Бланки заяви для отримання документу дозвільного характеру

 

- заява для отримання дозволу на початок роботи підприємства ( додаток 1, додаток 2 );

- декларація відповідності об’єкта (об’єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки ( додаток 1, додаток 3 );

- заява для отримання дозволу на виконання робіт та експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки ( додаток 1, додаток 4 );

- заява для отримання дозволу на виконання будівельних робіт ( додаток 1, додаток 5 );

- заява для отримання дозволу на виконання підготовчих робіт ( додаток 1, додаток15 );

- заява для отримання сертифікату відповідності – документ, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам ( додаток 1, додаток 6 );

- заява для отримання дозволу на розміщення засобів зовнішньої реклами ( додаток 1, додаток 7 );

- заява для отримання висновку державної санітарно – епідеміологічної експертизи документації на розроблювальну техніку, технології, устаткування, інструменти ( додаток 1, додаток 8 );

- заява для отримання висновку державної санітарно – епідеміологічної експертизи на продукцію, напівфабрикати, речовини, матеріали та небезпечні фактори, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров’ю людині  ( додаток 1, додаток 8 );

- заява для отримання експлуатаційного дозволу операторам потужностей (об’єктів), що займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі ( додаток 1, додаток 9 );

- заява для отримання експлуатаційного дозволу операторам потужностей (об’єктів), які здійснюють введення в обіг харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі ( додаток 1, додаток 9 );

- заява для отримання тимчасового дозволу на розміщення пересувного об’єкта сервісу вздовж автомобільних доріг загального користування ( додаток 1, додаток 10 );

- заява для отримання дозволу на розміщення об’єкта сервісу розташованих у межах смуги відведення уздовж автомобільних доріг державного та територіальних місцевого значення ( додаток 1, додаток 11 );

- заява для отримання дозволу та технічних умов на розміщення спеціальної конструкції і зовнішньої реклами на землях дорожнього господарства вздовж автомобільних доріг поза межами населених пунктів ( додаток 1, додаток 12 );

- заява для отримання технічних умов на будівництво об’єктів сервісу та малих архітектурних форм розташованих у межах смуги відведення уздовж автомобільних доріг обласних та районних місцевого значення ( додаток 1, додаток 11 , додаток 13 );

- заява для отримання експертного висновку державної експертизи, пов'язаний з програмами і проектами у сфері енергоспоживання та енергозбереження ( додаток 1, додаток 14 );

- заява для отримання дозволу на прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг ( додаток 1);

- заява для отримання дозволу на рух великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями, залізничними переїздами ( додаток 1);

- заява для отримання дозволу на дорожнє перевезення небезпечних вантажів ( додаток 1);

- заява для отримання висновку державної експертизи землевпорядної документації щодо об’єктів, які підлягають обов’язковій державній експертизі ( додаток 1);

 - заява для отримання свідоцтва про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ( додаток 1);

- заява для отримання дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток або лісовий квиток), ( додаток 1);

- заява для отримання атестата виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів ( додаток 1);

- заява для отримання дозволу на погодження місць розміщення об’єктів поводження з відходами ( додаток 1);

- заява на отримання дозволу на погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів ( додаток 1);

- заява на отримання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами ( додаток 1);

- заява на отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ( додаток 1);

- заява на отримання дозволу на спеціальне водокористування в разі використання води водних об’єктів загальнодержавного значення( додаток 1);

- заява на погодження клопотання водокористувачів з обґрунтуванням потреби у воді в разі використання поверхневих вод ( додаток 1).