До уваги роботодавців! Затверджено нову форму звітності № 3-ПН "Інформація про попит на робочу силу (вакансії)"

Відповідно до п.4 ч.3 статті 50 Закону України "Про зайнятість населення" роботодавці зобов'язані своєчасно та в повному обсязі подавати Державній службі зайнятості інформацію про попит на робочу силу (вакансії).

Наказом Міністерства соціальної політики України від 31.05.2013 року №316 затверджено ПОРЯДОК подання роботодавцями нової форми звітності № 3-ПН "Інформація про попит на робочу силу (вакансії)".

Звертаємо увагу, що юридичні особи, а також фізичні особи-підприємці, які використовують працю найманих працівників, незалежно від місцезнаходження подають інформацію територіальному органу Державної служби зайнятості незалежно від місцезнаходження.

Форма подається за наявності у роботодавця попиту на робочу силу (вакансії) не пізніше 10-ти робочих днів з дати відкриття вакансії(й). Датою відкриття вакансії є наступний день після створення робочого місця чи припинення трудових відносин з працівником, робоче місце якого стає вакантним, або дата, починаючи з якої може бути укладений трудовий договір з найманим працівником.

Під одним порядковим номером надаються дані про загальну кількість вакансій за однойменними професіями з однаковими даними щодо заробітної плати (доходу), місця проведення робіт, можливості укомплектування вакансій за сприяння територіального органу (графи 1, 3, 4, 5). В інших випадках дані про вакансії відображаються під окремими порядковими номерами. Приклад заповнення розділу І з урахуванням усіх можливих випадків наведено нижче.

Приклад: І.ОСНОВНІ ДАНІ ПРО ВАКАНСІЇ

№ з/п

Професія (посада)

Кількість вакансій

Заробітна плата

Місце проведення робіт

Укомплектування вакансії за сприяння Державної служби зайнятості України (Так/Ні)

А

1

2

3

4

5

1

Продавець продовольчих товарів

3

2200

Волинська обл., м.Ківерці

Так

2

Продавець непродоволь­чих товарів

1

2000

Волинська обл., Ківерцівський район, с.Борохів

Ні

3

Касир торговель­ного залу

1

2000

Волинська обл., м.Луцьк

Так

4

Слюсар-сантехнік

2

2000

Львівська обл., Пустомитівський р-н

Так

5

Маляр

1

2900

Тернопільська область,  Зборівський р-н

Так

У графі 1 зазначається найменування професії (посади) відповідно до діючого Національного класифікатора України "Класифікатор професій".

У графі 2 вказується кількість вакансій, що відповідають даним, відображеним у графах 1, 3, 4, 5.

У графі 3 вказується розмір заробітної плати, включаючи додаткові матеріальні заохочення, для конкретної вакансії.

У графі 4 зазначається місце проведення робіт.

У графі 5 проставляється "Так", якщо роботодавцем передбачається укомплектування вакансій за сприяння центру зайнятості, або "Ні" - у разі укомплектування вакансій роботодавцем самостійно.

У разі згоди роботодавця на укомплектування вакансій за сприяння служби зайнятості (у графі 5 розділу І зазначено "Так") для кожного такого запису заповнюється розділ ІІ, у якому відображаються порядковий номер відповідного запису у розділі І, а також характеристики таких вакансій, умови праці та вимоги до претендентів.

Розділ ІІ форми (окремо по кожній вакансії) підписується виконавцем, зазначаються прізвище та ініціали.

Форма звітності № 3-ПН підписується керівником (власником) підприємства (установи, організації) або фізичною особою – підприємцем, яка використовує працю найманих працівників. Зазначаються прізвище, ініціали та дата складання звіту. Вказуються номери телефону, факсу та адреса електронної пошти підприємства (організації, установи) або фізичної особи – підприємця.

Більш детальну інформацію можна отримати у особистих консультантів відділу взаємодії з роботодавцями Ківерцівського районного центру зайнятості за адресою: Волинська обл., м.Ківерці, вул.Грушевського, 23, або за телефонами: (03365) 21469.