронному вигляді) –3,0 тис.грн.

- на проведення тематичних семінарів, форумів з питань інвестування, ефективного ведення підприємницької діяльності суб'єктами малого і середнього бізнесу в сучасних умовах , підготовку матеріалів для виставкових заходів, відзначення Дня підприємця – 3,0 тис.грн.

Головним спеціалістом-державним реєстратором відділу державної реєстрації Ківерцівської райдержадміністрації за січень-березень 2016 року було зареєстровано 69 суб’єктів господарювання, з них 55 фізичних осіб підприємців та 14 юридичних осіб. Припинили свою діяльність 54 суб’єкти господарювання, з них 51 фізична особа та 3 юридичних особи.

На території району діють 244 малих і середніх підприємства. Чисельність працівників, зайнятих у малому та середньому бізнесі району становить 2,9 тис. осіб.

При районній державній адміністрації функціонує відділ з питань надання адміністративних послуг Ківерцівської райдержадміністрації. Щомісячно проводиться моніторинг функціонування даного центру. Станом на 01 квітня 2016 року центром надано 3365 послуг. До Єдиного дозвільного центру звернувся 1 суб’єкт підприємницької діяльності, надано 172 консультації.

З метою застосування світових стандартів адміністрування податків, відповідно до затвердженої Регіональної програми створення центрів обслуговування платників податків, в районі утворено 1 сервісний центр обслуговування платників податків - Ківерцівська об’єднана податкова інспекція ГУ ДФС у Волинській області.

Станом на 1 січня 2016 року в області зареєстровано 1 елемент інфраструктури підтримки підприємництва (Ківерцівський районний фонд підтримки підприємництва, який знаходиться за адресою: вул. Кравчука, 4, м. Ківерці), до якого звертаються фізичні особи-підприємці за правовою допомогою.

У Ківерцівській районній громадсько-політичній газеті “Вільним шляхом” функціонує рубрика, у якій суб’єкти підприємництва можуть ознайомитися з інформацією щодо підтримки підприємництва. Інформація щодо розвитку малого та середнього бізнесу щоквартально розміщується на сайті райдержадміністрації.