Довідка про хід виконання Програми малого і середнього підприємництва у Ківерцівському районі на 2015-2016 роки

Рішенням Ківерцівської районної ради від 26 червня 2015 року №36/7 затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва у Ківерцівському районі на 2015-2016 роки, яка є важливим інструментом реалізації державної політики розвитку малого і середнього підприємництва, ефективної регіональної політики, політики зайнятості населення та інноваційно-інвестиційної стратегії держави.

Метою Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Ківерцівському районі на 2015 – 2016 роки є спрямування дій територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, об’єднань суб’єктів малого і середнього підприємництва та установ ринкової інфраструктури на створення і підтримання сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва, формування й упровадження ефективної державно-громадської системи його підтримки і захисту.

Основними напрямками та пріоритетними завданнями Програми є:

1. Упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності;

2. Забезпечення фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки підприємництва;

3. Здійснення ресурсного та інформаційного забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва;

4.  Упровадження цільових проектів і пілотних програм, спрямованих на розвиток підприємництва.

На заходи Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Ківерцівському районі на 2015– 2016 роки передбачено спрямувати 30,0 тис.грн. коштів районного бюджету. З них на забезпечення пільгового кредитування інвестиційних бізнес-планів суб’єктів малого підприємництва, відібраних на конкурсній основі з обласного фонду підтримки підприємництва та компенсації на конкурсній основі відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва у банках для реалізації інвестиційних бізнес-планів: у 2015 році – 10,0 тис.грн.; у 2016 році – 10,0 тис.грн.

На розроблення та видання довідників, бюлетенів, каталогів, брошур, посібники навчально-методичної літератури та інших друкованих матеріалів з питань підприємництва ( у т.ч. в електронному вигляді) – 5,0 тис.грн ( 2015 рік – 2,0 тис.грн., 2016 рік – 3,0 тис.грн).

На проведення тематичних семінарів, форумів з питань інвестування, ефективного ведення підприємницької діяльності суб'єктами малого і середнього бізнесу в сучасних умовах , підготовку матеріалів для виставкових заходів, відзначення Дня підприємця – 5,0 тис.грн ( 2015 рік – 2,0 тис.грн., 2016 рік – 3,0 тис.грн).

Державним реєстратором за січень-червень 2015 року було зареєстровано 144 суб’єкти господарювання, з них 127 фізичних осіб підприємців та 17 юридичних осіб. Припинили свою діяльність 202 суб’єкти господарювання, з них 194 фізичних особи та 8 юридичних осіб.

На території району діють 244 малих і середніх підприємства. Чисельність працівників, зайнятих у малому та середньому бізнесі району становить 2,9 тис. осіб.

При районній державній адміністрації функціонує Центр з надання адміністративних послуг. Щомісячно проводиться моніторинг функціонування даного центру. Станом на 01 липня 2015 року у центрі зареєстровано 7508 звернень. До Єдиного дозвільного центру звернувся 1 суб’єкт підприємницької діяльності, якому надано консультацію

З метою застосування світових стандартів адміністрування податків, відповідно до затвердженої Регіональної програми створення центрів обслуговування платників податків, в районі діє 1 сервісний центр обслуговування платників податків. Орган державної податкової служби поступово перетворюється з фіскального органу на сервісний.

Станом на 01 липня 2015 року в області зареєстровано 1 елемент інфраструктури підтримки підприємництва – Фонд підтримки підприємництва, до якого звертаються фізичні особи підприємці за правовою допомогою.

У Ківерцівській районній громадсько-політичній газеті “Вільним шляхом” функціонує рубрика, у якій суб’єкти підприємництва можуть ознайомитися з інформацією щодо підтримки підприємництва. Інформація щодо розвитку малого та середнього бізнесу щоквартально розміщується на сайті райдержадміністрації.