Довідка про хід виконання Програми малого і середнього підприємництва у Ківерцівському районі на 2015-2016 роки за 9 місяців 2015 року

Рішенням Ківерцівської районної ради від 26 червня 2015 року №36/7 затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва у Ківерцівському районі на 2015-2016 роки, яка є важливим інструментом реалізації державної політики розвитку малого і середнього підприємництва, ефективної регіональної політики, політики зайнятості населення та інноваційно-інвестиційної стратегії держави.

Метою Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Ківерцівському районі на 2015 – 2016 роки є спрямування дій територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, об’єднань суб’єктів малого і середнього підприємництва та установ ринкової інфраструктури на створення і підтримання сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва, формування й упровадження ефективної державно-громадської системи його підтримки і захисту.

Основними напрямками та пріоритетними завданнями Програми є:

1. Упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності;

2. Забезпечення фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки підприємництва;

3. Здійснення ресурсного та інформаційного забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва;

4.  Упровадження цільових проектів і пілотних програм, спрямованих на розвиток підприємництва.

На заходи Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Ківерцівському районі на 2015– 2016 роки передбачено спрямувати 30,0 тис.грн. коштів районного бюджету. З них на забезпечення пільгового кредитування інвестиційних бізнес-планів суб’єктів малого підприємництва, відібраних на конкурсній основі з обласного фонду підтримки підприємництва та компенсації на конкурсній основі відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва у банках для реалізації інвестиційних бізнес-планів: у 2015 році – 10,0 тис.грн.; у 2016 році – 10,0 тис.грн.

На розроблення та видання довідників, бюлетенів, каталогів, брошур, посібники навчально-методичної літератури та інших друкованих матеріалів з питань підприємництва ( у т.ч. в електронному вигляді) – 5,0 тис.грн ( 2015 рік – 2,0 тис.грн., 2016 рік – 3,0 тис.грн).

На проведення тематичних семінарів, форумів з питань інвестування, ефективного ведення підприємницької діяльності суб'єктами малого і середнього бізнесу в сучасних умовах , підготовку матеріалів для виставкових заходів, відзначення Дня підприємця – 5,0 тис.грн ( 2015 рік – 2,0 тис.грн., 2016 рік – 3,0 тис.грн).

Державним реєстратором за січень-вересень 2015 року було зареєстровано 199 суб’єктів господарювання, з них 174 фізичних осіб підприємців та 25 юридичних осіб. Припинили свою діяльність 276 суб’єкти господарювання, з них 267 фізичних осіб та 9 юридичних осіб.

На території району діють 244 малих і середніх підприємства. Чисельність працівників, зайнятих у малому та середньому бізнесі району становить 2,9 тис. осіб.

При районній державній адміністрації функціонує Центр з надання адміністративних послуг. Щомісячно проводиться моніторинг функціонування даного центру. Станом на 01 жовтня 2015 року центром надано 13971 послугу. До Єдиного дозвільного центру звернувся 21 суб’єкт підприємницької діяльності, надано 246 консультацій.

З метою застосування світових стандартів адміністрування податків, відповідно до затвердженої Регіональної програми створення центрів обслуговування платників податків, в районі діє 1 сервісний центр обслуговування платників податків. Орган державної податкової служби поступово перетворюється з фіскального органу на сервісний.

Станом на 01 жовтня 2015 року в області зареєстровано 1 елемент інфраструктури підтримки підприємництва – Фонд підтримки підприємництва, до якого звертаються фізичні особи підприємці за правовою допомогою.

У Ківерцівській районній громадсько-політичній газеті “Вільним шляхом” функціонує рубрика, у якій суб’єкти підприємництва можуть ознайомитися з інформацією щодо підтримки підприємництва. Інформація щодо розвитку малого та середнього бізнесу щоквартально розміщується на сайті райдержадміністрації.